Uwagi wstępne


Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymiPobieranie 2.27 Mb.
Strona23/26
Data24.02.2019
Rozmiar2.27 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

645

Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi

601 - 637 oraz

od 646 - 655

5

30

 

30

18

5

8

2

3

12

 

 

10

5648

Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

 

10

1

8

7

1

6

 

 

1

 

 

1

2653

Środki publiczne

nie objęte innymi symbolami

5

48

2

46

43

13

29

1

 

3

 

 

3

76531

Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa,

w tym dla jednostek samorządu terytorialnego 

2

 

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 6532

Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

 

7

1

7

7

2

5

 

 

 

 

 

 

 6536

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34 a ustawy o finansach publicznych)

5

39

1

37

34

10

23

1

 

3

 

 

3

7655

Subwencje unijne, fundusze strukturalne

i regulacja rynków branżowych

21

60

1

69

54

20

30

1

3

15

 

1

12

126550

Płatności obszarowe

20

36

1

49

38

16

21

 

1

11

 

 

9

76551

Renty strukturalne

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 6552

Zalesianie gruntów rolnych

1

2

 

3

2

 

2

 

 

1

 

1

 

 6559

Inne o symbolu podstawowym 655

 

21

 

16

13

4

6

1

2

3

 

 

3

5

 

Ogółem główne symbole 601-637 i 645-655

272

2149

76

2167

1328

393

828

10

97

839

1

1

724

254

z tego o symbolach głównych 638-642, 644, 656, 657

22

202

8

194

153

71

73

1

8

41

1

 

22

30638

Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym

1

5

 

6

4

 

4

 

 

2

 

 

2

 639

Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych

4

58

1

46

31

17

11

 

3

15

 

 

13

166391

Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 101 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)

4

51

1

39

25

13

9

 

3

14

 

 

13

166392

Skargi na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym)

 

7

 

7

6

4

2

 

 

1

 

 

 

 640

Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

5

50

1

51

37

19

16

 

2

14

 

 

 

46401

Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)

5

41

1

42

28

16

10

 

2

14

 

 

 

46402

Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie …

(art. 81 ust. 1 ustawy

o samorządzie powiatowym)


 

8

 

8

8

2

6

 

 

 

 

 

 

 6403

Skargi organów nadzoru na uchwały sejmiku województwa w przedmiocie ...

(art. 82c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa) 

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 641

Rozstrzygnięcia nadzorcze

 

26

1

25

25

9

16

 

 

 

 

 

 

16411

Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze

 

16

 

15

15

2

13

 

 

 

 

 

 

16412

Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze

 

4

1

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 6413

Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące województwa; skargi organów samorządu województwa na czynności nadzorcze

 

6

 

6

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 642

Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów

i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie

1

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 644

Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu

 

11

2

11

8

4

2

1

1

3

 

 

3

 
Pobieranie 2.27 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna