Uwagi wstępnePobieranie 2,36 Mb.
Strona20/26
Data24.02.2019
Rozmiar2,36 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   266062

Ruch i likwidacja zakładu górniczego

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 607

Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi

8

37

1

39

24

11

13

 

 

15

 

 

14

66072

Scalenie oraz podział nieruchomości

3

3

 

6

3

1

2

 

 

3

 

 

3

 6073

Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

 

14

 

13

9

1

8

 

 

4

 

 

4

16074

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

4

4

 

7

3

2

1

 

 

4

 

 

3

16079

Inne o symbolu podstawowym 607

1

16

1

13

9

7

2

 

 

4

 

 

4

4609

Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę

1

3

 

4

3

 

3

 

 

1

 

 

1

 6091

Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

1

3

 

4

3

 

3

 

 

1

 

 

1

 611

Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych

97

510

37

509

408

98

260

1

49

101

1

 

79

986110

Podatek od towarów

i usług


25

100

13

113

91

27

46

 

18

22

 

 

17

126111

Podatek akcyzowy

8

79

3

66

53

12

40

 

1

13

 

 

10

216112

Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania

29

110

10

121

101

21

69

 

11

20

1

 

13

186113

Podatek dochodowy od osób prawnych

4

9

1

13

12

4

6

 

2

1

 

 

 

 6114

Podatek od spadków

i darowizn 

4

 

4

1

 

1

 

 

3

 

 

3

 6115

Podatek od nieruchomości

6

99

6

81

60

17

37

 

6

21

 

 

15

246116

Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty

6

26

 

26

19

5

13

 

1

7

 

 

7

66117

Ulgi płatnicze - umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.

8

37

4

38

30

4

17

 

9

8

 

 

8

76118

Egzekucja świadczeń pieniężnych

6

38

 

35

32

7

23

1

1

3

 

 

3

96119

Inne o symbolu podstawowym 611

5

8

 

12

9

1

8

 

 

3

 

 

3

1612

Sprawy geodezji

i kartografii

2

11

 

12

12

3

9

 

 

 

 

 

 

16120

Ewidencja gruntów

i budynków2

6

 

7

7

 

7

 

 

 

 

 

 

16121

Klasyfikacja gruntów

 

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 6122

Rozgraniczenia nieruchomości

 

3

 

3

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 6129

Inne o symbolu podstawowym 612

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 613

Ochrona środowiska i ochrona przyrody

8

59

 

63

38

14

18

 

6

25

 

 

18

46135

Odpady

 

3

 

3

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 6136

Ochrona przyrody

1

3

 

3

3

 

3

 

 

 

 

 

 

16138

Utrzymanie czystości

i porządku na terenie gminy1

11

 

12

9

5

3

 

1

3

 

 

2

 6139

Inne o symbolu podstawowym 613

6

42

 

45

23

7

11

 

5

22

 

 

16

3614

Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczorozwojowa i archiwa

1

42

 

40

27

13

14

 

 

13

 

 

11

36143

Sprawy kandydatów na studia i studentów

 

11

 

11

9

6

3

 

 

2

 

 

2

 6144

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

1

15

 

13

9

4

5

 

 

4

 

 

2

36145

Sprawy dyrektorów szkół

 

2

 

2

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 6146

Sprawy uczniów

 

10

 

10

5

1

4

 

 

5

 

 

5

 6149

Inne o symbolu podstawowym 614

 

4

 

4

3

2

1

 

 

1

 

 

1

 
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna