Uwaga!!! Studenci III roku studiów licencjackich, kierunek- pielęgniarstwo, semestr zimowy, rok akademicki 2013-2014. Przygotowując się na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Neurologia I pielęgniarstwo neurologiczne”Pobieranie 24,49 Kb.
Data16.01.2018
Rozmiar24,49 Kb.

Wrocław, 21.08.2013
UWAGA!!!
STUDENCI III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH,

KIERUNEK- PIELĘGNIARSTWO, SEMESTR ZIMOWY,

ROK AKADEMICKI 2013-2014.
Przygotowując się na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” proszę uwzględnić następującą tematykę:
I Etapy badania neurologicznego. Badanie diagnostyczne i udział pielęgniarki w przygotowaniu chorego do badań:

 1. Nakłucie lędźwiowe (uwzględnić próbę Queckenstedta).

 2. Angiografia.

 3. Mielografia.

 4. Potencjały wywołane (wzrokowe, słuchowe, czuciowe).

 5. Tomografia komputerowa.

 6. Rezonans magnetyczny.

 7. Tomografia komputerowa emisyjna pojedynczego frontu (SPECT).

 8. Tomografia komputerowa emisyjna pozytronowa (PET).

 9. Elektroencefalografia (EEG).

 10. Elektromiografia (EMG).

 11. Elektronystagmografia.

 12. Ultrasonografia dopplerowska.

 13. Skala Glasgow (GCS).

 14. Wyjaśnić następujące pojęcia neurologiczne: afazja, apraksja ataksja, hemiplegia, hemipareza, monoplegia monopareza, tetraplegia, quadriplegia, quadripareza, agnozja, afonia, agrafia, parapareza, dyzartria dysfagia, oczopląs, parastezje.


II Zaburzenia podstawowych funkcji życiowych: krążenia oddychania oraz świadomości – ich wpływ na funkcje układu nerwowego. Zburzenia czucia, ruchu i napięcia mięśniowego:


 1. Rodzaje zaburzeń świadomości.(jakościowe i ilościowe).

 2. Wpływ układu nerwowego na układ krążenia i oddychania.

 3. Układ czuciowy (receptory, drogi czucia, ośrodki czucia powierzchownego i głębokiego).

 4. Rodzaje zaburzeń czucia, ruchu i napięcia mięśniowego.

 5. Ogólne objawy i charakterystyka uszkodzenia nerwów obwodowych.

 6. Nerwy czaszkowe.


III Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego. Problemy i zasady opieki nad pacjentem z chorobami zapalnymi i infekcjami układu nerwowego:

Wady rozwojowe mózgu, rdzenia kręgowego, opon i czaszki

 1. Wady wrodzone układu nerwowego (przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie):

 • Bezmózgowie całkowite i częściowe.

 • Przepukliny oponowo-mózgowe.

 • Małogłowie.

 • Przedwczesne zrośnięcie szwów czaszkowych i ścieśnienie czaszki.

 • Wgniecenie podstawy czaszki.

 • Hiperteloryzm.

 • Tarń.

 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa.

 • Zespół Arnolda-Chiariego.

 • Porencefalia.

 • Zaburzenia rozwojowe kory mózgu.

 • Encefalopatia dziecięca.

 • Niektóre aberracje chromosomowe: zespół Downa, zespół „miauczenia kota”, zespół Klinefeltera, zespół Turnera.

 • Ataksja – teleangiektazja.

 1. Wady nabyte układu nerwowego (przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie):

  • Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.

  • Ropne zapalenie opon mózgowych.

  • Gruźlicze zapalenie opon mózgowych, rdzeniowych i mózgu.

  • Kiła układu nerwowego.

  • Neuroinfekcje wirusów:

   1. Wirusowe zapalenie opon mózgowych.

   2. Zapalenie mózgu.

   3. Kleszczowe zapalenie mózgu.

   4. Przyzakaźne zapalenie mózgu.

   5. Opryszczkowe zapalenie mózgu.

   6. Wścieklizna.

   7. Choroba Heinego – Medina.

   8. Półpasiec.

   9. Objawy zespołu nabytego upośledzenia odporności ( AIDS ).

   10. Grzybice układu nerwowego.

    • Choroby pasożytnicze układu nerwowego:

 1. Toksoplazmoza.

 2. Wągrzyca mózgu.

3. Pielęgnacja i rehabilitacja chorych z wadami wrodzonymi i nabytymi układu nerwowego.4. Pielęgnacja i rehabilitacja chorych z zapalnymi i infekcyjnymi chorobami układu nerwowego.
IV Schorzenia naczyniowe mózgu (udary krwotoczne i niedokrwienne). Promocja i prewencja wtórna wobec chorych po udarach mózgowych. Procesy rozrostowe mózgu. Zasady pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów z tymi schorzeniami.

 1. Definicja udaru.

 2. Podział udarów.

 3. Przyczyny udarów.

 4. Objawy udarów.

 5. Diagnostyka schorzeń naczyniowych mózgu.

 6. Leczenie schorzeń naczyniowych mózgu.

 7. Pielęgnacja chorego unieruchomionego, z niedowładami i porażeniami. Fizjologiczne ułożenie chorego w łóżku.

 8. Rehabilitacja wczesna i późna chorych po udarach mózgowych.

 9. Prewencja pierwotna i wtórna udarów.

 10. Definicja guzów śródczaszkowych.

 11. Objawy guzów śródczaszkowych.

 12. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, reguła Monro-Kellyego.

 13. Diagnostyka guzów mózgu.

 14. Rodzaje leczenia.

 15. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.

 16. Pielęgnacja chorego po zabiegu operacyjnym.


V Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona i Alzheimera. Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym.

 1. Definicja choroby Parkinsona, Alzheimera, SM.

 2. Istota choroby Parkinsona, Alzheimera, SM.

 3. Przyczyny choroby Parkinsona, Alzheimera, SM.

 4. Objawy choroby Parkinsona, Alzheimera, SM.

 5. Diagnostyka choroby Parkinsona, Alzheimera, SM.

 6. Leczenie choroby Parkinsona: farmakologiczne, chirurgiczne (operacje sterotaktyczne: palidotomia, talamotomia, głęboka stymulacja mózgowia, przeszczepy komórek z opuszki węchowej, przeszczepy komórek z płodu).

 7. Leczenie choroby Alzheimera, SM.

 8. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Alzheimera, SM. Metody niekonwencjonalne w leczeniu SM, skala Kurtzego do oceny ciężkości SM.

 9. Grupy wsparcia osób chorych na Parkinsona, Alzheimera, SM.

 10. Przygotowanie rodziny i mieszkania do przyjęcia chorego z chorobą Parkinsona, Alzheimera, SM.


VI Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 1. Rodzaje urazu kręgosłupa.

 2. Mechanizm urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 3. Przyczyny urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 4. Pierwsza pomoc w urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 5. Objawy urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Wstrząs rdzeniowy (definicja, objawy, pielęgnacja).

 6. Leczenie chorych po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 7. Rehabilitacja wczesna i późna chorego z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 8. Pielęgnowanie chorego z urazem kręgosłupa i/lub rdzenia kręgowego.


Literatura podstawowa:

 • Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2003.

 • Schirmer M.: Neurochirurgia. Urban & Partner, Wrocław 1998.

 • Fuller G.: Badanie neurologiczne – to proste! PZWL, Warszawa 1993.

 • Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2007.

 • Adamczyk K.: Pielegniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000.

 • Ślusarz R.: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2007.

 • Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2012.

 • Kozubski W., Liberski P.: Neurologia. PZWL, Warszawa 2012.

 • Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych w udarach mózgowych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.

Literatura uzupełniająca:

 • Berny W., Jarmundowicz W., Rutkowski R.: Neurotraumatologia. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.

 • Turner Ch., Bahra A., Cikurel K.: Neurologia. Urban &Partner, Wrocław 2008.

 • Ząbek M.: Zarys neurochirurgii. PZWL, Warszawa 1999.

 • Członkowscy A. ,A.: Leczenie w neurologii. Kompendium. PZWL, Warszawa 1997.

 • Paranowski A.: Choroba Alzheimera. PZWL 2009.

 • Turaj W.: Badanie obwodowego układu nerwowego. Urban & Partner, Wrocław 2008.

 • Harrison.: Neurologia w medycynie klinicznej. Tom I i II, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.

 • Adamkiewicz B., Klimek A. , Głąbiński A.: Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

 • Henry G.L., Little N., Jagoda A., Pellegrino T.R., red. wyd. pol. Wojciech Kozubski: Stany nagłe w neurologii. PZWL, Warszawa 2007.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna