Uwaga ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie otwierać ostrzeżeniePobieranie 1.33 Mb.
Strona1/5
Data21.11.2017
Rozmiar1.33 Mb.
  1   2   3   4   5


UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ

OSTRZEŻENIE:

 • Aby zredukować ryzyko porażenia elektrycznego nie należy usuwać osłony (lub tylnej części) urządzenia. Urządzenie nie zawiera w środku części, które mogłyby być wymienione przez użytkownika. Serwisowanie urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi z serwisu. Należy odłączyć produkt od gniazda zasilania przed rozpoczęciem serwisowania lub wtedy, gdy nie było ono używane przez długi okres czasu.

 • {0>Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez jakiekolwiek ingerencje i modyfikacje produktu przeprowadzone bez autoryzacji producenta lub organizacji upoważnionej.<}0{>Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez jakiekolwiek ingerencje i modyfikacje produktu przeprowadzone bez autoryzacji producenta lub organizacji upoważnionej.<0}

 • {0>Do NOT use any other charging device other than the one including in the package to charge the device.<}0{>NIE należy używać innych urządzeń ładujących, niż te, które zostały dostarczone w zestawie wraz z urządzeniem.<0} {0>Failure to comply may result in device damage.<}0{>Niespełnienie tego warunku może mieć wpływ na uszkodzenie urządzenia.<0}

 • {0>Do NOT leave the device connected to the charger longer than expected charging time period as excessive charging may reduce battery life.<}0{>NIE należy pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłużej, niż trwa okres ładowania, gdyż nadmierne naładowanie może zmniejszać żywotność baterii.<0}


{0>Table of Contents<}100{>SPIS TREŚCI<0}


 1. {0>Getting Started<}50{>Jak zacząć<0}


{0>Thank you for purchasing Prestigio Bluetooth Car Kit.<}0{>Dziękujemy za zakup Zestawu Głośnomówiącego Bluetooth Prestigio.<0} {0>You have made an excellent choice and we hope you will enjoy all of its capabilities.<}98{>Dokonaliście Państwo doskonałego wyboru i mamy nadzieję, że będziecie cieszyć się wszystkimi możliwościami urządzenia.<0} {0>Please read through the user manual carefully before using the product, and follow all of the procedures in the manual to fully enjoy all features of the product.<}89{>Prosimy, abyście zapoznali się Państwo dokładnie z instrukcją użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, i wykonywali wszystkie czynności w sposób określony w instrukcji, aby w pełni cieszyć się wszystkimi możliwościami urządzenia.<0}


  1. {0>Safety Precautions<}100{>Środki Bezpieczeństwa<0}


{0>Please observe all safety precautions before using Prestigio Bluetooth Car Kit.<}0{>Prosimy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa przed użyciem Zestawu Głośnomówiącego Bluetooth Prestigio<0} {0>Please follow all procedures outlined in this manual to correctly operate the device.<}98{>Prosimy przestrzegać wszystkich procedur wyszczególnionych w tej instrukcji, aby użytkować urządzenie w sposób prawidłowy.<0} {0>Failure to comply with the following potentially hazardous situations may result in injury or property damage.<}0{>Nie zachowanie wymienionych poniżej warunków dla potencjalnie niebezpiecznych sytuacji może mieć wynik w postaci urazu lub uszkodzenia mienia.<0}


 • {0>Do NOT attempt to disassemble or alter any part of the device that is not described in this guide.<}100{>Nie należy próbować demontować lub wymieniać jakichkolwiek części urządzenia, które nie są określone w niniejszej instrukcji.<0}

 • {0>Do NOT block any ventilation openings.<}0{>Nie należy blokować jakichkolwiek otworów wentylacyjnych<0}

 • {0>Do NOT place the device in contact with water or any other liquids.<}100{>Nie należy narażać urządzenia na kontakt z woda lub innymi płynami.<0} {0>The device is NOT designed to be liquid proof of any sort.<}100{>Urządzenie nie jest zaprojektowane jako wodoodporne.<0}

 • {0>In the event of liquid entry into interior of device, immediately disconnect the device from the computer.<}98{>W przypadku przedostania się płynu do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera.<0} {0>Continuing use of the device may result in fire or electrical shock.<}100{>Kontynuowanie korzystania z urządzenia może skutkować pożarem lub porażeniem elektrycznym.<0} {0>Please consult your product distributor or the closest support center.<}100{>Prosimy skonsultować się z dystrybutorem produktu lub z najbliższym centrum wsparcia technicznego.<0}

 • {0>To avoid risk of electrical shock, do not connect or disconnect the device with wet hands.<}100{>Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego nie należy podłączać lub rozłączać urządzenia przy użyciu mokrych rąk.<0}

{0>Do NOT place the device near a heat source or directly expose it to flame.<}100{>Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub narażać go na bezpośredni kontakt z płomieniem.<0}

 • {0>Do NOT place the device in vicinity of equipments generating strong electromagnetic fields.<}92{>Nie należy umieszczać urządzenia w sąsiedztwie urządzeń generujących silne pola elektromagnetyczne.<0} {0>Exposure to strong magnetic fields may cause malfunctions or data corruption and loss.<}0{>Narażenie na działanie silnego pola magnetycznego może powodować awarię lub uszkodzenie i utratę danych.<0}
  1. {0>Package Content<}50{>Zawartość Opakowania<0}
{0>Item<}100{>Punkt<0}

{0>Description<}100{>Opis<0}

{0>Quantity<}100{>Ilość<0}
Pobieranie 1.33 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna