Ustawa z dnia … … … r o podatku od towarów I usługPobieranie 2.72 Mb.
Strona1/67
Data02.11.2017
Rozmiar2.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

USTAWA

z dnia … … … r.o podatku od towarów i usług

(projekt)
Spis treści:


Spis treści: 1

DZIAŁ I. DEFINICJE USTAWOWE. 3

ROZDZIAŁ 1. 3

DZIAŁ II. PODMIOT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. 7

ROZDZIAŁ 1. PODMIOTY BĘDĄCE PODATNIKAMI. 8

ROZDZIAŁ 2. PODMIOTY NIEBĘDĄCE PODATNIKAMI. 9

ROZDZIAŁ 3. ZWOLNIENIE PODMIOTOWE. 10

ROZDZIAŁ 4. PŁATNIK. 11

ROZDZIAŁ 5. REJESTRACJA DLA POTRZEB PODATKU OD TOWARÓ I USŁUG. 11

ROZDZIAŁ 6. REJESTRACJA DLA POTRZEB OBROTÓW WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH. 13

ROZDZIAŁ 7. PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY. 14

DZIAŁ III. CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU. 15

ROZDZIAŁ 1. 15

ROZDZIAŁ 2. DOSTAWA TOWARÓW. 16

ROZDZIAŁ 3. IMPORT TOWARÓW. 18

ROZDZIAŁ 4. NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE. 20

ROZDZIAŁ 5. ODPŁATNE ŚWIADCZENIE USŁUG. 22

ROZDZIAŁ 6. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 23

DZIAŁ IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA. 23

ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE. 23

ROZDZIAŁ 2. MIEJSCE DOSTAWY TOWARÓW. 24

ROZDZIAŁ 3. MIEJSCE ŚWIADCZENIA W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW. 28

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE ŚWIADCZENIA W PRZYPADKU IMPORTU TOWARÓW. 28

ROZDZIAŁ 5. MIEJSCE ŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG. 29

ROZDZIAŁ 6. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH PODATNIKAMI. 30

ROZDZIAŁ 7. USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ USŁUGOBIORCÓW BĘDĄCYCH PODATNIKAMI. 31

ROZDZIAŁ 8. MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI. 32

DZIAŁ V. OBOWIĄZEK PODATKOWY. 32

ROZDZIAŁ 1. OBOWIĄZEK PODATKOWY. 32

PODROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE. 32

PODROZDZIAŁ 2. OBOWIĄZEK PODATKOWY Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW. 33

PODROZDZIAŁ 3. ZASADY SZCZEGÓLNE. 33

ROZDZIAŁ 2. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU WNT. 35

ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU IMPORTU TOWARÓW 35

ROZDZIAŁ 4. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA I NABYCIA USŁUG ( W TYM REFATKUROWANIA) 35

ROZDZIAŁ 5. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ. 36

ROZDZIAŁ 6. PRZEPISY SZCZEGÓLNE. 37

ROZDZIAŁ 7. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW Z MAGAZYNU KONSYGNACYJNEGO ORAZ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM MAGAZYNU KONSYGNACYJNEGO LUB MAGAZYNU O PODOBNYM CHARAKTERZE. 37

DZIAŁ VI. PODSTAWA OPODATKOWANIA. 39

ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE. 39

ROZDZIAŁ 2. PODSTAWA OPODATKOWANIA W PRZYPADKU DOSTAWY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG NA TERYTORIUM KRAJU. 39

ROZDZIAŁ 3. PODSTAWA OPODATKOWANIA W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW. 42

ROZDZIAŁ 4. PODSTAWA OPODATKOWANIA W PRZYPADKU IMPORTU TOWARÓW. 43

ROZDZIAŁ 5. PODSTAWĄ OPODATKOWANIA W PRZYPADKU ZAPRZESTANIA PRZEZ PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ORAZ LIKWIDACJI LUB ROZWIĄZANIA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ. 43

DZIAŁ VII. PODATEK NALEŻNY, STAWKI PODATKU I ZWOLNIENIA OD PODATKU. 43

ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE. 43

ROZDZIAŁ 2. STAWKI PODATKU. 45

ROZDZIAŁ 3. ZWOLNIENIA. 56

PODROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE. 56

PODROZDZIAŁ 2. ZWOLNIENIE DOSTAWY TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG NA TERYTORIUM KRAJU. 56

PODROZDZIAŁ 3. ZWOLNIENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW. 65

PODROZDZIAŁ 4. ZWOLNIENIE IMPORTU TOWARÓW. 66

DZIAŁ VIII. PODATEK NALICZONY, ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, ZWROT PODATKU. 83

ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE 83

ROZDZIAŁ 2. ZASADY OKREŚLANIA PODATKU NALICZONEGO. 83

ROZDZIAŁ 3. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE. 87

ROZDZIAŁ 4. NADWYŻKA PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM – ZWROT RÓŻNICY PODATKU. 88

ROZDZIAŁ 5. ZASADY OGÓLNE. DEFINICJA WSKAŹNIKA PROPORCJI. 90

ROZDZIAŁ 6. OBOWIĄZKOWE ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE PODATKU NALICZONEGO. 91

ROZDZIAŁ 7. POZOSTAŁE PRZYPADKI ZMIAN PODATKU NALICZONEGO. 92

ROZDZIAŁ 8. ZWROT PODATKU NIEKTÓRYM PODMIOTOM. 94

ROZDZIAŁ 9. ZWROT PODATKU PODATNIKOM PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ ALBO PODATKU O PODOBNYM CHARAKTERZE. 95

ROZDZIAŁ 10. ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ. 96

DZIAŁ IX. DOKUMENTOWANIE, EWIDENCJOWANIE I DEKLAROWANIE PODATKU. 97

ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE. 97

ROZDZIAŁ 2. ZASADY OGÓLNE WYSTAWIANIA FAKTUR. 98

ROZDZIAŁ 3. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR. 101

ROZDZIAŁ 4. FAKTURY ELEKTRONICZNE. 101

ROZDZIAŁ 5. ELEMENTY FAKTURY. 102

ROZDZIAŁ 6. FAKTURY UPROSZCZONE. 105

ROZDZIAŁ 7. FAKTURY VAT-RR. 106

ROZDZIAŁ 8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW. 107

ROZDZIAŁ 9. DEKLARACJE. 108

ROZDZIAŁ 10. INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE. 110

ROZDZIAŁ 11. EWIDENCJE PODATKOWE. 111

ROZDZIAŁ 12. OBOWIĄZEK STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH. 112

DZIAŁ X. ZAPŁATA PODATKU. 117

DZIAŁ XI. PROCEDURY SZCZEGÓLNE. 119

ROZDZIAŁ 1. ROLNICY RYCZAŁTOWI. 119

ROZDZIAŁ 2. USŁUGI TURYSTYCZNE. 119

ROZDZIAŁ 3. TAKSÓWKARZE. 120

ROZDZIAŁ 4. TOWARY UŻYWANE I DZIEŁA SZTUKI. 120

ROZDZIAŁ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE. 123

ROZDZIAŁ 6. USŁUGI MIĘDZYNARODOWE OKAZJONALNEGO PRZEWOZU OSÓB. 124

ROZDZIAŁ 7. TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE. 125

ROZDZIAŁ 8. ZWROT PODRÓŻNYM. 127

ROZDZIAŁ 9. ZŁOTO INWESTYCYJNE. 129

DZIAŁ XII. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 130

ROZDZIAŁ 1. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH. 130

ROZDZIAŁ 2. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 131

ZAŁĄCZNIK Nr 1 LISTA TOWARÓW I USŁUG, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 13 i art. 14. 135

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 8 % 137

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5 % 149

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY 7% ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 152

ZAŁĄCZNIK Nr 5 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 193 USTAWY 155

ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY 156

UZASADNIENIE 156

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 156

CZĘŚĆ II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE. 160

CZĘŚĆ III. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 281


Pobieranie 2.72 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna