Ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowymPobieranie 46,5 Kb.
Data25.01.2018
Rozmiar46,5 Kb.
Ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym

Posiadamy rachunek walutowy w euro. Wpływ waluty na rachunek wyceniamy po kursie kupna banku, w którym ten rachunek posiadamy, a jej rozchód - według kursu sprzedaży banku. Czy przy zastosowaniu powyższych kursów powstaną różnice na rozrachunkach oraz na rachunku walutowym? W jaki sposób wyceniać wartość środków na rachunku walutowym, aby saldo konta było zgodne z wyciągiem bankowym?

Od 1 stycznia 2009 r. wyrażone w walutach obcych operacje zapłaty należności i zobowiązań wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji (art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Ponieważ z ustawy nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem kursu faktycznie zastosowanego, w praktyce przyjęło się, że kursem takim w przypadku wpływu należności jest kurs kupna banku, który obsługuje jednostkę. Z kolei dla zapłaty zobowiązań kursem faktycznie zastosowanym może być tzw. „kurs historyczny” (tj. kurs, według którego wyceniono wpływ waluty na rachunek bankowy) lub kurs sprzedaży banku.

Przy wycenie rozchodu waluty po „kursie historycznym” - ustalonym zgodnie z metodą FIFO, LIFO lub kursów średnioważonych - nie powstają różnice kursowe na rachunku walutowym, a wyłącznie na rozrachunkach. Natomiast stosowanie do wyceny rozchodu waluty kursu sprzedaży banku powoduje konieczność ustalania różnic kursowych zarówno na rozrachunkach, jak i na rachunku walutowym.

WAŻNE: Bez względu na to, jaki kurs jednostka wybierze do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego, różnice kursowe „per saldo” w obu metodach będą identyczne.

Przy wycenie rozchodu środków pieniężnych na rachunku walutowym według kursu innego niż „kurs historyczny”, różnice kursowe powstałe pomiędzy różnymi kursami zastosowanymi do wpływu i rozchodu waluty ustala się na bieżąco, tj. po każdej operacji na rachunku walutowym.

Dla celów podatku dochodowego powstałe na rachunku walutowym różnice kursowe są także uwzględniane w kosztach bądź przychodach podatkowych.

Sposób rozliczenia różnic kursowych na rachunku walutowym przedstawia poniższy przykład.


 

Przykład

Spółka na dzień 1 marca 2009 r. posiadała na rachunku walutowym 500 euro wycenione według kursu 4,6 zł/euro (tj. 2.300 zł).

Z wyciągu bankowego nr 3/2009 wynikały następujące operacje:
 

 

BANK SA 
w Gorzowie Wielkopolskim


Gorzów Wlkp., 31.03.2009 r.

ALFA sp. z o.o.
ul. Pomorska 15
66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

WYCIĄG BANKOWY nr 3/2009 za okres 1-31.03.2009 r.
do rachunku walutowego nr 00 1111 2222 3333 4444 5555 6666

Data 

Operacja

Kwota w euro

01.03.2009

BO

500 

12.03.2009

wpływ należności nr 15/2009

5.000 

16.03.2009

zapłata zobowiązania nr 7/2009

2.000

24.03.2009

zapłata zobowiązania nr 10/2009

1.500 

31.03.2009

BZ

2.000

Spółka wyceniła powyższe operacje (wpływ należności po kursie kupna banku, a zapłatę zobowiązań - po kursie sprzedaży) następująco:

  • należność: 5.000 euro x 4,7 zł/euro = 23.500 zł,

  • zobowiązanie: 2.000 euro x 4,5 zł/euro = 9.000 zł,

  • zobowiązanie: 1.500 euro x 4,4 zł/euro = 6.600 zł.

Dla uproszczenia pominięto ustalanie różnic kursowych na rozrachunkach.

Dekretacja:
 

 

 

Konto

Dla celów podatkowych

Opis operacji:

Kwota

Wn

Ma

1. WB - wpływ należności:
5.000 euro x 4,7 zł/euro =

23.500 zł

13-1

20

-

2. WB - zapłata zobowiązania:
2.000 euro x 4,5 zł/euro =

9.000 zł 

21

13-1

-

3. PK - ustalenie różnicy kursowej na rachunku walutowym:
500 euro x (4,6 zł/euro - 4,5 zł/euro) + 1.500 euro x (4,7 zł/euro - 4,5 zł/euro) =

350 zł

75-1

13-1

stanowi koszt 
uzyskania 
przychodów

4. WB - zapłata zobowiązania:
1.500 euro x 4,4 zł/euro =

6.600 zł 

21

13-1

-

5. PK - ustalenie różnicy kursowej na rachunku walutowym:
1.500 euro x (4,7 zł/euro - 4,4 zł/euro) =

450 zł

75-1

13-1

stanowi koszt 
uzyskania przychodów

Księgowania:

Na rachunku walutowym na dzień 31 marca 2009 r. pozostało saldo w wysokości 2.000 euro (co jest zgodne z wielkością wynikającą z wyciągu bankowego), wycenione po kursie 4,7 zł/euro, tj. 9.400 zł.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna