User GuidePobieranie 1,06 Mb.
Strona1/18
Data23.02.2018
Rozmiar1,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

SDR v2.5

Podręcznik użytkownika

29 wrzesień 1998

wersja 15 (DRAFT)
 •  University College London, Computer Science Department

 • Acknowledgements

 • This user guide is based on the UKERNA SHRIMP User Guide which will be available from http://www.ja.net/service_development/video/service_developments/shrimp/index.html.

 • The current document has been updated to incorporate security which is now part of SDR. • Disclaimer

 • UCL cannot accept any responsibility for any loss or damage resulting from the use of the material contained in this document. The information is believed to be correct, but no liability can be accepted for any inaccuracies. • Copyright note

 • SDR: Copyright (c) 1995,1996, 1998 University College London

 • All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 • 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 • 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 • 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and the Network Research Group at Lawrence Berkeley Laboratory.

 • 4. Neither the name of the University nor of the Laboratory may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

 • THE REGENTS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR PROVIDE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, THIS SOFTWARE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Spis treści

i

SDR v2.5 i

Podręcznik użytkownika i

29 wrzesień 1998 i

wersja 15 (DRAFT) i

University College London, Computer Science Department ii

SDR v.2.5 Przewodnik użytkownika ii

viii ii

Acknowledgements iii

This user guide is based on the UKERNA SHRIMP User Guide which will be available from http://www.ja.net/service_development/video/service_developments/shrimp/index.html. iii

The current document has been updated to incorporate security which is now part of SDR. iii

Disclaimer iii

UCL cannot accept any responsibility for any loss or damage resulting from the use of the material contained in this document. The information is believed to be correct, but no liability can be accepted for any inaccuracies. iii

Copyright note iv

SDR: Copyright (c) 1995,1996, 1998 University College London iv

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: iv

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. iv

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. iv

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and the Network Research Group at Lawrence Berkeley Laboratory. iv

4. Neither the name of the University nor of the Laboratory may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. iv

THE REGENTS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR PROVIDE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, THIS SOFTWARE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. iv

Spis treści v

Dodatki lii

Słownik 43 lii

Dodatek 1 Technologia bezpieczeństwa. 48 lii

Dodatek 2 Konfiguracja i oprogramowanie do użytku z programem SDR 55 lii

Rysunki liii

Rys.1 Okno główne programu SDR v.2.5 1 liii

Rys.2 Okno Daily Listing 7 liii

Rys.3 Okno Daily Listings – wykaz sesji dnia 9 czerwca 7 liii

Rys.4 Okno Session Information 9 liii

Rys. 5 Okno Session Information – okno Invite 11 liii

Rys. 6 Okno Session Information - szczegóły 13 liii

Rys. 7a Okno Create New Session 14 liii

Rys.8 Okno konfiguracji X509 20 liii

Rys.9 Okno Password 21 liii

Rys.10 Okno Quick Call (szybkiego połączenia) 22 liii

Rys.11 Okno główne programu SDR – - wyświetlenie sesji prywatnych. 25 liii

Rys.12 Okno Preferences – zakładka Sessions 26 liii

Rys.13 Okno Preferences – zakładka Interface 27 liii

Rys. 14 Okno Preferences – zakładka Tools 28 liii

Rys. 15 Okno Preferences – zakładka Web 29 liii

Rys.16 Okno Preferencji – zakładka You 30 liii

Rys.17 Okno Preferences – zakładka Security 31 liii

Rys.18 Okno tworzenia klucza szyfrującego DES 31 liii

Rys.19 Hasło używane do deszyfracji pliku klucza i szyfrowania sesji DES 32 liii

Rys.20 Okno główne programu SDR v2.5 32 liii

Rys.21 Dodawanie klucza publicznego PGP 33 liii

Rys.22 Okno z hasła PGP 34 liii

Rys.23 Okno generacji kluczy (PGP, X509, DES) 36 liii

Rys.24 Generacja klucza DES 36 liii

Rys.25 Okno nazwy programu pocztowego 36 liii

Rys.26 Okno programu Exmh do wysyłania DES 37 liii

Rys.27 Informacje o generacji klucza X509 38 liii

Rys.28 Użycie programu pocztowego do wysłania pliku "x509keyfile" 38 liii

Rys.29 Okno generacji klucza PGP 39 liii

Rys.30 Hasło do PGP prywatnego klucza RSA 39 liii

Rys.31 Użycie systemu pocztowego do wysłania "pgpkeyfile" 40 liii

Rys.32 Użycie karty inteligentnej 42 liii

Rys.33 Sprawdzanie karty inteligentnej 42 liii

Rys.34 Informacje konfiguracyjne karty inteligentnej 42 liii

1 Wprowadzenie 1

1 Wprowadzenie 1

SDR v.2.5 Przewodnik użytkownika 3

Program SDR (Multicast Session Directory) ver. 2.5 jest narzędziem które pomaga przy ustawianiu parametrów i podczas łączenia się do konferencji. Program SDR wer.2.5 różni się od poprzednich wersji, ponieważ zapewnia poufność zapowiedzi konferencji. Oznacza to, że jest możliwe poinformowanie o sesji tylko wyznaczonej grupy osób. Jest także możliwe, zaszyfrowanie bieżącej konferencji. 1

Konferencje, które były zapowiedziane przy użyciu programu SDR, są widoczne w oknie głównym (patrz Rys.1), w takiej postaci jak program audycji telewizyjny. (Kodowane zapowiedzi nie były wyświetlane w poprzednich wersjach programu SDR, które nie obsługiwały bezpieczeństwa konferencji). W przypadku uwierzytelniania, cyfrowy podpis jest sprawdzany i zaszyfrowana sesja jest odszyfrowywana tylko dla odpowiedniej grupy. 1

1

Rys.1 Okno główne programu SDR v.2.5 1

Więcej informacji o każdej sesji, można uzyskać przez kliknięcie jej nazwy znajdującej się na liście. Pojawi się okno z dalszymi jej szczegółami, informacje o bezpieczeństwie i zaproszenie do przyłączenia się do sesji. Podczas przyłączania się do konferencji przy użyciu programu SDR, odpowiednie narzędzia wykorzystywane podczas sesji, zostaną automatycznie uruchomione z odpowiednim adresem i odpowiednimi parametrami transmisji. Alternatywnie, użytkownik może zadecydować o uruchomieniu tylko niektórych narzędzi. Nie tylko zapowiedź sesji, ale także sama sesja może być prywatna; jest to zapewniane przez udostępnione narzędzia do szyfrowania strumienia danych hasłem dostępu. Hasło dostępu może być wprowadzane automatycznie, lub przez program SDR. 1

63 3

Przy pomocy programu SDR, każdy może stworzyć i rozgłosić swoją własną szyfrowaną konferencję i zaprosić innych, jeżeli chcą, aby się przyłączyli. Uwzględnia to mechanizm ustawień bezpieczeństwa zapowiadanej sesji i automatycznie konfiguruje istotne narzędzia. Jak tylko konferencja jest ustalona, będzie rozgłaszana do pozostałych użytkowników programu SDR przez pewien czas (zwykle jest on wyznaczany przez organizatora konferencji). Podczas tego okresu inni użytkownicy programu SDR mogą przyłączyć się do sesji. Jeżeli posiadają odpowiedni klucz, mogą potwierdzić uwierzytelnienie i odszyfrować sesję. Możliwe jest także zaproszenie kogoś na pięciominutowe konsultacje lub na całe spotkanie — tak jak podczas rozmowy telefonicznej. 2

Program może otrzymywać i wysyłać zaszyfrowane i uwierzytelnione zapowiedzi sesji, używając technik takich jak DES, PGP i X.509. Rys.1 przedstawia dwie uwierzytelnione sesje w oknie Public Sessions (sesje publiczne), które są podpisane przy użyciu, odpowiednio technologii PGP i X509. W oknie Private Sessions (sesje prywatne) Rys.1, cztery przedstawione sesje są zaszyfrowane przy pomocy technik DESS, X509 i PGP oraz uwierzytelnione przez PGP i X509. 2

Program SDR może generować i przesyłać klucze wymagane do uwierzytelniania i szyfrowania. Od niedawna jest możliwe użycie technologii Kart inteligentnych (ang. Smart Card) do uwierzytelniania zapowiedzi sesji lub dostępu do zaszyfrowanych informacji w zabezpieczonym repozytorium. 2

2 Rozpoczęcie 2

2 Rozpoczęcie 2

Uruchomienie programu SDR na komputerze z systemem Unix: 2

Żeby uruchomić program SDR wpisz: 2

Prompt> SDR 2

Uruchomienie programu SDR pod kontrolą systemu Windows95/NT4.0: 2

Naciśnij przycisk Start, wybierz polecenie run.... Otworzy się małe okno. W tym oknie, w pole Open wpisz sdr ,następnie naciśnij przycisk OK. 3

Zostanie otwarte główne okno programu SDR. Program SDR umożliwia dostosowanie interfejsu do użytkownika. Domyślnie wyświetla on skrócone nazwy na wszystkich przyciskach, przez co zajmuje bardzo mało miejsca na ekranie. Podczas nauki obsługi programu SDR, bardziej pomocna jest możliwość oglądania całych nazw. 3

Przewodnik ten bazuje na interfejsie z krótkimi nazwami i interfejsie technicznym. 3

Aby zmienić interfejs na interfejs techniczny, kliknij przycisk Prefs (preferencje), w górnej części głównego okna programu SDR. Zostanie otwarte okno preferencji (patrz Rys.12). Wybierz zakładkę nazwaną Interface (interfejs), a zostanie otwarte okno (patrz Rys.13). Może istnieć potrzeba następujących zmian: 3

W polu View Session (wygląd sesji), zaznacz Technical Interface (interfejs techniczny). 3

W polu Label Detail (szczegóły etykiet), zaznacz Short labels (expert mode) (krótkie napisy na etykietach). 3

Następnie kliknij przycisk Save & Apply Preferences (zapisz i zastosuj preferencje), znajdujący się w dolnym prawym rogu okna. 3

Szybkie wprowadzenie w obsługę programu SDR 3

Program SDR jest podobny do programu audycji stacji telewizyjnych: 3

Program SDR pokazuje listę wszystkich sesji (włącznie z uwierzytelnionymi i zaszyfrowanymi sesjami, po sprawdzeniu podpisu i odszyfrowaniu sesji) które są zaplanowane do emisji poprzez Mbone. 3

Program SDR pozwala także przyłączyć się do sesji (tj. automatycznie uruchamia odpowiednie narzędzia z ustawionymi poprawnie adresami/portami) przez naciśnięcie przycisku. 3

Program SDR umożliwia ogłoszenie własnej (poufnej) sesji. (Program SDR może być używany do generowania symetrycznych i niesymetrycznych kluczy. Karty inteligentne mogą być używane do szyfrowania osobistych informacji używanych do uwierzytelniania i szyfrowania). 3

Program SDR pozwala na wykonanie szybkiego połączenia lub multimedialnej „rozmowy telefonicznej” z innymi użytkownikami programu SDR. Szybkie połączenie jest tym samym co każda inna sesja, z tym wyjątkiem, że tylko osoby zaproszone do szybkiego połączenia będą widziały połączenie/sesje. 4

Główne okno programu SDR (patrz Rys.1) zawiera listę sesji, które właśnie mają miejsce albo są zapowiadane na przyszłość. 4

Ikona poprzedzająca każdą sesję informuje jakiego typu jest sesja: 4

broadcast (rozgłaszanie), tj. nie interaktywna. Nowi użytkownicy mogą przyłączyć się do sesji, ale nie mogą brać w niej udziału czynnego, tj. rozsyłać dźwięku i/lub sygnału wideo. 4

meeting (spotkanie), tj. sesja interaktywna. 4

sesja testowa 4

Bezpieczny test, bezpieczne rozgłaszanie i bezpieczne spotkanie mają ikony w inwersyjnych kolorach w stosunku do sesji normalnych. 4

Generacja grupy kluczy 4

Aby zaszyfrować i uwierzytelnić sesje, trzeba mieć właściwe klucze. Generowanie i wysyłanie kluczy grupy uczestników w programie SDR, może odbywać się automatycznie: 4

1) Wyznaczenie grupy uczestników z listą adresów e-mail. 4

2) Generacja kluczy grupy (patrz sekcja 3.8.6.5). 4

3) Wysłanie kluczy grupy do członków grupy (patrz sekcja 3.8.6.5). 4

Otrzymanie kluczy grupy 4

Nie dzieje się to automatycznie. Aby zobaczyć sesję, która jest zaszyfrowana i wymaga uwierzytelnienia, należy mieć właściwy klucz w ustawieniach Environment (otoczenie) programu SDR. Jeżeli otrzymałeś e-mail zawierający klucz, powinieneś umieścić go w odpowiednim miejscu, żeby program SDR używał go automatycznie. Na przykład, klucz publiczny PGP powinien być dodany do zestawu kluczy publicznych, a klucz prywatny do zestawu kluczy prywatnych. 4

Używanie inteligentnej karty 4

Można używać inteligentnej karty jako prywatnej identyfikacji do szyfrowania i deszyfrowania dostępu do repozytorium, w którym znajduje się lista prywatnych i publicznych kluczy. Można używać jej także do uwierzytelniania sesji, poprzez użycie certyfikatu zapisanego w inteligentnej karcie. W obecnej implementacji programu SDR, inteligentna karta może być używana do szyfrowania typu PGP, bazy klucza prywatnego. Dzieje się tak, gdy opuszcza się program SDR. Jeżeli baza klucza prywatnego jest szyfrowana z użyciem inteligentnej karty, użytkownik powinien przekazać informacje o inteligentnej karcie, by móc uwierzytelnić lub odszyfrować sesję. Zostało to zrealizowane w ten sposób, ponieważ w tym momencie informacje o repozytorium nie są dostępne. Cała procedura jest zdefiniowana w ”Dodatku 1” rozdziału 1.2.2.2. 5

Podgląd trwających sesji 5

Lista sesji w głównym oknie jest alfabetyczną listą wszystkich sesji, które zostały zapowiedziane, tak więc dana sesja może właśnie trwać, lub być zaplanowana na przyszłość. 5

Aby zobaczyć które sesje właśnie trwają, kliknij przycisk Daily Listings (lista dnia), górnej części głównego okna. Okno Daily Listings pokazuje plan sesji na dany dzień, podobnie jak program audycji radiowych lub telewizyjnych. 5

Okno Daily Listings używa formatu kalendarza (patrz Rys.2). Daty zaznaczone na niebiesko, są dniami zaplanowanymi na odbycie sesji. Kliknięcie wybranego terminu, powoduje ukazanie się okienka z sesjami na dany dzień (patrz Rys.3). Poruszenie myszką ponad linią czasu lub nazwą sesji, powoduje zmianę koloru na czerwony. Kliknięcie sesji, która ma kolor czerwony, otwiera okno Session Information (informacje o sesji) (patrz Rys.4), udostępniając więcej informacji. 5

Z powodu błędu w programie, nie wszystkie sesje są wyświetlane w oknie Daily Listings, tj. mogą wystąpić sesje, które zostały zapowiedziane, ale nie są wyświetlane w oknie Daily Listings, odpowiedniego dnia. Ten błąd nie ma wpływu na podstawą funkcjonalność; zostanie naprawiony, ale jego poprawa nie jest kluczową sprawą z punktu widzenia funkcjonalnoścu programu. 5

Przyłączanie do sesji 5

Są dwa sposoby przyłączenia się do sesji: 5

Kliknij na dowolnej sesji znajdującej się w oknie głównym programu SDR (patrz Rys.1) lub w oknie Daily Listings (patrz Rys.2). Spowoduje to, otwarcie okna informacje o sesji (patrz Rys.4). Sprawdź czy wybrana sesja trwa i przyłącz się naciskając przycisk Join, znajdujący się w dolnym lewym rogu. Operacja ta, uruchomi wszystkie niezbędne narzędzia. 5

Drugim, szybszym sposobem, przyłączania się do sesji, jest kliknięcie środkowym przyciskiem myszki nazwę sesji w głównym oknie programu SDR (lub kliknięcie dwoma przyciskami, myszką z dwoma przyciskami, jeżeli używany jest system Linux, albo naciśnięcie przycisku CTRL, podczas gdy wciśnięty jest lewy przycisk myszki, gdy używa się systemu Windows95/NT4.0). Operacje te uruchamiają narzędzia, ale bez otwierania okna informacji o sesji. 6

Powinieneś już wiedzieć, czym jest sesja i jak się do niej przyłączyć. 6

W celu uzyskania informacji o tym, jak stworzyć swoją własną sesję, wykonać szybkie połączenie i ustawić własny interfejs, patrz poniżej: Podręcznik użytkownika programu SDR. 6

3 Podręcznik użytkownika programu SDR 7

3 Podręcznik użytkownika programu SDR 7

3.1 Pomoc 7

3.1 Pomoc 7

Dostęp do systemu pomocy jest możliwy w dowolnym momencie, z głównego okna programu SDR, lub okna Create New Session (tworzenie nowej sesji). 7

3.2 Pomoc w postaci „dymka” 7

3.2 Pomoc w postaci „dymka” 7

W głównym oknie i w oknie preferencji można włączać i wyłączać ten typ pomocy. 7

3.3 Podgląd trwających sesji 7

3.3 Podgląd trwających sesji 7

Główne okno 7

Lista sesji w głównym oknie programu SDR jest domyślnie listą wszystkich sesji w kolejności alfabetycznej. Kliknięcie wybranej sesji powoduje otworzenie okna informacji o sesji, zawierającego szczegóły o tym kiedy sesja się odbędzie. 7

Jest możliwe dostosowanie listy w głównym oknie, tak by wyświetlała tylko preferowane sesje (każda sesja może być zaznaczona jako preferowana lub nie), bieżące sesje lub przyszłe sesje. W tym celu należy kliknąć przycisk Preferences w głównym menu i wybrać właściwą opcję w oknie Preferences Sessions. Okno to, zawiera także opcję ukrywania sesji testowych. 7

Jeżeli zostały zaznaczone sesje preferowane, można wybrać które sesje znajdą się na liście, przez likwidację znaczników przy sesjach których nie chce się oglądać, znajdujących się z prawej strony okna Preferences. Sesje zaznaczone jako visible będą wyświetlane w oknie głównym. Można także zaznaczyć sesję, która ma się nie znaleźć na liście, przez kliknięcie jej prawym przyciskiem myszki w oknie głównym. 7

Zakładka Interface w oknie Preferences pozwala wybrać sposób prezentacji sesji na liście według typu (rozgłaszanie, spotkanie, test), co jest rzadziej używane niż prezentacja alfabetyczna. Można także całkowicie zrezygnować z pokazywania typu sesji. 7

Sesje zaznaczone kolorem szarym nie są aktywne w danym momencie. 7

Okno Daily Listings 8

8

Rys.2 Okno Daily Listing 8

Okno Daily Listings (patrz Rys.2) wyświetla sesje w układzie dziennym, podobnie jak jest to robione w programie telewizyjnym. Kliknięcie na przycisku Daily Listings, w oknie głównym, otwiera okno Daily Listings. Dni zaznaczone na niebiesko i wpisane w obwódkę są dniami na które zaplanowano sesje. Aby zobaczyć sesje na wybrany dzień, należy kliknąć na datę, a powiększy się okno zawierające sesje na ten dzień (patrz Rys.3). Można otworzyć dowolną ilość okien z zawartością dni. Zamknięcie okien z zaznaczonymi sesjami, następuje przez naciśnięcie przycisku Hide , w górnym prawym rogu pola prezentującego listę sesji na dany dzień. 8

8

Rys.3 Okno Daily Listings – wykaz sesji dnia 9 czerwca 8

Linie z lewej strony nazw sesji pokazują, kiedy sesja będzie się odbywać. Jeżeli linia biegnie przez cały ekran, sesja jest cały czas jest kontynuowana. Jeżeli sesja jest zaznaczona krótszą linią, końce linii wyznaczają jak długo sesja będzie trwać. Na przykład sesja „kre’s wb”, została ogłoszona na czas pomiędzy godziną 15.00, a 18.00. 8

Nawet jeżeli sesja została zapowiedziana, nie ma gwarancji że się odbędzie. 9

3.4 Przyłączenie do sesji 9

3.4 Przyłączenie do sesji 9

Przyłączenie do sesji, oznacza uruchomienie narzędzi używanych podczas sesji z prawidłowymi adresami i w odpowiednim formacie. Spotkania pomiędzy naukowcami w Europie odbywają się zazwyczaj z użyciem dźwięku, wideo i edytora tekstu. Osoba która organizuje spotkanie, zapowiada sesję przez program SDR. Gdy nadejdzie czas spotkania, wszyscy uczestnicy mogą przyłączyć się poprzez użycie programu SDR, który automatycznie uruchomi odpowiednie narzędzia z prawidłowymi adresami. 9  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna