Urząd przyjazny cudzoziemcom wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznychPobieranie 374,57 Kb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar374,57 Kb.
  1   2   3   4   5

Urząd przyjazny cudzoziemcom – wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”

Projekt nr: 31-2017/OG-FAMI

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ


Załącznik nr 9 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia
dla zadania
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Zintegrowanego Systemu Obsługi Cudzoziemców”na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Uwaga 1: Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązanie równoważne pod względem m.in. parametrów technicznych, materiałów, funkcji, zgodności (kompatybilności) itp. ze sprzętem lub oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako rozwiązanie referencyjne.


Uwaga 2: Projekt, który jest przedmiotem niniejszego zamówienia jest projektem typu „Zaprojektuj i Wybuduj”. W „Opisie Przedmiotu Zamówienia” znajdują się zatem ogólne wymagania Zamawiającego co do architektury systemu i jego funkcjonalności. Szczegóły implementacyjne zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą na etapie tworzenia „Projektu Techniczno-Wykonawczego” systemu.

Spis Treści

1. WSTĘP 3

2. SŁOWNIK POJĘĆ 3

3. PODSTAWOWE INFORMACJE 4

3.1. Projekt FAMI 4

3.2. Beneficjenci projektu 5

3.3. Środowisko informatyczne DUW 5

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5

5. WYMAGANIA PRAWNE 6

6. WYMAGANIA DLA CAŁEGO SYSTEMU 7

7. PROJKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. 9

8. BAZA DANYCH SYSTEMU 10

9. PORTAL INFORMACYJNO-OPERACYJNY 12

9.1. Wymagania ogólne dotyczące PIO 12

9.2. Wymagania dotyczące Modułu Informacyjnego PIO 13

9.3. Wymagania dotyczące Modułu Operacyjnego PIO 15

9.4. Wymagania dotyczące Modułu Formularzy Elektronicznych 16

10. REJESTR WNIOSKÓW CUDZOZIEMCÓW 19

10.1. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 19

10.2. Wymagania ogólne dla Rejestru Wniosków Cudzoziemców 20

10.3. Procedura składania i rozpatrywania wniosków 22

11. MODUŁ ADMINISTRATORA SYSTEMU 25

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW PROCESU WDRAŻANIA SYSTEMU 26

12.1. Zalecany scenariusz prac jest następujący: 26

12.2. Testy Systemu 29

12.3. Szkolenia 30

12.4. Dokumentacja odbiorowa 31

13. Wymagania dotyczące gwarancji i asysty powdrożeniowej 32

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna