Uniwersytet Trzeciego Wieku sgh program nauczania komputer/internet semestr IPobieranie 20,66 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar20,66 Kb.

Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

PROGRAM NAUCZANIA KOMPUTER/INTERNET

SEMESTR I

 1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie planu zajęć.

Stanowisko komputerowe. Podstawowe zasady BHP związane z korzystaniem z komputerów. Wewnętrzne i zewnętrzne podzespoły komputerowe – omówienie. Zasady korzystania z myszy i klawiatury – ergonomia pracy. Podstawowe możliwości konfiguracyjne sprzętu komputerowego.

 1. System operacyjny Windows – omówienie i pierwsze logowanie.

 2. Program Windows Paint : nauka posługiwania się myszą i klawiaturą.

 3. Program Notatnik : nauka posługiwania się klawiaturą i myszą, utworzenie prostego dokumentu.

 4. Edytor tekstów Microsoft : utworzenie prostego dokumentu w tym zmiana rozmiaru i kroju czcionki i korekta tekstu.

 5. Różnice pomiędzy programem Notatnik, a edytorem tekstów Microsoft Word.

 6. Przeglądarka internetowa. Podstawowe elementy przeglądarek internetowych: pasek adresu, okno przeglądarki. Podstawowe adresy internetowe. Przeglądanie przykładowych stron internetowych.

 7. Wyszukiwanie treści w sieci Internet. Podstawowe wyszukiwarki. Korzystanie z wyszukiwarek. Wyszukiwanie zadanych informacji przy wykorzystaniu wyszukiwarek internetowych. Omówienie wyników wyszukiwania treści. Jakość wyników wyszukiwania.

 8. Różnice między przeglądarką internetową a wyszukiwarką internetową.

Nabyte umiejętności po I-szym semestrze :

 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką.

 2. Uruchomienie programu Windows Paint, programu Notatnik i edytora tekstów Microsoft Word.

 3. Napisanie prostego tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word.

 4. Uruchomienie przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.

 5. Podstawowe przeglądanie i wyszukiwanie stron internetowych.Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

PROGRAM NAUCZANIA KOMPUTER/INTERNET

SEMESTR II

 1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie planu zajęć.

Okna w systemie Windows. Przesuwanie okien. Zmiana rozmiaru okien. Minimalizacja, maksymalizacja, zamykanie okien. Nakładanie się okien. Miniatury programów na pasku zadań.

 1. Pliki i foldery w systemie Windows. Tworzenie folderów. Segregacja plików i dokumentów na przykładzie drzewa katalogów. Podstawowe rodzaje plików. Nadawanie nazw plikom. Skróty do plików i folderów.

 2. Zarządzanie strukturą katalogów w systemie. Tworzenie plików tekstowych. Korekty tekstu. Kopiowanie tekstu wewnątrz pliku oraz między wieloma plikami. Zapisywanie efektów pracy na przykładzie programu Notatnik i edytora tekstów Microsoft Word.

 3. Sieć Internet – omówienie podstawowych pojęć: sieć, komputer użytkownika, serwer. Sposoby łączenia się z siecią Internet. Przechowywanie plików w sieci.

 4. Poczta elektroniczna. Zasady działania poczty elektronicznej. Zakładanie skrzynki pocztowej na wybranym serwerze pocztowym. Omówienie podstawowych funkcji skrzynki pocztowej. Tworzenie podstawowej wiadomości tekstowej.

 5. Przeglądarka internetowa – doskonalenie umiejętności : praca na wielu zakładkach, funkcja „ulubione”.

 6. Wyszukiwarki internetowe (na przykładzie Google) – doskonalenie umiejętności : wyszukiwarki haseł (na przykładzie Wikipedii).

Nabyte umiejętności po II-gim semestrze :

 1. Operacje na plikach i folderach.

 2. Napisanie i zapisanie (w określonym folderze) tekstu w programie Notatnik.

 3. Napisanie i zapisanie (w określonym folderze) tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word.

 4. Utworzenie i wysłanie wiadomości E-Mail .

 5. Przeglądanie i wyszukiwanie stron internetowych przy użyciu wielu zakładek.


Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

PROGRAM NAUCZANIA KOMPUTER/INTERNET

SEMESTR III

 1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie planu zajęć.

 2. Pliki i foldery w systemie Windows – utrwalanie i doskonalenie umiejętności.

 3. Edytor tekstów Microsoft Word – kolejne funkcje programu : dodawanie tekstu, operacje kopiowania i wycinania tekstu, ustawienia strony – rozmiar, orientacja strony. Ustawienia wyrównania tekstu. Tabele.

 4. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel – podstawowe funkcje programu. Wykorzystywanie programu do prostych obliczeń.

 5. Poczta elektroniczna – doskonalenie umiejętności : wysyłanie wiadomości E-Mail z załącznikami, odbiór wiadomości z załącznikami i zapis załączników we wskazanym folderze.

 6. Wyszukiwarki treści w serwisach internetowych – doskonalenie umiejętności : na przykładzie portali informacyjnych - komentowanie artykułów prasowych, fora internetowe. Wyszukiwarki haseł (na przykładzie Wikipedii). Wyszukiwarki muzyki i filmów (na przykładzie YouTube).

Nabyte umiejętności po III-cim semestrze :

 1. Operacje na plikach i folderach .

 2. Napisanie i zapisanie (w określonym folderze) odpowiednio sformatowanego tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word.

 3. Stworzenie tabeli sumującej comiesięczne stałe wydatki (elektryczność, gaz, telefon, itp.) w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.

 4. Utworzenie, wysłanie i odebranie wiadomości E-Mail z kilkoma różnymi załącznikami, oraz zapisanie plików z załącznikami w określonym folderze.

 5. Wyszukiwanie treści w Internecie i przeglądanie stron internetowych przy użyciu wielu zakładek.

Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

PROGRAM NAUCZANIA KOMPUTER/INTERNET

SEMESTR IV

 1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie planu zajęć.

 2. Poczta elektroniczna – utrwalanie i doskonalenie umiejętności.

 3. Edytor tekstów Microsoft Word – utrwalanie i doskonalenie umiejętności.

 4. Zagrożenia w sieci Internet – wirusy, trojany, programy szpiegujące, bomby logiczne, furtki. Programy antywirusowe. Rola ciasteczek (ang. cookies) w funkcjonowaniu przeglądarek internetowych. Inne rodzaje zagrożeń w Internecie – aukcje, sklepy internetowe, serwisy ogłoszeniowe. Zagrożenia związane z używaniem serwisów społecznościowych.

 5. Portale społecznościowe (na przykładzie Facebook, Nasza Klasa). Podstawowe funkcje portali społecznościowych. Ochrona wizerunku w sieci na przykładzie portali społecznościowych.

 6. Po uzgodnieniu ze słuchaczami omówienie wybranych tematów jak np : Serwisy-tablice ogłoszeniowe (na przykładzie Tablica.pl), sklepy internetowe (przykład księgarni, sklepu spożywczego), porównywarki cenowe (na przykładzie Skapiec.pl, Ceneo.pl, Nokaut.pl), porównywarki finansowe (na przykładzie Comperia.pl).

Nabyte umiejętności po IV-tym semestrze :

 1. Utworzenie, wysłanie i odebranie wiadomości E-Mail z kilkoma różnymi załącznikami, oraz zapisanie plików z załącznikami w określonym folderze.

 2. Napisanie i zapisanie tekstu zawierającego obraz i tabelę w edytorze tekstów Microsoft Word.

 3. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z posługiwania się Internetem.

 4. Stworzenie swojego profilu na portalu społecznościowym.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby, które zakończą naukę na IV semestrze mogą rozszerzać swoje umiejętności na semestrze specjalnym ”S”. Program zajęć semestru „S”, jak i warunki odpłatności będą ustalane każdorazowo z grupą, która zgłosi zapotrzebowanie na takie szkolenia.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna