Umowa przejściowa


DEFINICJA WSPÓLNOTOWA „MŁODEJ WOŁOWINY”Pobieranie 3.83 Mb.
Strona7/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32


ZAŁĄCZNIK III
DEFINICJA WSPÓLNOTOWA „MŁODEJ WOŁOWINY”
(określonej w artykule 14 ustęp 2)
Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uważa się, że sposób sformułowania wyszczególnienia produktów ma jedynie wartość wskazującą, a system preferencyjny określony jest, w kontekście niniejszego załącznika, poprzez objęcie kodami CN. Jeśli wskazany jest kod CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego wyszczególnienia.


Kod CN

Dział TARIC

Wyszczególnienie
Bydło żywe:- Pozostałe:- - Gatunki domowe:- - - O masie przekraczającej 300 kg:- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

ex 0102 90 51
- - - - - Rzeźne:
10

- - - - - - Nie mające jeszcze żadnego stałego zęba, o masie równej co najmniej 320 kg ale nieprzekraczającej 470 kg1

ex 0102 90 59
- - - - - Pozostałe:
11

21

3191

- - - - - - Nie mające jeszcze żadnego stałego zęba i o masie równej co najmniej 320 kg ale nieprzekraczającej 470 kg1- - - - Pozostałe:

ex 0102 90 71
- - - - - Rzeźne:
10

- - - - - - Byki i woły nie mające jeszcze żadnego stałego zęba i o masie równej co najmniej 350 kg ale nieprzekraczającej 500 kg1

ex 0102 90 79
- - - - - Pozostałe:
21

91


- - - - - - Byki i woły nie mające jeszcze żadnego stałego zęba i o masie równej co najmniej 350 kg ale nieprzekraczającej 500 kg1Wołowina, świeża lub chłodzona:

ex 0201 10 00
- Tusze i półtusze:
91

- - Tusze o masie co najmniej 180 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg i półtusze o masie co najmniej 90 kg ale nieprzekraczającej 150 kg, o niewielkiej zawartości chrząstek (w szczególności tkanki chrzęstnej spojenia łonowego i kręgów), których mięso jest koloru jasno różowego, a tłuszcz o delikatnej strukturze, koloru od białego do jasnożółtego1- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

ex 0201 20 20
- - Ćwierci „kompensowane”:
91

- - - Ćwierci „kompensowane” o masie co najmniej 90 kg, ale nieprzekraczającej 150 kg, o niewielkiej zawartości chrząstek (w szczególności tkanki chrzęstnej spojenia łonowego i kręgów), których mięso jest koloru jasno różowego, a tłuszcz o delikatnej strukturze, koloru od białego do jasnożółtego1

ex 0201 20 30
- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone:
91

- - - Ćwierci przednie rozdzielone o masie co najmniej 45 kg, ale nieprzekraczającej 75 kg, o niewielkiej zawartości chrząstek (w szczególności tkanki chrzęstnej spojenia łonowego i kręgów), których mięso jest koloru jasno różowego, a tłuszcz o delikatnej strukturze, koloru od białego do jasnożółtego1

ex 0201 20 50
- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone:
91

- - - Ćwierci tylne rozdzielone o masie co najmniej 45 kg, ale nieprzekraczającej 75 kg (co najmniej 38 kg ale nieprzekraczającej 68 kg w przypadku kawałków „Pistola”, o niewielkiej zawartości chrząstek (w szczególności tkanki chrzęstnej spojenia łonowego), których mięso jest koloru jasno różowego, a tłuszcz o delikatnej strukturze, koloru od białego do jasnożółtego1

1 Wpis w tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych.

ZAŁĄCZNIK IVa
PRZYWÓZ DO BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII PRODUKTÓW ROLNYCH POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY (ZEROWA STAWKA CELNA)
(określonych w artykule 14 ustęp 3 litera a))


Kod CN2

Wyszczególnienie

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe:
Konie:

0101 11 00 00

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi

0101 19

- - Pozostałe:

0101 19 90 00

- - - Pozostałe

0101 20

Osły, muły i osłomuły:

0101 20 10 00

- - Osły

0101 20 90 00

- - Muły i osłomuły

0102

Bydło żywe:

0102 10

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

0102 10 10 00

- - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0102 10 30 00

- - Krowy

0102 10 90 00

- - Pozostałe

0102 90

- Pozostałe:
- - Gatunki domowe:

0102 90 05 00

- - - O masie nieprzekraczającej 80 kg
- - - O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

0103

Trzoda chlewna żywa:

0103 10 00 00

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi
- Pozostałe:

0103 91

- - O masie poniżej 50 kg:

0103 91 10 00

- - - Gatunki domowe

0103 91 90 00

- - - Pozostałe

0104

Owce i kozy żywe:

0104 10

- Owce:

0104 10 10 00

- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi
- - Pozostałe:

0104 20

- Kozy:

0104 20 10 00

- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:
- O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 11

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:
- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 00

- - - - Nioski

0105 19

- - Pozostałe:
- - - Gęsi:

0105 19 00 10

- - - - Nioski
Pozostałe:

0105 92

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekraczającej 2 000 g:

0105 92 00 10

- - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie przekraczającej 2 000 g

0105 99

- - Pozostałe:
- - - Kaczki:

0105 99 10 10

- - - - Nioski

0106 00

Pozostałe zwierzęta żywe:

0106 00 00 10

- Króliki domowe

0106 00 00 20

- Gołębie

0106 00 00 30

Żaby

0106 00 00 40

Psy i koty

0106 00 00 50

Pszczoły

0106 00 00 60

Dzikie zwierzęta

0106 00 90 00

Pozostałe

0205 00 00 00

Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone:

0206 10 00 00

- Wołowe świeże lub chłodzone
- Wołowe mrożone:

0206 21 00 00

- - Ozory

0206 22 00 00

- - Wątroby

0206 30 00 00

- Wieprzowe, świeże lub chłodzone
- Wieprzowe mrożone:

0206 41 00 00

- - Wątroby

0206 49 00 00

- - Pozostałe

0206 80 00 00

- Pozostałe, świeże lub chłodzone

0206 90 00 00

- Pozostałe, mrożone

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone:

0208 10 00 00

- Z królików i zajęcy

0208 20 00 00

- Żabie udka

0208 90 00 00

Pozostałe

0210 90 00 00

- Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

0404 10 00 00

- Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego

0404 90 00 00

Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:
- Żółtka jaj:

0408 11

- - Suszone:

0408 11 20 00

- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 11 80 00

- - - Pozostałe

0408 19

- - Pozostałe:

0408 19 20 00

- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi
- - - Pozostałe:

0408 19 81 00

- - - - Ciekłe

0408 19 89 00

- - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi
Pozostałe:

0408 91

- - Suszone:

0408 91 20 00

- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 91 80 00

- - - Pozostałe

0408 99

- - Pozostałe:

0408 99 20 00

- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 99 80 00

- - - Pozostałe

0410 00 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

0504 00 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

0601

Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212:

0601 10 00 00

- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin

0601 20 00 00

- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, łodygi podziemne i kłącza w stanie wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia:

0602 10

- Nieukorzenione sadzonki i zrazy:

0602 10 10 00

- - Winorośli

0602 10 90 00

- - Pozostałe

0602 20

- Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione:

0602 20 10 00

- - Sadzonki winorośli, szczepione lub ukorzenione

0602 20 90 00

- - Pozostałe

0602 30 00 00

- Rododendrony i azalie, nawet szczepione

0602 40 00 00

- Róże, nawet szczepione

0602 90

Pozostałe:

0602 90 10 00

- - Grzybnia

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone:

0701 10 00 00

- Sadzeniaki

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone:

0703 10

- Cebula i szalotka:

0703 10 00 10

- - Siewna

0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone:

0713 10

- Groch (Pisum sativum):

0713 10 10 00

- - Siewny

0713 20

- Cieciorka (ciecierzyca)

0713 20 10 00

- - Siewna

0713 31

- - Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radia ta (L.) Wilczek:

0713 31 10 00

- - - Siewna

0713 32

- - Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis):

0713 32 10 00

- - - Siewna

0713 33

- - Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 00

- - - Siewna

0713 39

- - Pozostałe:

0713 39 10 00

- - - Siewne

0713 40

Soczewica:

0713 40 10 00

- - - Siewna

0713 50

- Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

0713 50 10 00

- - - Siewny

0713 90

Pozostałe:

0713 90 10 00

- - Siewne

0714

Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowca:

0714 10 00 00

- Maniok (cassava)

0714 20 00 00

- Słodkie ziemniaki

0714 90 00 00

Pozostałe

0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:
- Orzechy kokosowe:

0801 11 00 00

- - Wysuszone

0801 19 00 00

- - Pozostałe
- Orzechy brazylijskie:

0801 21 00 00

- - W łupinach

0801 22 00 00

- - Bez łupin
- Orzechy nerkowca:

0801 31 00 00

- - W łupinach

0801 32 00 00

- - Bez łupin

0814 00 00 00

Skórki owoców cytrusowych i melonów (włącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

0904

Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:
- Pieprz:

0904 11 00 00

- Nierozgniatany ani niemielony

0904 12 00 00

- Rozgniatany lub mielony

0905 00 00 00

Wanilia

0906

Cynamon i kwiaty cynamonowca:

0906 10 00 00

- Nierozgniatane ani niemielone

0906 20 00 00

- Rozgniatane lub mielone

0907 00 00 00

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

0908

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony:

0908 10 00 00

- Gałka muszkatołowa

0908 20 00 00

- Kwiat muszkatołowy

0908 30 00 00

- Kardamony

0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca:

0909 10 00 00

- Nasiona anyżku i badianu

0909 20 00 00

- Nasiona kolendry

0909 30 00 00

- Nasiona kminu rzymskiego

0909 40 00 00

- Nasiona kminku

0909 50 00 00

- Nasiona kopru; jagody jałowca

0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne:

0910 10 00 00

- Imbir

0910 20 00 00

- Szafran

0910 30 00 00

- Kurkuma

0910 40 00 00

- Tymianek; liście laurowe

0910 50 00 00

- Curry
- Pozostałe przyprawy korzenne:

0910 91 00 00

- - Mieszanki określone w uwadze 1 litera b) do niniejszego działu

0910 99 00 00

- - Pozostałe

1002 00

Żyto:

1002 00 00 10

Nasiona

1002 00 00 90

Pozostałe

1003 00

Jęczmień:

1003 00 00 10

Nasiona

1004 00

Owies:

1004 00 00 10

Nasiona

1005

Kukurydza (ziarna):

1005 10

Nasiona

1005 10 10 00

- - Hybrydy

1005 10 90 00

- - Pozostałe

1006

Ryż:

1006 10

- Ryż niełuskany:

1006 10 00 10

- - Siewny

1007 00 00 00

Ziarno sorgo

1008

Nasiona gryki, proso i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 10 00 00

- Gryka

1008 20 00 00

- Proso

1008 30 00 00

- Mozga kanaryjska

1008 90 00 00

- Pozostałe zboża

1103 13

- - Z kukurydzy:

1103 13 00 10

- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane:

1105 10 00 00

- Mąka, mączka i proszek

1105 20 00 00

- Płatki i granulki

1106

Mąka, mączka i proszek z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 lub produktów objętych działem 8:

1106 20 00 00

- Z sago lub z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714

1106 30

- Z produktów objętych działem 8:

1106 30 00 10

- - Z kokosów

1108

Skrobie; inulina:
- Skrobie:

1108 11 00 00

- - Skrobia pszenna

1108 12

- - Skrobia kukurydziana:

1108 12 00 10

- - - Nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

1108 12 00 90

- - - Pozostałe

1108 13 00 00

- - Skrobia ziemniaczana

1108 14 00 00

- - Skrobia z manioku (cassava)

1108 19 00 00

- - Pozostałe skrobie

1108 20 00 00

- Inulina

1201 00

Nasiona soi, nawet łamane:

1201 00 10 00

- Do siewu

1201 00 90 00

Pozostałe

1202

Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane:

1202 10

- W łupinkach:

1202 10 10 00

- - Do siewu

1202 10 90 00

- - Pozostałe

1202 20 00 00

- Łuskane, nawet łamane

1203 00 00 00

Kopru

1204 00 00 00

Nasiona lnu, nawet łamane

1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:

1207 10 00 00

- Orzechy palmowe i ich jądra

1207 20 00 00

- Nasiona bawełny

1207 30 00 00

- Nasiona rącznika

1207 40 00 00

- Nasiona sezamu

1207 50 00 00

- Nasiona gorczycy

1207 60 00 00

- Nasiona krokosza
Pozostałe:

1207 92 00 00

- - Orzechy masłosza

1207 99 00 00

- - Pozostałe

1208

Mąka i mączka z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:

1208 10 00 00

- Z soi

1208 90 00 00

Pozostałe

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:
- Nasiona buraków cukrowych:

1209 11 00 00

- - Nasiona roślin pastewnych

1209 19 00 00

- - Pozostałe

1209 22 00 00

- - Nasiona koniczyny (Trifolium spp.)

1209 23 00 00

- - Nasiona kostrzewy

1209 24 00 00

- - Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

1209 25 00 00

- - Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 26 00 00

- - Nasiona tymotki

1209 29 00 00

- - Pozostałe

1209 30 00 00

- Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów
Pozostałe:

1209 91 00 00

- - Nasiona warzyw

1209 99 00 00

- - Pozostałe

1211

Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami) w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone, proszkowane:

1211 10 00 00

- Korzenie lukrecji

1211 20 00 00

- Korzenie żeńszenia

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1212 10 00 00

- Chleb świętojański, włącznie z nasionami

1212 30 00 00

- Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń (włączając nektarynki) i śliwek
- Pozostałe:

1212 92 00 00

- - Burak cukrowy

1212 99 00 00

- - Pozostałe

1213 00 00 00

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane:

1214 10 00 00

- Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

1214 90 00 00

Pozostałe

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy):

1301 10 00 00

- Szelak

1301 20 00 00

- Guma arabska

1301 90

Pozostałe:

1301 90 00 10

- - Mastyks z Chios (mastyks z drzew gatunku Pistacia lentiscus)

1301 90 00 90

- - Pozostałe

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:

1302 11 00 00

- - Opium

1502 00

Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż tłuszcze objęte pozycją 1503:

1502 00 10 00

- Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1502 00 90 00

Pozostałe

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1504 10 00 00

- Oleje z wątrób rybich i ich frakcje

1504 20

- Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek:

1504 20 00 10

- - Frakcje stałe

1504 20 00 90

- - Pozostałe

1504 30

- Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków morskich:
- - Frakcje stałe:

1504 30 11 00

- - - Tran wielorybi i olej spermacetowy

1504 30 19 00

- - - Pozostałe

1504 30 90 00

- - Pozostałe

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1508 10 00 00

- Olej surowy

1508 90 00 00

Pozostałe

1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie:

1511 10 00 00

- Olej surowy

1511 90 00 00

Pozostałe

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
- Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:
- Olej bawełniany i jego frakcje:

1512 21 00 00

- - Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol

1512 29 00 00

- - Pozostałe

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
- Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje:

1513 11 00 00

- - Olej surowy

1513 19 00 00

- - Pozostałe
- Olej z ziaren palmowych i olej babassu oraz ich frakcje:

1513 21 00 00

- - Olej surowy

1513 29 00 00

- - Pozostałe

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
- Olej lniany i jego frakcje:

1515 11 00 00

- - Olej surowy

1515 19 00 00

- - Pozostałe
- Olej kukurydziany i jego frakcje:

1515 30 00 00

- Olej rycynowy i jego frakcje

1515 40 00 00

- Olej tungowy i jego frakcje

1515 50 00 00

- Olej sezamowy i jego frakcje

1515 90 00 00

Pozostałe

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

1516 10

- Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje:

1516 10 00 10

- - Z ryb i wielorybów

1516 10 00 90

- - Pozostałe

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystą laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:
- Laktoza i syrop laktozowy:

1702 11 00 00

- - Zawierające 99% masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

1702 19 00 00

- - Pozostałe

1702 20 00 00

- Cukier klonowy i syrop klonowy

1702 30

- Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy:

1702 30 10 00

- - Izoglukoza
- - Pozostałe:
- - - Zawierające w stanie suchym 99% masy lub więcej glukozy:

1702 30 51 00

- - - - W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet scalonego

1702 30 59 00

- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:

1702 30 91 00

- - - - W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet scalonego

1702 30 99 00

- - - - Pozostałe

1702 40 00 00

- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20% masy, ale mniej niż 50% masy fruktozy

1702 60 00 00

- Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50% masy fruktozy, z wyjątkiem cukru inwertowanego

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru:

1703 10 00 00

- Melasy trzcinowe

1703 90 00 00

Pozostałe

1805 00 00 00

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 10

- Warzywa homogenizowane:

2005 10 00 10

- - Żywność dla dzieci w pojemnikach nieprzekraczających 250 g

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane:

2104 20

- Złożone przetwory spożywcze homogenizowane:

2104 20 00 10

- - Żywność dla dzieci w pojemnikach nieprzekraczających 250 g

2301

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:

2301 10 00 00

- Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów; skwarki

2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek:

2303 10 00 00

- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

2303 20 00 00

- Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z produkcji cukru

2303 30 00 00

- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

2304 00 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

2305 00 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż objęte pozycją 2304 lub 2305:

2306 10 00 00

- Z nasion bawełny

2306 20 00 00

- Z nasion lnu

2306 30 00 00

- Z nasion słonecznika

2306 40 00 00

- Z nasion rzepaku lub rzepiku

2306 50 00 00

- Z orzechów kokosowych lub kopry

2306 60 00 00

- Z jąder orzechów palmowych

2306 70 00 00

- Z ziaren kukurydzy

2306 90 00 00

Pozostałe

2307 00 00 00

Osad winny z drożdży i kamień winny

2308

Roślinne materiały i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2308 10 00 00

Żołędzie i kasztany

2308 90 00 00

Pozostałe

2309

Produkty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:
- - Pełnowartościowa żywność i koncentraty do karmienia zwierząt, ryb oraz na paszę dla bydła:

2309 90

- - Pozostałe:

2309 90 00 11

- - - Roztwory z ryb lub ssaków morskich

2309 90 00 30

- - Przedmieszki

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe


ZAŁĄCZNIK IVb

Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna