Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona28/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
7010

Balonów, butli, butelek, słojów, dzbanów, fiolek, ampułek i innych pojemników ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słojów szklanych na przetwory; korków, przykrywek i innych zamknięć szklanych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
lub
Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że wartość wyrobów ze szkła nieciętych nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7013

Wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (innych niż objętych pozycjami 7010 lub 7018)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
lub
Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że wartość wyrobów ze szkła nieciętych nie przekracza 50% ceny ex works produktu
lub


Ręczne zdobienie (z wyjątkiem sitodruku) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych pod warunkiem, że wartość dmuchanego przedmiotu ze szkła nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 7019

Wyrobów (innych niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z:
- niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici ciętych, lub
- wełny szklanej
ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 7101

Pereł naturalnych lub hodowlanych sortowane i tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 7102

ex 7103


i

ex 7104


Obrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
7106

7108


i

7110


Metali szlachetnych:


- W stanie surowym

Wytwarzanie z materiałów nieklasyfikowanych w pozycjach 7106, 7108 lub 7110


lub
Elektrolityczne, termiczne lub chemiczne rozdzielanie metali szlachetnych objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110


lub
Wytwarzanie stopów metali szlachetnych objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110 wyłącznie z tych metali lub ze stopów z metalami nieszlachetnymi- W stanie półproduktu lub w postaci proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym
ex 7107

ex 7109


i

ex 7111


Metali platerowanych metalem szlachetnym, półwyrobów

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi w stanie surowym
7116

Wyrobów z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7117

Sztucznej biżuterii

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
lub
Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych ani niepokrytych metalami szlachetnymi pod warunkiem, że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 72

Żelazo, żeliwo i stal, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
7207

Półwyrobów ze stali niestopowej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205
7208

do

7216Wyrobów walcowanych płaskich, sztab i prętów, kątowników, kształtowników i profili ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z wlewków lub innych form pierwotnych objętych pozycją 7206
7217

Drutu ze stali niestopowej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207
ex 7218

7219


do

7222


Półwyrobów, wyrobów walcowanych płaskich, sztab i prętów, kątowników, kształtowników i profili ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z wlewków lub innych form pierwotnych objętych pozycją 7218
7223

Drutu ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218
ex 7224

7225


do

7228


Półwyrobów, wyrobów walcowanych płaskich, walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach, kątowników, kształtowników i profili, z pozostałych stali stopowych, sztab i prętów drążonych ze stali stopowej i niestopowej

Wytwarzanie z wlewków lub innych form pierwotnych objętych pozycją 7206, 7218 lub 7224
7229

Drutu z pozostałej stali stopowej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224
ex Dział 73

Wyroby z żeliwa i stali, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 7301

Ścianek szczelnych

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206
7302

Kolejowego lub tramwajowego torowego materiału konstrukcyjnego ze stali: szyn, szyn ochronnych i szyn zębatych, iglic zwrotnicowych, skrzyżowań, cięgien sztywnych zwrotnic i innych elementów skrzyżowań, podkładów kolejowych, nakładek stykowych, siodełek szynowych, klinów siodełkowych, podkładek pod szyny, uchwytów szynowych, płyt podkładowych, wiązadeł i innych materiałów przeznaczonych do łączenia lub mocowania szyn

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206
7304

7305


i

7306


Rur, przewodów rurowych i profili drążonych z żelaza (innego niż żeliwo) lub ze stali

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224
ex 7307

Łączników rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (ISO nr X 5 Cr NiMo 1712) składających się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, których wartość nie przekracza 35% ceny ex works produkt
7308

Konstrukcji (z wyjątkiem budynków prefabrykowanych z pozycji 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyt, prętów, kątowników, kształtowników, profili rur i tym podobnych, przygotowanych do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, spawane kątowniki, kształtowniki i profile objęte pozycją 7301 nie mogą zostać użyte
ex 7315

Łańcuchów przeciwpoślizgowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315 nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 74

Miedź i wyroby z miedzi, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7401

Kamieni miedziowych; miedzi cementacyjnej (miedzi wytrąconej)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
7402

Miedzi nierafinowanej; anod miedzianych do rafinacji elektrolitycznej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
7403

Miedzi rafinowanej i stopów miedzi, nieobrobionych:


- Miedzi rafinowanej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt- Stopów miedzi i miedzi rafinowanej zawierającej inne elementy

Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi
7404

Odpadów miedzi i złomu

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
7405

Stopów przejściowych miedzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 75

Nikiel i wyroby z niklu, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7501

do

7503Kamieni niklowych, spieków tlenku niklu oraz innych produktów pośrednich hutnictwa niklu; niklu nieobrobionego; odpadów i złomu niklu

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 76

Aluminium i wyroby z aluminium, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7601

Aluminium nieobrobionego

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
lub
Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium
7602

Odpadów aluminium i złomu

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 7616

Wyrobów z aluminium innych niż siatka, tkanina, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z aluminiowego oraz siatka metalowa rozciągana z aluminium

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, siatka, tkanina, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z aluminiowego oraz siatka metalowa rozciągana z aluminium mogą zostać użyte;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 77

Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w Zharmonizowanym Systemieex Dział 78

Ołów i wyroby z ołowiu, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7801

Ołowiu nieobrobionego:


- Ołowiu rafinowanego

Wytwarzanie z ołowiu w „sztabach” lub „do obróbki”- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, odpady i złom objęte pozycją 7802 nie mogą zostać użyte
7802

Odpadów ołowiu i złomu

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 79

Cynk i wyroby z cynku, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7901

Cynku nieobrobionego

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, odpady i złom objęte pozycją 7902 nie mogą zostać użyte
7902

Odpadów cynku i złomu

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 80

Cyna i wyroby z cyny, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
8001

Cyny nieobrobionej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, odpady i złom objęte pozycją 8002 nie mogą zostać użyte
8002

i

8007Odpadów cyny i złomu; pozostałych artykułów z cyny

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
Dział 81

Inne metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów:


- Inne metale nieszlachetne, obrobione, wyroby z nich

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów klasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 50% ceny ex works produktu- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 82Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna