Umowa przejściowaPobieranie 3,15 Mb.
Strona26/32
Data24.02.2019
Rozmiar3,15 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32- z włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej
5604

Nici gumowej lub sznurka pokrytego materiałem włókienniczym, przędzy włókienniczej oraz taśmy i podobnych materiałów z pozycji 5404 lub 5405, impregnowanych, powlekanych, pokrytych lub otulanych gumą lub tworzywem sztucznym:


- Nici gumowej lub sznurka pokrytych materiałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowych lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym- Pozostałych

Wytwarzanie z16:


- włókien naturalnych niezgrzeblonych ani czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej lub


- materiałów papierniczych
5605

Przędzy metalizowanej, nawet rdzeniowej, będącej przędzą włókienniczą lub taśmą czy podobnym materiałem objętym pozycją 5404 lub 5405, połączonej z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokrytej metalem

Wytwarzanie z16:
- włókien naturalnych,
- włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych ani czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub


- materiałów papierniczych
5606

Przędzy żyłkowanej i taśmy lub podobnych materiałów rdzeniowych objętych pozycją 5404 lub 5405 (innych niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędzy szenilowej (łącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędzy pętelkowej

Wytwarzanie z16:
- włókien naturalnych,
- włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych ani czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,
- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub
- materiałów papierniczych
Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia włókiennicze podłogowe:


- Z filcu igłowego

Wytwarzanie z16:
- włókien naturalnych, lub


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej


Jednakże:


- włókno polipropylenowe objęte pozycją 5402,


- włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506
lub


- kabel z włókna ciągłego polipropylenowego objęty pozycją 5501, którego miano pojedynczego włókna ciągłego lub odcinkowego jest we wszystkich przypadkach mniejsze od 9 decyteksów,


mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 40% ceny ex works produktu


Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże- Z innych filców

Wytwarzanie z16:


- włókien naturalnych niezgrzeblonych ani czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia, lub


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej- Pozostałe

Wytwarzanie z16:


- przędzy z włókna kokosowego lub z przędzy jutowej,


- przędzy z włókna chemicznego,


- włókien naturalnych, lub


- włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia


Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże
ex Dział 58

Tkaniny specjalne, tkaniny rózgowe, koronki; tkaniny obiciowe, pasmanteria, hafty, z wyjątkiem:


- Zawierających nić gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy16- Pozostałych

Wytwarzanie z16:


- włókien naturalnych,


- włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej,


lub


Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, bilenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu
5805

Tkanin dekoracyjnych ręcznie tkanych typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobnych oraz tkanin dekoracyjnych haftowanych na kanwie (np. małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet konfekcjonowanych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
5810

Haftów w sztukach, taśmach lub motywach

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
5901

Tkaniny powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek itp.; kalka techniczna płócienna; płótna zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tkaniny usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

Wytwarzanie z przędzy
5902

Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:


- Zawierające nie więcej niż 90% masy materiałów tekstylnych

Wytwarzanie z przędzy- Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej
5903

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902

Wytwarzanie z przędzy
lub
Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, bilenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu
5904

Linoleum, nawet wycinane według kształtu, pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wycinane według kształtu

Wytwarzanie z przędzy16
5905

Wykładziny ścienne włókiennicze:


- Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywem sztucznym lub innymi materiałami


- Pozostałe

Wytwarzanie z16:


- przędzy z włókna kokosowego,


- włókien naturalnych,


- włókien odcinkowych chemicznych lub niezgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia, lub


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej,


lub


Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, bilenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu
5906

Tkaniny gumowane, inne niż objęte pozycją 5902:


- Tkaniny dziane lub szydełkowane

Wytwarzanie z16:
- włókien naturalnych,


- włókien odcinkowych chemicznych lub niezgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia, lub


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej- Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z włókna syntetycznego, zawierające więcej niż 90% masy materiałów tekstylnych

Wytwarzane z materiałów chemicznych- Pozostałe

Wytwarzane z przędzy
5907

Tekstylia impregnowane, powleczone lub pokryte w inny sposób, płótna pomalowane jako dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne

Wytwarzane z przędzy
lub
Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, bilenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu
5908

Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu, nawet impregnowane:


- Koszulki żarowe, impregnowane

Wytwarzanie z dzianin cylindrycznych- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
5909

do

5911Wyroby włókiennicze do celów technicznych:


- Tarcze i pierścienie do polerowania inne niż wykonane z filcu objętego pozycją 5911

Wytwarzanie z przędzy lub odpadów tkaniny lub ze szmat objętych pozycją 6310- Tkaniny w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, nawet filcowane, nawet impregnowane lub powleczone, cylindryczne lub ciągłe z pojedynczą i/lub wielowątkową osnową lub tkane na płasko z wielowątkową osnową z pozycji 5911

Wytwarzanie z16:
- przędzy z włókna kokosowego,
- następujących materiałów:
- - przędzy politetrafluoroetylenu17,
- - przędzy wielowątkowej poliamidowej, poliamidowej, powlekanej, impregnowanej lub pokrywanej żywicą fenolową,


- - przędzy z syntetycznych włókien tekstylnych z poliamidu aromatycznego uzyskanej poprzez polikondensację metafenylodwuaminy i kwasu izoftalowego,


- - nici z politetrafluoroetylenu17


- - przędzy z syntetycznych włókien tekstylnych z poli-p-fenylotereftalamidu,


- - przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i usztywnionej przędzą akrylową17
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna