Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona24/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Wytwarzanie z soli częściowo termoplastycznej, która jest kopolimerem etylenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu
- Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidu lub polietylenu

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z materiałów klasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 3921

Pokryte metalem taśmy z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie z wysoce przezroczystych taśm z poliestrowych o grubości mniejszej niż 23 mikrony15

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

3922

do

3926Wyroby z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 40

Kauczuk i wyroby z kauczuku, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 4001

Laminowanych płyt z krepy na podeszwy butów

Laminowanie arkuszy kauczuku naturalnego
4005

Mieszanek kauczukowych (gumowych), niewulkanizowanych w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50% ceny ex works produktu
4012

Opon pneumatycznych bieżnikowanych lub używanych, gumowych; opon pełnych lub z poduszką powietrzną, wymiennych bieżników opon, ochraniaczy dętek, gumowych:


- Opon pneumatycznych bieżnikowanych, pełnych lub z poduszką powietrzną, gumowych

Bieżnikowanie używanych opon- Pozostałych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycjami 4011 lub 4012
ex 4017

Wyrobów z kauczuku utwardzonego

Wytwarzanie z kauczuku utwardzonego
ex Dział 41

Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione, z wyjątkiem

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 4102

Surowych skór owczych, jagnięcych, bez wełny

Usuwanie wełny ze skór owczych lub jagnięcych z wełną
4104

do

4107Skór, bez włosia lub wełny, innych niż skóry objęte pozycjami 4108 lub 4109

Dogarbowywanie wstępnie garbowanej skóry
lub
Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
4109

Skór lakierowanych i skór lakierowanych laminowanych; skór metalizowanych

Wytwarzanie ze skór objętych pozycjami 4104-4107, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 42

Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 4302

Garbowanych lub wykończonych skór futerkowych, połączonych:


- Płatów, krzyży, i podobnych form

Wybielania lub barwienie, w połączeniu z przycinaniem i łączeniem niełączonych garbowanych lub wykończonych skór futerkowych- Pozostałych

Wytwarzanie z niełączonych, garbowanych lub wykończonych skór futerkowych
4303

Artykułów odzieżowych, dodatków do ubiorów i pozostałych wyrobów futrzarskich

Wytwarzanie z niełączonych garbowanych lub wykończonych skór, objętych pozycją 4302
ex Dział 44

Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 4403

Drewna zgrubnie obrobionego

Wytwarzanie drewna surowego, nawet pozbawionego kory, lub tylko obrobionego
ex 4407

Drewna piłowanego lub ciosanego wzdłużnie, skrawanego warstwami lub okorowanego, o grubości przekraczającej 6 mm, struganego, szlifowanego lub łączonego na zakładkę

Struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę
ex 4408

Arkuszy na forniry i arkuszy na sklejkę, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączonego na długości i innego drewna piłowanego wzdłużnie, skrawanego warstwami lub okorowanego, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, struganego, szlifowanego lub łączonego na zakładkę

Łączenie na długości, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę
ex 4409

Drewna kształtowanego w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, nawet struganego, szlifowanego lub łączonego na zakładkę:


- Szlifowanego lub łączonego na zakładkę

Szlifowanie lub łączenie na zakładkę- Kształtek i profili

Kształtowanie lub profilowanie
ex 4410

do

ex 4413Kształtek i profili łącznie listwami przypodłogowymi oraz innych desek profilowanych

Kształtowanie lub profilowanie
ex 4415

Skrzyni, pudeł, klatek, bębnów i podobnych opakowań drewnianych

Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar
ex 4416

Beczek, baryłek, kadzi, cebrów i innych wyrobów bednarskich oraz ich części, z drewna

Wytwarzanie z rozszczepionych klepek niepoddanych dalszej obróbce niż przepiłowanie na dwóch podstawowych powierzchniach
ex 4418

- Drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże komórkowe płyty drewniane, gonty lub dachówki mogą zostać użyte- Kształtki i profile

Kształtowanie lub profilowanie
ex 4421

Szyny chirurgiczne, drewniane kołki lub szpilki do obuwia

Wytwarzanie z drewna objętego dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409
ex Dział 45

Korek i wyroby z korka, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
4503

Wyrobów z korka naturalnego

Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501
Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
Dział 47

Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papieru lub tektura z odzysku (makulatura i odpady)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 48

Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 4811

Papieru i tektury tylko liniowanego, kreskowanego lub kratkowanego

Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
4816

Kalki maszynowej, papieru samokopiującego oraz innych papierów do kopiowania lub papierów przedrukowych (z wyjątkiem objętych pozycją 4809), matryc powielaczowych i płyt offsetowych wykonanych z papieru, nawet pakowanych w pudełka

Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
4817

Kopert, kart listowych, kart pocztowych i kart korespondencyjnych, z papieru lub tektury; zawierających zestaw materiałów piśmiennych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4818

Papieru toaletowego

Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
ex 4819

Kartonów, pudeł, pudełek, toreb i innych pojemników opakowaniowych z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4820

Bloków listowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4823

Pozostałego papieru, tektury, waty celulozowej i wstęg włókien celulozowych przyciętych do wymiaru lub kształtu

Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
ex Dział 49

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
4909

Kart pocztowych drukowanych lub ilustrowanych; drukowanych kart z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowanymi, nawet z kopertami lub ozdobami

Wytwarzanie z materiałów nie klasyfikowanych w pozycji 4909 lub 4911
4910

Kalendarzy drukowanych różnych rodzajów, również bloków kalendarzowych:


- Kalendarze w rodzaju „wiecznych” lub z wymiennymi blokami, umieszczone na podstawach innych niż papierowe lub tekturowe

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie z materiałów nieklasyfikowanych w pozycji 4909 lub 4911
ex Dział 50

Jedwab, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 5003

Odpadów jedwabiu (łącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzeblonych lub czesanych

Zgrzeblanie lub czesanie odpadów jedwabiu
5004

do

ex 5006Przędzy jedwabnej i przędzy z odpadów jedwabiu

Wytwarzanie z16:
- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,


- innych włókien naturalnych, nie zgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub


- materiałów papierniczych
5007

Tkanin jedwabnych lub z odpadów jedwabiu:


- Zawierających nić gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy16- Pozostałych

Wytwarzanie z16:


- przędzy z włókna kokosowego,


- włókien naturalnych,


- włókien odcinkowych chemicznych nie zgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,


- materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub


- papieru


lub


Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktuPobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna