Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona21/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32
1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuskus, nawet przygotowany:


- Zawierające 20% masy lub mniej mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane- Zawierające więcej niż 20% mięsa, podrobów mięsnych, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane;
- wszystkie użyte materiały z działów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane
1903

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108
1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza), w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i kaszy), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:
- z materiałów nieklasyfikowanych w pozycji 1806;
- w którym wszystkie użyte zboża i mąka (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych oraz kukurydzy odmiany Zea indurata) muszą być całkowicie uzyskane9;
- w którym wartość żadnego z użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
1905

Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów z działu 11
ex Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym użyte owoce, orzechy i warzywa muszą być całkowicie uzyskane
ex 2001

Pochrzyn, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5% masy lub więcej skrobi, przetworzonych lub konserwowanych za pomocą octu lub kwasu octowego

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 2004

i

ex 2005Ziemniaków w postaci mąki, grysiku lub płatków, przygotowanych lub konserwowanych w inny sposób niż octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
2006

Warzyw, owoców, orzechów, skórek z owoców i innych części roślin, zakonserwowanych cukrem (odsączonych, lukrowanych lub kandyzowanych)

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
2007

Dżemów, galaretek owocowych, marmolad, przecierów i pasty owocowych lub orzechowych, będących przetworami gotowanymi, nawet zawierających dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex 2008

- Orzechów, niezawierających dodatku cukru lub alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość użytych pochodzących orzechów, i innych nasion oleistych objętych pozycjami 0801, 0802 i 1202-1207 przekracza 60% ceny ex works produktu- Masła orzechowego; mieszanek na bazie zbóż; serc palmowych, kukurydzy

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt- Pozostałych, z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierających dodatku cukru, mrożonych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość żadnego z użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
2009

Soków owocowych (łącznie z moszczem winogronowym) i soków warzywnych, nawet sfermentowanych, zawierających dodatek alkoholu, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość u wszystkich żytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
2101

Ekstraktów, esencji i koncentratów kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej, oraz przetworów na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykorii palonej i innych palonych namiastek kawy oraz ich ekstraktów, esencji i koncentratów

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- cała użyta cykoria musi być całkowicie uzyskana
2103

Sosów i przetworów z nich; zmieszanych przypraw i zmieszanych przypraw korzennych; mąki i mączki z gorczycy oraz gotowej musztardy:


- Sosów i przetworów z nich; zmieszanych przypraw i zmieszanych przypraw korzennych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, możliwe jest użycie mąki i mączki z gorczycy lub gotowej musztardy- Mąki i mączki z gorczycy oraz gotowej musztardy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 2104

Zup i bulionów i przetworów z nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem przetworzonych lub konserwowanych warzyw objętych pozycjami 2002-2005
2106

Przetworów spożywczych gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów objetych działami 4 i 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wszystkie użyte winogrona lub materiał otrzymany z winogron muszą być całkowicie uzyskane
2202

Wód, w tym wód mineralnych i wód gazowanych, zawierających dodatek cukru ani innej substancji słodzącej lub wód aromatyzowanych i pozostałych napojów bezalkoholowych, z wyjątkiem soków owocowych lub warzywnych objętych pozycją 2009

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość żadnego z użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu;
- każdy użyty sok owocowy (z wyjątkiem soku z ananasów, z limonki i z grejpfruta) musi już być pochodzący
2207

Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych

Wytwarzanie:
- z materiałów nie klasyfikowanych w pozycjach 2207 lub 2208,
- w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały otrzymane z winogron muszą być całkowicie uzyskane lub, jeśli wszystkie użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku do 5% objętości
2208

Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódek, likierów i innych napojów spirytusowych

Wytwarzanie:
- z materiałów nieklasyfikowanych w pozycjach 2207 lub 2208,
- w którym wszystkie użyte winogrona lub materiał otrzymany z winogron muszą być całkowicie uzyskane lub, jeśli wszystkie użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku do 5% objętości
ex Dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 2301

Mączki z wielorybów; mąki, mączki i granulek z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objętych działami 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane
ex 2303

Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyjątkiem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka, w przeliczeniu na suchy produkt, powyżej 40% masy

Wytwarzanie, w którym cała użyta kukurydza musi być całkowicie uzyskana
ex 2306

Makuchów i innych pozostałości stałych z ekstrakcji oleju z oliwek, zawierających powyżej 3% masy oleju z oliwek

Wytwarzanie, w którym użyte oliwki muszą być całkowicie uzyskane
2309

Produktów używanych do karmienia zwierząt

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko muszą być już pochodzące;
- wszystkie użyte materiały objęte działem 3 muszą być całkowicie uzyskane
ex Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którymi wszystkie użyte materiały z działu 24 muszą być całkowicie uzyskane
2402

Cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, z tytoniu lub namiastek tytoniu

Wytwarzanie, w którym co najmniej 70% masy nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 musi być już pochodzące
ex 2403

Tytoniu do palenia

Wytwarzanie, w którym co najmniej 70% masy nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 musi być już pochodzące
ex Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 2504

Naturalnego krystalicznego grafitu, ze zwiększoną zawartością węgla, oczyszczonego i mielonego

Zwiększanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego
ex 2515

Marmuru, tylko pociętego przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym) o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, marmuru (nawet uprzednio pociętego przez piłowanie) o grubości przekraczającej 25 cm
ex 2516

Granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca oraz innych kamieni pomnikowych lub budowlanych, tylko pociętych przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym), o grubości nieprzekraczającej 5 cm

Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, kamienia (nawet wcześniej przepiłowanego) o grubości przekraczającej 25 cm
ex 2518

Dolomitu wypalanego

Wypalanie dolomitu niewypalonego
ex 2519

Tłuczonego naturalnego węglanu magnezu (magnezytu), szczelnie zamkniętych pojemnikach, i tlenku magnezu, nawet czystego, innego niż wypalony węglan magnezu lub całkowicie wypalona (spiekana) magnezja

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, naturalny węglan magnezu (magnezyt) może zostać użyty
ex 2520

Preparatów gipsowych specjalnie przygotowanych do celów dentystycznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2524

Naturalnych włókien azbestowych

Wytwarzanie z koncentratu azbestu
ex 2525

Proszku miki

Mielenie miki i odpadów miki
ex 2530

Pigmentów mineralnych, kalcynowanych lub sproszkowanych

Kalcynowanie lub mielenie pigmentów mineralnych
Dział 26

Rudy metali, żużel i popiół

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne, z wyjątkiem

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 2707

Olejów, w których masa składników aromatycznych przewyższa masę składników niearomatycznych, będących olejami podobnymi do olejów mineralnych otrzymywanych przez destylację wysokotemperaturową smoły węglowej, z której więcej niż 65% objętościowo destyluje w temperaturze do 250 oC (wraz z mieszaninami benzyny lakierniczej i benzolu), do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2709

Olejów surowych otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Destylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych
2710

Olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, innych niż surowe; preparatów gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych, zawierających 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych11
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
2711

Gazów ziemnych i innych węglowodorów gazowych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych11
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
2712

Wazeliny; parafiny, wosku mikrokrystalicznego, gazu parafinowego, ozokerytu, wosku montanowego, wosku torfowego, innych wosków mineralnych i podobnych produktów otrzymywanych w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwionych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych11
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są pozycji w innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna