Umowa przejściowa


WYKAZ OBRÓBEK LUB PRZETWORZEŃ DO WYKONANIA NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH DLA UZYSKANIA PRZEZ PRZETWORZONY PRODUKT STATUSU POCHODZENIAPobieranie 3.83 Mb.
Strona20/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32

WYKAZ OBRÓBEK LUB PRZETWORZEŃ DO WYKONANIA NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH DLA UZYSKANIA PRZEZ PRZETWORZONY PRODUKT STATUSU POCHODZENIA

Pozycja

HS


Wyszczególnienie produktu

Obróbka lub przetworzenie wykonane na materiałach niepochodzących nadające produktom status pochodzenia
(1)

(2)

(3)

lub

(4)

Dział 1

Zwierzęta żywe

Wszystkie użyte zwierzęta z działu 1 muszą być całkowicie uzyskane
Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działów 1 i 2 muszą być całkowicie uzyskane
Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 3 muszą być całkowicie uzyskane
ex Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie, miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 4 muszą być całkowicie uzyskane
0403

Maślanki, mleka zsiadłego i śmietany kwaśnej, jogurtu, kefiru i innego sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany, nawet zagęszczonych lub zawierających dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego; lub zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały z działu 4 muszą być całkowicie uzyskane;
- każdy użyty sok owocowy (z wyjątkiem soku z ananasów, limony i grejpfrutów) objęty pozycją 2009 musi być już pochodzący;


- wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 5 muszą być całkowicie uzyskane
ex 0502

Szczeciny i sierści świń i dzików lub borsuków, przetworzonej

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści
Dział 6

Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiału z działu 6 muszą być całkowicie uzyskane;


- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 7 muszą być całkowicie uzyskane
Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte owoce i orzechy muszą być całkowicie uzyskane;
- wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex Dział 9

Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 9 muszą być całkowicie uzyskane
0901

Kawy, nawet palonej lub bezkofeinowej; łupinek i łusek kawy; substytutów kawy zawierających kawę naturalną w każdej proporcji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolna pozycją
0902

Herbaty, nawet aromatyzowanej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 0910

Mieszanek przypraw

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
Dział 10

Zboża

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 10 muszą być całkowicie uzyskane
ex Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte warzywa, zboża, bulwy i korzenie objęte pozycją 0714 lub owoce muszą być całkowicie uzyskane
ex 1106

Mąki, mączki i proszku z suszonych roślin strączkowych, łuskanych objętych pozycją 0713

Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708
Dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 12 muszą być całkowicie uzyskane
1301

Szelak, gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów objętych pozycją 1301 nie przekracza 50% ceny ex works produktu
1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:


- Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

Wytwarzanie z nie modyfikowanych śluz i zagęszczaczy- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 14 muszą być całkowicie uzyskane
ex Dział 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
1501

Tłuszczu wieprzowego (włącznie ze smalcem) i tłuszczu z drobiu; innych niż objęte pozycją 0209 lub 1503


- Tłuszczu z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 0203, 0206 lub 0207 lub kości objętych pozycją 0506- Pozostałych

Wytwarzanie z mięsa wieprzowego lub jadalnych podrobów objętych pozycją 0203 lub 0206 bądź mięsa lub jadalnych podrobów z drobiu objętych pozycją 0207
1502

Tłuszczów wołowych, owczych lub kozich, innych niż te objęte pozycją 1503


- Tłuszczów z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 0201, 0202, 0204 lub 0206 bądź kości objętych pozycją 0506- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być całkowicie uzyskane
1504

Tłuszczów i olejów i ich frakcji, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowanych, ale niemodyfikowanych chemicznie:


- Frakcji stałych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane
ex 1505

Rafinowanej lanoliny

Wytwarzanie z tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505
1506

Pozostałych tłuszczów i olejów zwierzęcych oraz ich frakcji, rafinowanych lub nie, ale niemodyfikowanych chemicznie:


- Frakcji stałych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być całkowicie uzyskane
1507

do

1515Olejów roślinnych oraz ich frakcji:


- Oleju sojowego, z orzeszków ziemnych, palmowego, kokosowego, z ziaren palmowych, babassu, oleju tungowego, oleju oliticica, wosku mitrowego, wosku japońskiego, frakcji oleju jojoba oraz olejów do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt- Frakcji stałych, z wyjątkiem frakcji oleju jojoba

Wytwarzanie z pozostałych materiałów objętych pozycjami 1507-1515- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne muszą być całkowicie uzyskane
1516

Tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, rafinowanych lub nie, ale dalej nieprzetworzonych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być całkowicie uzyskane;
- wszystkie użyte materiały roślinne muszą być całkowicie uzyskane. Jednakże, materiały objęte pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513 mogą zostać użyte
1517

Margaryny; jadalnych mieszanin lub wyrobów z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, innych niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcji z pozycji 1516

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały z działów 2 i 4 muszą być całkowicie uzyskane;
- wszystkie użyte materiały roślinne muszą być całkowicie uzyskane. Jednakże, materiały objęte pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513 mogą zostać użyte
Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

Wytwarzanie ze zwierząt objętych działem 1. Wszystkie użyte materiały z działu 3 muszą być całkowicie uzyskane
ex Dział 17

Cukry i wyroby cukiernicze, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 1701

Cukrów z trzciny cukrowej lub buraczanych i chemicznie czystej sacharozy, w postaci stałej, zawierającej dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
1702

Pozostałych cukrów łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropów cukrowych niezawierających dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztucznego miodu nawet zmieszanego z miodem naturalnym; karmelu:


- Chemicznie czystej maltozy lub fruktozy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702- Pozostałych cukrów, w postaci stałej, zawierających dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą już być pochodzące
ex 1703

Melas powstałych z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierających dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
1704

Wyrobów cukierniczych (łącznie z białą czekoladą), niezawierających kakao

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość żadnego z użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401-0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone


- Ekstrakt słodowy

Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:


- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt


- wartość wszystkich użytych materiałów z działów 4 i 17 nie przekracza 30% ceny ex works produktu


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna