Umowa przejściowa


Stawki celne stosowane do towarów pochodzących ze Wspólnoty w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki MacedoniiPobieranie 3.83 Mb.
Strona11/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32
Stawki celne stosowane do towarów pochodzących ze Wspólnoty w przywozie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii


Kod CN7

Wyszczególnienie

Stawka celna (%)

2001

2002

Od 2003
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
0501 00 00

Włosy ludzkie nieobrobione, również myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów

0

0

0
0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

0

0

0
0503 00 00

Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika

0

0

0
0505

Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór

0

0

0
0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

0

0

0
0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

0

0

0
0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

0

0

0
0509 00

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

0

0

0
0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć, nawet suszona; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane:

0

0

0
1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1212 20 00

- Wodorosty morskie i inne algi

0

0

0
1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:

1302 12 00

- - Z lukrecji

0

0

0
1302 13 00

- - Z chmielu

0

0

0
1302 14 00

- - Ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon

0

0

0
1302 19

- - Pozostałe

0

0

0
1302 19 30

- - - Mieszaniny ekstraktów roślinnych do produkcji napojów i przetworów spożywczych

0

0

0- - - Pozostałe

1302 19 91

- - - - Lecznicze

0

0

0
1302 20

- Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

0

0

0- Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

1302 31 00

- - Agar-agar

0

0

0
1302 32

- - Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar:

1302 32 10

- - - Z chleba świętojańskiego i jego nasion

0

0

0
1401

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy, trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe)

0

0

0
1402

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyściełania lub wypychania (na przykład kapok, włosie roślinne, trawa morska), nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika

0

0

0
1403

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do produkcji szczotek lub mioteł (na przykład sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy), nawet w kłębkach lub wiązkach

0

0

0
1404

Produkty roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

0

0

0
1404 10 00

- Surowe materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie w farbiarstwie lub garbarstwie

1404 90 00

- Pozostałe

1505

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)

0

0

0
1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

0

0

0
1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1515 60

- Olej jojoba i jego frakcje

0

0

0
1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

1516 20

- Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:

1516 20 10

- - Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

0

0

0
1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyjątkiem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

0

0

0
1520 00 00

Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe

0

0

0
1521

Woski roślinne (inne niż trójglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione

0

0

0
1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10

- Degras

0

0

0
1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 50 00

- Fruktoza chemicznie czysta

0

0

0
1704

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao:

1704 10

- Guma do żucia, również pokryta cukrem

80% KNU

65% KNU

50% KNU
1704 90

- Pozostałe

80% KNU

65% KNU

50% KNU
1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

0

0

0
1804 00 00

Kakaowe masło, tłuszcz i olej

0

0

0
1806

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao

80% KNU

65% KNU

50% KNU
1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao, lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami
0401-0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1901 10 00

- Przetwory dla niemowląt przygotowane do sprzedaży detalicznej

0

0

0
1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, z wyjątkiem makaronów objętych kodem CN 1902 20 10 i 1902 20 30, kuskus, nawet przygotowany

80% KNU

65% KNU

50% KNU
1903 00 00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

0

0

0
1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2105 00

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

- Koncentraty proteinowe i teksturowane substancje proteinowe

0

0

0
2106 90

- Pozostałe:

2106 90 10

- - Fondue z sera

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2106 90 20

- - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

80% KNU

65% KNU

50% KNU- - Pozostałe:

2106 90 92

- - - Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi:

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2106 90 98

- - - Pozostałe

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2201

Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2202

Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009

80% KNU

65% KNU

50% KNU
2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

90% KNU

80% KNU

70% KNU
2402

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

90% KNU

80% KNU

70% KNU
2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:

2905 43 00

- - Mannit

0

0

0
2905 44

- - D-sorbit (sorbitol)

0

0

0
2905 45 00

- - Gliceryna

0

0

0
3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:

3301 90

- Pozostałe

3301 90 21

- - - Wyekstrahowane oleożywice z lukrecji i z szyszek chmielowych

0

0

0
3301 90 29

- - - Wyekstrahowane oleożywice, ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon; mieszaniny ekstraktów roślinnych do produkcji napojów lub przetworów spożywczych

0

0

0- - - Pozostałe:

3301 90 31

- - - - Lecznicze

0

0

0
3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do produkcji napojów:

3302 10

- W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów
- - W rodzaju stosowanych do produkcji napojów:
- - - Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10 10

- - - - O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5%

0

0

0
- - - - Pozostałe:


3302 10 21

- - - - - Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi

0

0

0

3302 10 29

- - - - - Pozostałe

0

0

0

3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:


3501 10

- Kazeina

0

0

0

3501 90

- - Pozostałe:


3501 90 90

- - Pozostałe

0

0

0

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach:


3505 10

- Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:


3505 10 10

- - Dekstryny

0

0

0
- - Pozostałe skrobie modyfikowane arches:


3505 10 90

- - - Pozostałe

0

0

0

3505 20

- Kleje

0

0

0

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:


3809 10

- Na bazie substancji skrobiowych

0

0

0

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe

0

0

0

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:


3824 60

- Sorbit inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

0

0

0


PROTOKÓŁ 4
dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE


- Artykuł 1 Definicje
TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”
- Artykuł 2 Wymogi ogólne
- Artykuł 3 Kumulacja we Wspólnocie
- Artykuł 4 Kumulacja w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
- Artykuł 5 Produkty całkowicie uzyskane
- Artykuł 6 Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu
- Artykuł 7 Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie
- Artykuł 8 Jednostka kwalifikacyjna
- Artykuł 9 Akcesoria, części zapasowe i narzędzia
- Artykuł 10 Zestawy
- Artykuł 11 Elementy neutralne
TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE
- Artykuł 12 Zasada terytorialności
- Artykuł 13 Transport bezpośredni
- Artykuł 14 Wystawy
TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE
- Artykuł 15 Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych
TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA
- Artykuł 16 Wymogi ogólne

- Artykuł 17 Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1


- Artykuł 18 Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną
- Artykuł 19 Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1
- Artykuł 20 Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio
- Artykuł 21 Warunki sporządzania deklaracji na fakturze
- Artykuł 22 Upoważniony eksporter
- Artykuł 23 Termin ważności dowodu pochodzenia
- Artykuł 24 Przedkładanie dowodu pochodzenia
- Artykuł 25 Przywóz partiami
- Artykuł 26 Zwolnienia z dowodu pochodzenia
- Artykuł 27 Dokumenty uzupełniające
- Artykuł 28 Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających
- Artykuł 29 Niezgodności i błędy formalne
- Artykuł 30 Kwoty wyrażone w euro
TYTUŁ VI METODY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ
- Artykuł 31 Wzajemna pomoc
- Artykuł 32 Weryfikacja dowodów pochodzenia
- Artykuł 33 Rozstrzyganie sporów
- Artykuł 34 Kary
- Artykuł 35 Strefy wolnocłowe
TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA
- Artykuł 36 Stosowanie protokołu
- Artykuł 37 Warunki specjalne

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Artykuł 38 Zmiany w protokoleTYTUŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna