Umowa o warunkach I sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju nr 6933-um0100001/09 z dnia 23Pobieranie 0,76 Mb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar0,76 Mb.
1   2


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza osoby, które są rolnikami (małżonkiem lub domownikiem), są pełnoletnie i nie ukończyły 60 roku życia, zamieszkują obszar Partnerstwa Kaczawskiego, tzn. gmina: Bolków (bez miasta Bolków), Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno, zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działania Osi 4 Leader działanie 4.1/413 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Szkolenie poprowadzi Pan Bartłomiej Raczek – wieloletni pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Miejsce: Świetlica Wiejska w Mierczycach / Mierczyce 65

Data: 30 marzec 2011 r.
Program szkolenia:

10.00 – Przywitanie

10.15 - Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",

11.00 – Przerwa kawowa

11.15 - Spełnianie kryteriów dostępu przez poszczególne kategorie Beneficjentów

12.30 – Przerwa kawowa

12.45 - Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym - omówienie załącznika nr 1 do Rozporządzenia i wskazanie powiązań pomiędzy wspieranymi kodami PKD, rozszerzeniami kodów PKD w odniesieniu do rodzaju prowadzonej działalności oraz wpisywania się inwestycji
w Lokalną Strategię Rozwoju

13.15 - Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych i wykonalności techniczno - ekonomicznej inwestycji - szczególna uwaga zostanie zwrócona na inwestycje budowlane i rodzaje oraz kategorie budynków, które mogą zostać objęte wsparciem,

13.45 - Cele i kryteria wyboru operacji wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Partnerstwo Kaczawskie",

14. 15 - Omówienie przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy.

14.45 – dyskusja, wolne wnioski

15.00 – zakończenie.Przypominamy, że operacja musi być zgodna z:

-co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

-co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru - minimum 6 punktów.

Cele i kryteria lokalne znajdują się w załączeniu.

Organizator: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 59-407 Mściwojów 45A, Tel: 76 872 87 18, e-mail: kaczawy.sekretariat@op.plOsoby zainteresowane prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłoszenie się do biura LGD do pani Agnieszki Wegneris do 28 marca do godz. 15.00.

Szkolenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna