Umowa / OfertaPobieranie 104,75 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar104,75 Kb.

Umowa / Oferta

Stan obecny

 • Zamówiennictwo i obrót samochodów nowych,

 • Zamówiennictwo i obrót częściami zamiennymi i akcesoriami,

 • Obsługa serwisu i rozliczenia gwarancji,

 • Obsługa kasy,

 • Wymiany informacji z centralnymi systemami Fiat Auto i Fiat Auto Poland,

 • Obsługa Stacji Kontroli Pojazdów,

 • Obsługa wypożyczalni samochodów,

 • Rozrachunki z klientami i dostawcami (wyciągi bankowe, przelewy, kompensaty),

 • CRM moduł zarządzania relacjami z klientem,

 • Analizy informacji ekonomicznej firmy.
 • Zamówiennictwo i obrót samochodów nowych,

 • Zamówiennictwo i obrót częściami zamiennymi i akcesoriami,

 • Obsługa serwisu i rozliczenia gwarancji,

 • Obsługa kasy,

 • Wymiany informacji z centralnymi systemami Fiat Auto i Fiat Auto Poland (SIRIO, SIGI, PRIM2),

 • Obsługa Stacji Kontroli Pojazdów – wersja uproszczona na bazie modułu serwisu mechanicznego (wydzielony kod interwencji serwisowej + możliwość pobrania/zwrotu opłaty CEPIK przy dokumencie sprzedaży),

 • Obsługa wypożyczalni samochodów – wersja uproszczona polegająca na możliwości zarejestrowania umów najmu samochodów bez harmonogramowania i kontroli wypożyczeń,

 • Rozrachunki z klientami i dostawcami (wyciągi bankowe, przelewy - brak, kompensaty – wersja uproszczona umożliwiająca rozliczanie transakcji rozliczanych pojazdem używanym lub cesją oraz tytułem płatności Kompensata),

 • CRM moduł zarządzania relacjami z klientem,

 • Analizy informacji ekonomicznej firmy – zestaw wydruków i eksportów, moduł „Pieniądze”.
2.2.4.1 Fiat Link
Oferowany przez nas system DMS zapewni wymianę informacji z nowym systemem Fiat Link zgodnie ze specyfikacją określoną w załącznikach NL1 oraz NL2. Oczekujemy, że Fiat Auto zapewni dostęp do laboratoryjnego systemu Fiat Link w okresie testowania wymiany informacji pomiędzy tymi systemami.


Zamiast eLink mającego posłużyć do zamawiania samochodów musiał zostać zbudowany moduł obsługi SIRIO wycofując się z rozpoczętego projektu eLink.

Do zamówiennictwa części i do obsługi gwarancji zostały wykorzystane dotychczasowe (takie jak w RoWiL) interfejsy wymiany danych z systemami Fiat – brak uruchomionych nowych interfejsów z grupy Link.

Z nowych interfejsów został zrealizowany jedynie PRIM2 (obecnie na etapie ostatecznych testów i akceptacji w Turynie).


5.2 Okres gwarancyjny
J.B.R. Rogowiec zobowiązuje się nieodpłatnie wprowadzać do Systemu ewentualne poprawki w okresie trwania gwarancji – to jest w okresie jednego roku od dnia zainstalowania produktu celem usunięcia błędów lub nieprawidłowości działania DMS, które zostaną ujawnione przez Dealera. Po okresie gwarancyjnym serwisowanie systemu DMS realizowane będzie poprzez odpłatną usługę HELP DESK.


Obecnie na bieżąco są realizowane prace dostosowawcze DMS do specyfik wdrażanych Dealerów nawet jeśli wykraczają one poza pierwotny projekt systemu. W miarę upływu czasu wymagania dealerów się zmieniają, firmy reorganizują, podejście do niektórych wypracowanych modeli projektu działania systemu klienci zmieniają i rozbudowują, zmieniają się przepisy prawa. Podejmowane jest wszelkie starania dążące do wypracowania takich rozwiązań, które będą odpowiadały wszystkim przyszłym użytkownikom – jak dotychczas bezpłatnie. Czynności te powodują opóźnienia w niektórych obszarach projektu – decyzje podejmowane są na zasadzie uznania większej bieżącej potrzeby Dealerów.

W okresie intensywnej rozbudowy systemu DMS prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i niedogodności jest większe niż będzie w okresie ustabilizowanego produktu.

Obecnie zrealizowany zakres wynikający z projektu i umów w ramach pełnych ukończonych modułów wielokrotnie przerasta pierwotne założenia z okresu intensywnych prac grup roboczych (rozwiązania funkcjonalne, zakres informacyjny zestawień i wydruków, liczba wydruków dokumentów, ilość rejestrowanych i drukowanych dokumentów, i wiele innych większych i mniejszych istotnych elementów systemu).

Budowane są narzędzia obsługi HelpDesk umożliwiające szybką reakcję na zgłaszane problemy Dealerów.

Budowane są mechanizmy badania spójności i integralności danych wraz z systemem powiadomień.

Budowane są skomplikowane mechanizmy automatycznych zabezpieczeń i aktualizacji systemu DMS.6.4 Działania w przypadku zmian w zleceniu.
Drobne zmiany powstałe na życzenie klienta, które nie naruszą fundamentów projektu systemu DMS i harmonogramu jego wykonania, będą realizowane w ustalonej cenie wykonania DMS. Jeżeli będą to zmiany znacznie odbiegające od pierwotnych założeń projektowych, to ich pracochłonność będzie osobno wyceniana, a kosztami tych zmian dodatkowo zostanie obciążony klient. Zmiany te mogą wpłynąć na pierwotnie ustalony czas realizacji systemu.


- Kartoteka kontrahentów. W kartotekę kontrahentów została wbudowana funkcjonalność zarządzania relacjami z klientami – CRM. Kartoteka kontrahentów jest jedną wspólną kartoteką wszystkich podmiotów, kontaktujących się z firmą:
a. klienci

b. kontrahenci (dostawcy, odbiorcy)

c. gwaranci,

d. producenci,

e. pracownicy,

f. inspektoraty,

g. dealerzy.
Informacje jakie zawiera moduł o kontrahencie są następujące:
a. dane ogólne o kliencie,

b. dane adresowe – kontrolowane z modułem normalizatora,

c. dane identyfikacyjne (nip, pesel, regon, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,

d. karta stałego pobytu, inne),

e. dodatkowe informacje o firmie (forma prawna, dziedzina działalności, rodzaje podległości w stosunku do innych firm),

f. klienci flotowi,

g. informacje o zastrzeżeniu danych osobowych klienta indywidualnego,

h. dowolna ilość różnego rodzaju kontaktów z danym klientem – telefony komórkowe, telefony do pracy, telefony domowe, telefony grzecznościowe, faks, adres e-mail, strona www – odpowiednio formatowane i kontrolowane,

i. dowolna ilość adresów do korespondencji z danym klientem – kontrolowane
z modułem normalizatora,

j. dowolna ilość banków i rachunków bankowych danego klienta – kontrolowane algorytmem sprawdzającym format nowych rachunków bankowych,

k. dowolna ilość różnego rodzaju kart przypisanych dla danego klienta,

l. dodatkowe uwagi o kliencie,

m. informacje o powiązaniach pomiędzy różnymi klientami w kartotece np. żona, syn, córka itp. ,

n. informacje o kontaktach i wywiadach z klientami – osobiste , telefoniczne, listowne, e-mail,

o. informacje księgowe o kliencie – w tym: informacja o zgodzie na płatność odroczoną i ilość dni odroczenie płatności, informacja o zgodzie na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy (nr zgody, data udzielenie, data obowiązywania), uwagi księgowe o kliencie,

p. informacje o globalnej dochodowości klienta dla firmy, i o dochodowości klienta


w różnych przekrojach: struktura firmy, data przychodu,

r. informacja o rozwiązaniu kontaktu z klientem – przyczyna rozwiązania (kod rozwiązania), data rozwiązania.
Zrealizowane w pełni

- Kartoteka pojazdów. Informacje o pojeździe w nowym systemie są bardzo bogate. Firma J.B.R. Rogowiec Sp. J. zaleca, aby zdecydowana większość tych informacji była importowana z systemów centralnych do systemu DMS dealera. W szczególności w kartotece pojazdów istnieją następujące dane o samochodach:
a. dane identyfikacyjne pojazdu – nr VIN, nr nadwozia, nr podwozia, nr ramy,

b. dodatkowe dane pojazdu – nr silnika, marka, model, wersja, kolor, tapicerka, data produkcji,

c. dowolna ilość doposażeń dodatkowych dla danego pojazdu,

d. dowolna ilość wymian jednostek napędowych dla danego pojazdu – nr jednoski napędowej, data zamontowania, stan licznika pojazdów przy którym zmieniano jednostkę napędową,

e. wyciąg ze świadectwa homologacji dla danego pojazdu – z wszystkimi informacjami, które powinny znajdować się na świadectwie homologacji,

f. dowolną ilość kart pojazdu dla danego pojazdu – nr i seria karty pojazdu, data wydania, data wystawienia, gwarant,

g. informacje o książęce gwarancyjnej pojazdu – nr książeczki, gwarant, data rozpoczęcia gwarancji, okres gwarancji, limit kilometrów,

h. dowolna ilość gwarancji dodatkowych dla danego pojazdu – nr gwarancji, rodzaj gwarancji, gwarant, data rozpoczęcia gwarancji, okres gwarancji, limit kilometrów,

i. dowolna ilość użytkowników pojazdów dla danego samochodu,

j. dowolna ilość wymian liczników dla danego pojazdu – nr licznika, data zamontowania, stan poprzedniego licznika pojazdu przy którym zmieniano licznik na nowy,

k. dowolna ilość zdjęć dla danego pojazdu – zdjęcie w formacie *.jpg, *.bmp, *.png, *.ico, opis zdjęcia, kategoria zdjęcia,

l. dowolna ilość uwag o danym pojedzie,

m. dowolną ilość dowodów rejestracyjnych dla danego pojazdu, z możliwością dopisania do czterech właścicieli na dowodzie – seria i nr dowodu, nr rejestracyjny pojazdu, organ rejestrujący, data wystawienia, data następnego badania technicznego, adnotacje urzędowe,

n. informacja o kradzieży pojazdu,

o. informacja o likwidacji pojazdu – przyczyna likwidacji, data likwidacji.


Zrealizowane w pełni oraz ponadto informacje:

- dane techniczne pojazdu,

- instalacja gazowa,

- polisy ubezpieczeniowe.- Obsługa zamówień na samochody nowe – moduł służy do kompleksowej obsługi wszystkich rodzajów zamówień klientów indywidualnych i flotowych na samochody. Podstawowe funkcje i pod moduły obsługi zamówień na samochody nowe to:
a. obsługa zamówień indywidualnych klientów,

b. obsługa zamówień flotowych klientów,

c. obsługa umów na zamówione samochody,

d. obsługa zaliczek na zamówione samochody,

e. rejestracja na listach rezerwacyjnych,

f. przeglądanie dostępności samochodów na listach rezerwacyjnych,

g. obsługa rezygnacji klientów z zamówień

h. wieloprzekrojowe przeglądania, wydruki i zestawienia w zakresie obsługi zamówień klientów.
Zrealizowane w pełni oraz ponadto:

- moduł konfiguracji samochodów różnych marek,

- moduł ofert samochodów różnych marek,

- oferty na samochody na stanie.- Salon samochodów nowych – moduł służy do kompleksowej obsługi obrotu samochodów nowych. Salon samochodów nowych obsługuje magazyny:
a. samochodów nowych (bez doposażenia),

b. samochodów doposażonych (samochody nowe po doposażeniu przez własny serwis).


Podstawowe funkcje i pod moduły salon samochodów nowych to:
a. automatyczna rejestracja dostaw samochodów,

b. automatyczna rezerwacja wcześniej zamówionych pojazdów przez klientów,

c. obsługa cenników samochodów,

d. obsługa tabel promocji,

e. kalkulacje samochodów dla klientów,

f. rejestracja przeglądu zerowego,

g. obsługa sprzedaży samochodów (z uwzględnieniem w rozliczeniu samochodu używanego),

h. obsługa procesu rozpoczęcia gwarancji (rejestracja wydania samochodu, wydruk i. wkładek gwarancyjnych, rejestracja tablic),

j. wieloprzekrojowe przeglądania, wydruki i zestawienia.


Zrealizowane w pełni oraz ponadto:

- rozliczenia opłacalności sprzedaży (FIAT i ogólne),

- rezerwacje czasowe.


- Salon samochodów używanych i komisowych – moduł służy do kompleksowej obsługi obrotu samochodów używanych i komisowych. Salon samochodów używanych i komisowych obsługuje magazyny:
a. samochodów używanych (stanowiących własność dealera powstałą na zasadzie skupu od klienta lub wymiany samochodu dla klienta),

b. samochodów komisowych (powierzonych przez klientów dealerowi do odsprzedaży).


Podstawowe funkcje i pod moduły samochodów używanych i komisowych:
a. obsługa umów zakupu i sprzedaży samochodów używanych,

b. obsługa tabel opisujących samochody używane (np. Eurotax),

c. wycena i obsługa przyjęć samochodów używanych (emisja umowy zakupu),

d. rejestracja kart pojazdów do samochodów używanych,

e. rejestracja certyfikatów autoexpert do samochodów używanych,

f. obsługa sprzedaży samochodów używanych,

g. wieloprzekrojowe przeglądania, wydruki i zestawienia w zakresie obrotów samochodów używanych,

h. rejestracja przyjęć samochodów do komisu z rejestracją umów dla komisanta


i komitenta,

i. rejestracja kart pojazdów do samochodów komisowych,

j. faktury za prowizje i parkowanie samochodów komisowych,

k. obsługa sprzedaży samochodów komisowych,

l. rozliczenia sprzedaży komisowej z urzędem skarbowym,

m. wieloprzekrojowe przeglądania, wydruki i zestawienia w zakresie obrotów samochodów komisowych.
Zrealizowane w pełni (bez certyfikatów autoexpert, które już nie są wymagane).

- Salon samochodów dealerskich z obsługą kartoteki środków trwałych.

Obrót magazynowy na salonie obejmuje poza podstawowymi dokumentami PZ i WZ, także korekty tych dokumentów oraz przekazania między magazynami M- i M+ (uwzględniony jest obrót między oddziałami). Do rejestrowania wszelkich kosztów związanych z pojazdem został stworzony mechanizm dokumentów dodatkowych (ZCS, KKW, KKS).

- zamówienia na samochody używane – możliwość stworzenia zamówienia na samochód, którego jeszcze nie ma na stanie.- Obsługa zamówień na części motoryzacyjne i akcesoria samochodowe.

Podstawowe funkcje i pod moduły obsługi zamówień na części motoryzacyjne


i akcesoria samochodowe:
a. składanie zamówień wewnątrz firmy do osoby upoważnionej (np. magazyniera),

b. obsługa zamówień od klientów – w podziale na zamówienia pilne, awarie – gwarancje, zamówienia normalne,

c. obsługa zamówień do dostawców w różnych trybach – zamówienia zwykłe uzupełniające zapas, zamówienia z rezerwacją, zamówienia pilne,

d. zamówienia tworzone automatycznie – w przypadku gdy stan magazynowy danego asortymentu spada poniżej średniej ilości wyliczonej na podstawie historii zużyć,

f. koordynacja stanu zlecenia – tryby: otwarte niezrealizowane, otwarte zrealizowane częściowo, zamknięte zrealizowane częściowo, zamknięte zrealizowane całkowicie, zamknięte anulowane po częściowej realizacji, zamknięte anulowane bez realizacji,

g. bezpośrednie sprawdzanie stanu magazynowego danego asortymentów w bazach centralnych FAP w trybie on-line, z możliwością zamówienia danego asortymentu.
Zrealizowane w pełni (bez online’owego sprawdzania stanu magazynowego FAP, ponieważ takiego interfejsu Fiat nie dostarczył).

Zrealizowano tworzenie zamówień na podstawie kosztorysów przekazanych z serwisu.- Magazyn – moduł obsługi magazynu. Obroty magazynowe oparte są o zasadę FIFO (First – input, First –output). W systemie mogą funkcjonować następujące magazyny:
a. części zamiennych,

b. sklepu motoryzacyjnego,

c. hurtowni części zamiennych,

d. części reklamacyjnych,

e. narzędzi (dla mechaników),

f. farb i lakierów,

g. depozytu opon,

h. materiałów pomocniczych (biurowe, środki czystości itp.),

i. inwestycyjny dealera.
Podstawowe funkcje i pod moduły magazynu to:
a. rejestracja dostaw na magazyn w oparciu o: dokumenty zewnętrzne (faktury zakupowe, dokumenty wydań zewnętrznych dostawców), wewnętrzne dokumenty magazynowe, ręczne wprowadzanie towaru na magazyn,

b. rejestracja wydań dokumentów kosztowych z magazynu w podziale na komórki organizacyjne dealera (serwis, sklep, inny magazyn, wydania na zewnątrz)


z podziałem na klasyfikatory kosztowe,

c. analiza rotacji części wg metody ABC,

d. struktura wiekowa zapasów,

e. Inwentaryzacja magazynu:

- inwentaryzacja masowa – inwentaryzacja w okresie rocznym niezbędna dla bilansu wszystkich pozycji magazynowych,

- inwentaryzacja ciągła – inwentaryzacja dzienna sprawdzanie dla losowo wybranych indeksów,

- inwentaryzacja rotacyjna – sprawdzanie drogich detali,

f. wycena braku i niedoboru inwentaryzacji,

g. obsługa przecen towarów magazynowych,

h. przeglądanie dokumentów przychodzących,

i. przeglądanie towarów przyjętych w różnych przekrojach – zgrupowane na dostawy, zgrupowane na dostawcę, szczegółowy stan magazynowy,

j. przeglądanie towarów w zależności od stanów magazynowych – towary poniżej stanów minimalnych, powyżej stanów maksymalnych, towary posiadające rezerwację,

k. przeglądanie towarów wydanych w różnych przekrojach – zgrupowane na dostawy, zgrupowane na dostawcę i szczegółowy stan magazynowy,

l. przeglądanie szczegółów dotyczących rezerwacji danego towaru,

m. historia dostaw i wydań danego towaru od danego dostawcy,

n. wieloprzekrojowe wydruki i zestawienia.
Brak magazynu narzędzi oraz części reklamacyjnych.

Istnieje analiza rotacji części ale bez uwzględnienia metody ABC.

Obsługa przecen towarów magazynowych – w trakcie realizacji sumariusz – koniec planowany na czerwiec 2009.
Zrealizowano dodatkowo:

- rozbudowano system definiowania i używania lokalizacji,

- rozbudowano system rabatowania i wyceniania towaru,

- ewidencjonowanie carcass,

- umożliwiono przeglądania dokumentów oraz stanów towarów z innych oddziałów,

- umożliwiono podczas tworzenia zamówień do dostawcy - realizacji zamówień od odbiorcy utworzonych na oddziałach podległych przez oddział nadrzędny,

- rozbudowano system o możliwość rejestracji faktury wewnętrznej oraz przyjęcia towaru na jej podstawie,

- umożliwiono przyjmowanie dostaw bezpośrednio na poszczególne oddziały.- Serwis. W module serwisu rejestrowane są dwa podstawowe zdarzenia: zgłoszenie i zlecenie serwisowe. W systemie mogą funkcjonować następujące typy serwisów:
a. mechaniczny,

b. blacharsko lakierniczy,

c. szybki serwis (quick serwis).
Podstawowe funkcje i pod moduły serwisu to:
a. zgłoszenie serwisowe – telefoniczne, mailowe lub osobiste przyjęcie klienta do serwisu. Samo zgłoszenie serwisowe nie wywołuje żadnych skutków w systemie. Zgłoszenie serwisowe zawiera:

- definicję klienta lub jednostkę organizacyjną w przedsiębiorstwie zgłaszającego samochód do serwisu,

- definicję pojazdu przyjmowanego do serwisu,

- ewentualną definicję pracownika prowadzącego dane zlecenie serwisowe,

- definicję stanu licznika pojazdu,

- dane dodatkowe zgłoszenia serwisowego – proponowany czas przekazania pojazdu do serwisu, informacje o zgodzie klienta na jazdę próbną, zgodzie klienta na złomowanie zużytych części, zgodę klienta na przeprowadzenie ankiety telefonicznej, żądanie klienta o samochód zastępczego, żądanie klienta o kosztorys naprawy, informacja czy klient oczekuje w poczekalni, informacja o wpłaconej zaliczce i o wysokości tej zaliczki,

- usterki i usługi zgłoszone przez klienta,

- usterki i usługi uzgodnione z klientem które będą zrealizowane,

- informacje o przedmiotach pozostawionych w pojeździe,

- informacje o zauważonych zewnętrznych uszkodzeniach pojazdu, wczytywanie dowolnej ilości zdjęć do danego uszkodzenia pojazdu w formacie *.jpg, *.bmp, *.png, *.ico, opis zdjęcia,

- dodatkowe akceptacje dotyczące klientów flotowych – nr akceptacji, data akceptacji, uwagi,

- kosztorys naprawy – system pozwala na wystawienie kosztorysu ogólnego (ogólny koszt robocizny, ogólny koszt materiałów, ogólny koszt usługi obcych) lub kosztorysu szczegółowego (koszty poszczególnych operacji, koszty poszczególnych materiałów, koszty poszczególnych usług obcych). Kosztorys szczegółowy funkcjonuje w oparciu o autoryzowany katalog norm napraw poszczególnych marek samochodowych,

- harmonogram – możliwość harmonogramowania zasobów jakimi są pracownicy serwisu i stanowiska warsztatowe. Harmonogramowanie pozwala na prawidłowe planowanie pracy mechaników i równomierne obciążenie stanowisk serwisowych. W harmonogramowaniu brane są pod uwagę specjalizacje pracowników, specjalizacje stanowisk warsztatowych i specjalizacje operacji jakie podlegają harmonogramowaniu,

uwagi do zgłoszenia serwisowego,


b. zlecenie serwisowe – powstaje na podstawie zgłoszenia serwisowego w momencie wjazdu samochodu do serwisu. System pozwala na otworzenie jednego zlecenia serwisowego dla różnych rodzajów usterek (gwarancyjnych, kosztowych i płatnych przez klienta) Taka idea funkcjonowania systemu powoduje, że system w module serwisowym pozwala na zatwierdzenie części usług i usterek z danego zlecenia wystawieniu dla nich dokumentu sprzedaży, przy nie rozliczeniu pozostały usług i usterek. W szczególności zlecenie serwisowe zawiera:
- dane podstawowe zlecenie serwisowego – czas przyjęcia samochodu do serwisu, stan licznika samochodu przyjmowanego,

- dane dla gwaranta – jeżeli zlecenie zawiera usterki które podlegają gwarancji,

- operacje które zostają skalkulowane w danym zleceniu – operacje pobierane są z autoryzowany katalogu norm poszczególnych marek samochodowych,

- materiały zużyte w danym zleceniu – pobierane z magazynu części,

- usługi obce – pobierane z modułu dokumentów zakupowych,

- usterki i usługi które podlegają zleceniu – domyślnie są one podpowiadane


z zgłoszenia serwisowego,

- funkcję przypisania usterek i usług do odpowiednich kanałów wydatków (płatnego prze klienta, gwaranta, kosztowy – dealera),

- uwagi do zlecenia,

- historię napraw pojazdu,

- rejestrację godziny otwarcia i zakończenia zlecenia,

- rejestrację rzeczywistego czasu pracy mechaników przy zleceniach,

- definiowanie czasu pracy mechaników z przypisaniem ich do operacji w danym zleceniu,
c. wieloprzekrojowe przeglądania, wydruki i zestawienia.


Zrealizowane w pełni oraz ponadto:

- zbudowano moduł komunikacji z systemem Auda Net (kosztorysy Audatex),

- rozbudowano mechanizmy definiowania stawek rbg,

- rozbudowano system rabatowania,

- rozbudowano kosztorys o możliwości zamawiania części tak ze stanu magazynowego jak i u dostawcy,

- przygotowano możliwość utworzenia wielu zleceń serwisowych na różnych serwisach (mechaniczny, blacharsko-lakierniczy, SKP) do jednego zgłoszenia,

- usługi obce rozbudowano o możliwości rejestracji także usług własnych,

- dodano możliwość rejestracji materiałów dodatkowych (materiał lakierniczy, spawalniczy, normalia) w sposób wartościowy z możliwością podpięcia dokumentu RW rozchodu ogólnego z magazynu,

- funkcje przepisywania usług i operacji z aktywnych kosztorysów wraz z automatycznym przydzieleniem do odpowiednich usterek,

- korekty czasu mechanika na zamkniętym zleceniu z uwzględnieniem ich na zestawieniach- Stacja kontroli pojazdów – moduł rejestracji i rozliczeń badań technicznych pojazdu. Podstawowe funkcje i pod moduły stacji kontroli pojazdów to:
a. rejestracja badań technicznych,

b. rejestracja tabliczek zastępczych,

c. rejestracja innych badań,

d. emisja zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

e. emisja zaświadczeń o nadaniu i wybiciu numeru, wykonaniu tabliczki zastępczej,

f. emisja zaświadczeń o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przystosowanego do zasilania gazem,

g. emisja dokumentu identyfikacyjnego samochodu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

h. emisja zaświadczeń o przystosowaniu pojazdu do holowania przyczepy,

i. emisja zaświadczeń o dokonaniu odczytu numerów (nadwozia i silnika),

j. tworzenie zbioru z danymi dotyczącymi wykonanych badań technicznych pojazdów,

k. emisja i fiskalizacja, pracowników wykonujących badania techniczne, cenników usług, kartoteki klientów, organów wydających dowody rejestracyjne,

l. obsługa parametrów: firmy, fakturowania oraz parametrów sterujących pracą systemu. faktur VAT, rachunków uproszczonych, paragonów za przeprowadzone badania techniczne,

m. korekty dokumentów sprzedaży,

n. przeglądanie historii badań technicznych,

o. emisja zestawień i rejestrów,

p. obsługa słowników: usterek, atestów, uwag, marek i modeli samochodów, rodzajów pojazdów

r. wieloprzekrojowe wydruki i zestawienia.


Zrealizowano moduł uproszczony na bazie modułu serwisu mechanicznego – utworzony został specjalizowany kod usterki (interwencji serwisowej) dla badania technicznego co umożliwia przy dokumencie sprzedaży pobranie (zwrot) opłaty CEPIK.

- Wypożyczalnia samochodów – moduł rejestracji umów najmu samochodów, wydań samochodów z wypożyczalni, zwrotów samochodów do wypożyczalni oraz przygotowanie danych do wystawienia faktur za wynajem samochodów. Podstawowe funkcje i pod moduły wypożyczalni samochodów to:
a. kartoteka wzorów i umów,

b. umowy najmu – krótko i długo terminowe,

c. wydania pojazdu z wypożyczalni,

d. przyjęcia pojazdu do wypożyczalni,

e. sprzedaż samochodu z wypożyczalni,

f. przeglądania danych o samochodach wypożyczalni – przeglądanie: pojazdów, wyposażeń pojazdów, płatności, zbiorów umów, wydań i przyjęć pojazdu,

g. historia wydań pojazdu,

h. wieloprzekrojowe wydruki i zestawienia.
Zrealizowano uproszczony model wypożyczalni samochodów umożliwiający obecnie rejestrowanie umów najmu samochodów (z magazynu samochodów dealerskich).

- Moduł sprzedaży – moduł tworzenie dokumentów sprzedaży. Podstawowe funkcje i pod moduły modułu sprzedaży to:
a. tworzenie dokumentów sprzedaży – faktury, faktury pro-forma, paragony fiskalne,

b. tworzenie korekt dokumentów sprzedaży,

c. tworzenie not korygujących dla dokumentów sprzedaży,

d. możliwość umieszczenia na jednym dokumencie sprzedaży pozycji pochodzących z dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa od różnorodnych jednostek organizacyjnych (np. stworzenie faktury na której istnieje sprzedaż samochodu nowego, usługa serwisowa doposażenia samochodu w klimatyzację, akcesoria samochodowe oraz różnego rodzaju inne usługi świadczone przez dealera takie jak: mycie samochodu, odsprzedaż środków trwałych),

e. możliwość zdefiniowania dowolnej ilości – odbiorców, płatników, sposobów płatności, uwag nagłówka i uwag stopki – dla jednego dokumentu sprzedaży,

f. fiskalizacja dokumentów sprzedaży.
Zrealizowano w pełni.

- Ankietowanie klientów – moduł pozwalający ankietować telefonicznie i listownie klientów na podstawie danych systemu DMS. Podstawowe funkcje i pod moduły ankietowania klientów to:
a. definicja ankiet telefonicznych i listowych,

b. ankietowanie listowe klientów firmy zintegrowane z zleceniami serwisowymi


i z sprzedażą samochodów nowych,

c. ankietowanie telefoniczne klientów firmy zintegrowane z zleceniami serwisowymi


i z sprzedażą samochodów nowych,

d. ankietowanie poprzez modem klientów firmy zintegrowane z zleceniami serwisowymi i z sprzedażą samochodów nowych,

e. analizy, raporty i statystki z wyników ankietowania.


Zrealizowano zdecydowaną większość funkcjonalności, pozostają jeszcze rozbudowane statystyki ankiet.

- Kasa – moduł obsługi kasy przedsiębiorstwa. Podstawowe funkcje i pod moduły kasy to:
a. tworzenie raportów kasowych (w różnych walutach),

b. tworzenie listy monetarnej i kontrola jej z raportem kasowym,

wystawianie różnorodnych dokumentów kasowych powiązanych z modułem fakturowania lub niezależnie – dowód przyjęcia do kasy KP, dowód wydania z kasy KW, dowód wpłaty DW,

c. wystawianie dokumentów kasowych w różnorodnych sposobach zapłat – gotówka, gotówka terminowa, przedpłata – gotówki, rata – gotówki, zadatek – gotówki, czek, karta płatnicza, przedpłata – karta płatnicza, rata – karta płatnicza, zadatek – karta płatnicza,

d. dekretacja dowodów wpłat i wypłat kasowych (KP, KW).


Zrealizowano w pełni.

- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Podstawowe funkcje i pod moduły rozrachunków z dostawcami i odbiorcami to:
a. polecenia zapłaty,

b. emisja wyciągów,

c. rejestracja wyciągów bankowych,

d. kompensaty płatności,

e. homebanking.


Zrealizowano niemal wszystko – dopracowania wymagają kompensaty i polecenia zapłaty (przelewy).

- Analiza informacji ekonomicznej firmy – moduł on-linowego tworzenia zestawień w postaci wykresów i wydruków. Podstawowe funkcje i pod moduły analizy informacji ekonomicznej firmy to:
a. dochodowość – bieżąca (dzienna) i progresywna (okresowa),

b. marże – bieżąca (dzienna) i progresywna (okresowa),

c. ocena pracy sprzedawców – bieżąca (dzienna) i progresywna (okresowa),

analiza sprzedaży samochodów nowych z uwzględnieniem: kosztów zakupu, kosztów wewnętrznych, kosztów doposażeń itp.,

d. analiza sprzedaży samochodów używanych,

e. analiza obrotu samochodów komisowych,

f. analiza dochodowości sprzedaży części zamiennych i akcesorii,

g. analiza obciążenia nominalnego i rzeczywistego czasu pracy mechaników,

h. analiza pozostałych działów dealera samochodowego.


Zrealizowano na bazie wielu zestawień umożliwiających różnorakie definiowania zakresu oraz postaci emitowanych danych.

- Wymiana informacji pomiędzy systemem DMS a systemami centralnymi Fiat Auto oraz Fiat Auto Poland.


Zrealizowano w pełni w zakresie wymaganym przez FIAT’a.

- Brak miesięcznych statystyk serwisowych dla FAP – realizacja do końca lipca na osobnym płatnym zleceniu FAP.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna