Ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica wyjaśnienia związane z treśCIĄ siwzPobieranie 99,89 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar99,89 Kb.

Nr sprawy: EA/8/2017

Świdnica, 10.03.2017r.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27-29

58-100 Świdnica


WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia- „Dostawy specjalistycznych materiałów chirurgicznych” informujemy:
Wyjaśnienia:
Pytanie: 1

Pakiet nr 6 – Sprzęt uzupełniający


Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 2 – jednorazowa igła Veresa - z pakietu nr 6 i utworzenie pakietu 6A zawierającego w/w pozycję.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 2

Pakiet nr 8 – Maty absorbcyjne

W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia w w/w pakiecie podane są dwa różne rozmiary mat absorbcyjnych, których ceny znacznie się różnią od siebie, prosimy o utworzenie pozycji 1 i 2 w pakiecie i doprecyzowanie jaką ilość sztuk należy zaoferować w rozmiarze 75x35, a jaką w rozmiarze 120x60.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozmiarze 75x35 – 200 szt, w rozmiarze 120x60 – 200 szt.
Pytanie: 3

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 11 poz. 1 dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi o kształcie okręgu, z możliwością podaży kontrastu podczas tomografii komputerowej o wysokości 13mm i wadze 14,5 g, wyposażonymi w cewnik poliuretanowy o średnicy 1.6mm x 2.6mm, o długości 750mm, wykonanymi w pełni z tytanu, wyposażonymi w zestaw akcesoriów o następującym składzie:

– 2 łączniki typu klik- konektor

- 1 igła do przepłukiwania

- prosta igła Hubera (22G, 25mm)

- igła do podnoszenia naczynia

- strzykawka 10 ml

- zestaw wprowadzający (koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700mm z końcówką J, igła punkcyjna)

- tunelizator

- karta identyfikacyjna dla pacjenta, bransoletka

- dzienniczek pacjenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.


Pytanie: 4

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 11, poz. 2 dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi niskoprofilowymi, o kształcie okręgu, z możliwością podaży kontrastu podczas tomografii komputerowej o wysokości 10mm i wadze 8g, wyposażonymi w cewnik poliuretanowy o średnicy 1.3mm x 2.2mm, o długości 750mm, wykonanymi w pełni z tytanu, wyposażonymi w zestaw akcesoriów o następującym składzie:

– 2 łączniki typu klik- konektor

- 1 igła do przepłukiwania

- prosta igła Hubera (22G, 25mm)

- igła do podnoszenia naczynia

- strzykawka 10 ml

- zestaw wprowadzający (koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700mm z końcówką J, igła punkcyjna)

- tunelizator

- karta identyfikacyjna dla pacjenta, bransoletka

- dzienniczek pacjenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 5

Zapytanie nr 1 do pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach :

Taśma podcewkowa -system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:


1. System jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną.
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out .
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 6

Pyt. 1 Część nr 14 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze : 52,36 g/m2 ?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.


Pytanie: 7

Pyt.2 Część nr 14 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści siatki o grubości nici 0,10 mm?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 8

Pakiet nr 3 STAPLERY

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów w rozmiarach 21, 24, 29, 32, 34. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.


Pytanie: 9

Pakiet 11, pozycja 1

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 11 mm i ciężarze 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 8,4 Fr ( 1,1x2,8mm ) lub 9,6Fr ( 1,6x3,2mm )/60 cm do wyboru przez Zamawiającego, z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 28mm i objętości wypełnienia 0,35ml, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 10

Pakiet 11, pozycja 2

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 10 mm i ciężarze 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr ( 1,1x2,2mm )/60 cm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,27ml, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 11Pytanie nr 1 – Pakiet 13

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie Systemu taśmowego całkowicie jednorazowego do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Skład zestawu: taśma monofilamentowa, polipropylenowa o długości 450 mm i szerokości 10mm, grubości 32 ± 5 µm, gramaturze 45 ± 5% g/m², wielkość porów 180 µm. Taśma macroporowa bez koszulki oraz dwie jednorazowe igły z uchwytami o ostrzach wyprofilowanych helikalnie, do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz. Zestaw sterylny.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 12


Pakiet Nr 10 WOSK KOSTNY
POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Sterylny roztwór zapobiegający parowaniu szkieł endoskopowych. Opakowanie zawiera 1 szt. płynu antymgielnego 10ml wraz z gąbką sterylizowane promieniami Gamma, z przeliczeniem opakowań na sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w Pozycji 1-5 pod pojęciem manualna regulacja docisku na tkankę ma na myśli stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mmi wymaga, aby wysokość otwartej zszwyki wynosiła min. 5,5 mm, co umożliwia jej zamknięcie operatorowi na wysokość w zakresie od 1 mm do 2,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w Pozycji 4-5 dopuści stapler w rozmiarze 33 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuści również system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu: taśma wykonana z polipropylen/monofilament, cięta laserowo; wielkość porów 100 mikronów; szerokość 1,1 cm, długość  45 cm; taśma w plastikowej osłonce; dwie jednorazowe heliakalne prowadnice ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z taśmą; stalowa prowadnica skrzydełkowa, służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic; system całkowicie jednorazowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 16

Czy zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 1 dopuści system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, system całkowicie jednorazowy o grubości 0,5 mm, szerokość taśmy 12,5mm,wielkość oczek 136x0,42mm, gramatura 70g/m2. Taśma bez koszulki. Zestaw zawiera taśmę oraz jednorazowe spiralne prowadnice o średnicy 3mm. Technika implantacji TOT Out-In, In-Out.

Taśma dotychczas stosowana przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 17

Czy zamawiający w zadaniu nr 13 w pozycji 1 dopuści taśmę polipropylenową, monofilamentową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, brzegi taśmy atraumatyczne zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek . Taśma dotychczas stosowana przez zamawiającegoOdpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 18

Pakiet nr 13:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy o poniższych parametrach:

1. Materiał, polipropylen monofilamentowy

2. Długość - 45 cm

3. Porowatość 67 %

4. Grubość taśmy 0,54 mm

5. Gramatura 64 g/m2

6. Bezpieczne atraumatyczne brzegi, które nie wymagają osłonki plastikowej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w toku procedury związanych z koniecznością usunięcia osłonki

7. Narzędzia wielorazowego użytku, w ilości 1 narzędzie na 10 sztuk taśmy; narzędzia wielorazowego użytku mogą być sterylizowane z innymi narzędziami stosowanymi w zabiegu i tym samym nie podwyższa to kosztu sterylizacji, eliminując przy tym koszt utylizacji narzędzi jednorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 19

Pakiet nr 14 poz. 1-3:

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości nici 0,16mm?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 20
Pytana do projektu umowy:


 1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

 2. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 21Dotyczy części nr 11:


 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wysokiej klasy porty naczyniowe z komorą wykonaną z tytanu, a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 porty naczyniowe o wysokości max. 14,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.


 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 porty naczyniowe o wadze max. 16g?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.


 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 porty naczyniowe z cewnikiem poliuretanowym w rozmiarze do wyboru 5,8 Fr (średnica wew.1,0mm, średnica zew. 1,9mm) lub 7,8 Fr (średnica wew.1,6mm, średnica zew. 2,6mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 zestaw do założenia portu naczyniowego wyposażony dodatkowo w 1 łącznik zintegrowany z dyszą portu ( w proponowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby dodawania drugiego łącznika), prostą igłę, igłę zagiętą, tępą igłę, hal żylny, cienkościenną igłę wprowadzającą 18G, zestaw kaniula rozrywalna/ rozszerzadło, prowadnicę „J”, igłę do wlewu z odpinanymi skrzydełkami i mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem z drenem i zaciskiem, dwie strzykawki (12ml), przyrząd do tunelizacji (tępo zakończony)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do założenia portu naczyniowego wyposażony w pakiet edukacyjny zawierający kartę identyfikującą (wielkości karty kredytowej) z danymi pacjenta, rodzajem oraz miejscem umiejscowienia portu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 22

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie pozycji nr 1 na dwie osobne pozycje w pakiecie w zależności od rozmiaru i określenie ilości dla każdej z nich. Pragniemy nadmienić, że w tej postaci pakiet jest trudny do wyceny gdyż cena zależy od rozmiaru maty. Dla Zamawiającego również jest to niekorzystne ponieważ mniejszy rozmiar maty będzie otrzymywał w cenie maty o większym rozmiarze.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że patrz odp. na pyt. nr 2.
Pytanie: 23

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody) spływających na podłogę podczas operacji; dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100sztOdpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 24

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, zapewniającą suche podłoże podczas operacji, chłonność ok. 1 l., rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 25

Dotyczy pakietu nr 11 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:

Zestaw do założenia portu standardowego – port z komorą z tytanu i obudowa z biokompatybilnego tworzywa polioksymetylenu, port naczyniowy z cewnikiem silikonowym, wys. 12,2 mm, waga portu 7,7g, jednokomorowy port z silikonową membraną o śr. Max 12,1mm, komora o objętości 0,55ml. Port kompatybilny ze środowiskiem TK i MRI do 3 Teslaoraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w środowisku TK. Nie podłączony trwale do portu cewnik silikonowy o wymiarach: średnica wew. 1,2mm, średnica zew. 2,4mm, rozmiar8 FR oraz średnica wew.1,57mm, średnica zew. 3,18mm, rozmiar 10FR do wyboru przez Zamawiającego, długość 600mm. Każdy zestaw dodatkowo wyposażony w akcesoria: 1 niskooporowe strzykawka 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, hak do unoszenia żyły, dwie igły Hubera w tym jedna z motylkiem, drenem i zaciskiem, kompatybilną ze środowiskiem MRI (dołączona do zestawu oddzielnie), rozszerzało z prowadnicą typuj (długość 60cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator, tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 26

Dotyczy pakietu nr 11 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:

Zestaw do założenia portu niskoprofilowego – z cewnikiem poliuretanowym, port z komorą wykonaną z tytanu i obudowa z biokompatybilnego tworzywa polioksymetylenu,wys. 10,1mm, waga portu max. 5,5g, jednokomorowy port z silikonową membraną ośr. 10,5mm,komora o objętości 0,35ml. Port kompatybilny ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w środowisku TK, nie podłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy o wymiarach: średnica wew.1,4mm średnica zew. 2,1mm, rozmiar do wyboru 7FR, długość 600mm. Każdy zestaw dodatkowo wyposażony w akcesoria: 1 niskooporowa strzykawka 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, hak do unoszenia żyły, dwie igły Hubera, w tym jedna z motylkiem, drenem i zaciskiem, kompatybilna ze środowiskiem MRI (dołączona do zestawu oddzielnie), rozszerzało z prowadnicą tyu J (długość 60cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator, tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X).Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 27

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 1, 2 dopuści siatkę, której wytrzymałość na rozerwanie wynosi 180Kpa? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 28

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 3 dopuści antyadhezyjną siatkę do przepuklin pępkowych, makroporowatą w celu zapobiegania nagromadzenia płynu surowiczego, wykonaną z polipropylenu prasowanego termicznie powlekanego silikonem, zaopatrzoną w marker do pozycjonowania. Gramatura siatki 50g/m², grubość siatki 0,59mm, rozmiar siatki 9cm (okrągła z możliwością docinania do mniejszych rozmiarów)?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 29

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 4 dopuści siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, wykonaną z monofilamentowego polipropylenu powlekanego poliglekapronem (kwas glikolowy+kaprolakton) o czasie absorpcji 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28 g/m²? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 1-3 dopuści siatkę przepuklinową o grubości 0,62mm?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 31

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie wymaganego rozmiaru (Medium, Medium/Large, itd.) klipsów w pakiecie 1.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozmiar M/L – kompatybilne z oferowaną klipsownicą.
Pytanie: 32

Dotyczy pakietu 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 14 w pozycji 2 siatki monofilamentowej, polipropylenowej o rozmiarze 26 x 36 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 33

Dotyczy pakietu 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego zaoferowania w pakiecie 10 poz 1 wosk kostny 2,95 gram gdyż wosk kostny o gramaturze 2,5 został wycofany z rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.
Pytanie: 34

Dotyczy pakietu nr 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci lekkiej i małej siatki nowej generacji z dwoma ramionami „Uphold lite” stosowanej przy wypadaniu przedniej oraz szczytowej ściany pochwy wraz z płaskim urządzeniem do zakładania szwów „capio slim”, o następujących parametrach:

- waga siatki (g/m2) 25

- rozmiar porów (mm2) 2.8

- średnica włókien (mikrony) 100

- długość włókien (cm/cm2) 35,4

- grubość (mikrony) 200

- sprężystość (N) 0,53

- siła rozciągania (N) 17

- kolor siatki niebieski

- jednorazowe urządzenie capio slim o zmniejszonej powierzchni : średnica trzonka 3 mm, szerokość główki 6,3 mm, waga urządzenia 38,2 g ,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 35

Dotyczy pakietu nr 13

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy ginekologicznej TOT dla kobiet „Obtryx II”, zakładanej techniką przezzasłonową metodą „out side – in side”? Pozostałe parametry taśmy: • Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m2

 • Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 μm

 • Grubości siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm

 • Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament

 • Końce siatki w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi umożliwiającymi płynne przeprowadzenie siatki przez struktury anatomiczne. Siatka bez osłony plastikowej w części podcewkowej.

 • Krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone,

 • Plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej oraz pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, łatwa do usunięcia, luźno połączona z siatką,

 • dwa systemy igieł do aplikacji, w tym jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 36

Dotyczy pakietu nr 13

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy ginekologicznej TVT dla kobiet „Advantage Fit”, parametry taśmy:

- Taśma urologiczna 100% polipropylenowa, monofilamentowa,

- Całkowicie niewchłaniana,

- O porowatości 1182 µm oraz grubości 0,66 mm,

- Brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku taśmy 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,

- Rozmiar włókna 0,15 mm,

- Plastikowe osłonki na taśmie, ułatwiające jej przeprowadzenie oraz chroniące niewygładzone brzegi taśmy, pomagające w prawidłowym zakotwiczeniu w tkance, przed uszkodzeniem,

- Niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca
w prawidłowym naprężeniu taśmy,

- Wygładzone poszerzacze zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy,

- Taśma dostarczana wraz z jednorazowym elementem wprowadzającym
o ergonomicznym uchwycie, średnicy igły 2,7 mm, oraz kącie zakrzywienia igły równym 105 st. pozwalającym na przeprowadzenie taśmy bliżej kości łonowej oraz zmniejszenie siły wprowadzania taśmy,

- Taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT, „inside – outside”Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 37

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13:

  • 120 szt. systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wykonane w technologi quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez prowadnika

oraz

  • 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji metodą przezzasłonową ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 38

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz.1 i 2:

Siatkę polipropylenowo monofilamentową, nie prasowaną termicznie, miekką, lekką, gramatura 30 g/m2, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 µm, wytrzymałość powyżej 1,8 N/mm w rozmiarach:


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 39

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz.3:

Siatkę antyadhezyjną, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, , z oznaczeniem stron implantacji, bez nici, w rozmiarze – średnica 12 cm (specyfikacja wymaga 5 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 40

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz.4:

Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 41

W przypadku zgody na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 15 prosimy o wydzielenie ich i utworzenie osobnego pakietu.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie: 42

Dotyczy pakietu nr 8 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z matą chłonną o wymiarach 72 cm x 37 cm, pakowaną po 25 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z matą chłonną o wymiarach 100 cm x 75 cm, pakowaną po 10 sztuk, która posiada warstwę antypoślizgową zabezpieczającą przed poślizgiem i upadkiem? Chłonność maty 9 krotnie przekracza własną wagę maty. W przeciwnym wypadku prosimy o wydzielenie z pakietu tego rozmiaru co umożliwi złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.


 1. Ze względu na to, że Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rozmiarów mat zwracamy się z prośbą o podanie ilości mat w poszczególnych rozmiarach. Pozwoli to na uzyskanie korzystnej ceny niż przy uśrednianiu cen za oba rozmiary.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że patrz odp. na pyt. nr 2.
Pytanie: 43

Dotyczy pakietu nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści port dostępu dożylnego o następujących parametrach: tytanowa komora portu z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu polisulfon, trójkątny, opływowy kształt z trzema otworami ułatwiającymi mocowanie portu, wysokość portu 13,2 mm, waga: 9 g, silikonowy cewnik 10F, średnica zewn. 3,2 mm, średnica wewnętrzna 1,6 mm, o dł. 800 mm z możliwością użycia go w CT i MRI wraz z zestawem wprowadzającym: tunelizator tępo zakończony, podnośnik żyły, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22G - całość zapakowana w jedno opakowanie?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.


Pytanie: 44

Dotyczy pakietu nr 11, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści port dostępu dożylnego o następujących parametrach: tytanowa komora portu z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu polisulfon, trójkątny, opływowy kształt z trzema otworami ułatwiającymi mocowanie portu, wysokość portu 13,2 mm, waga: 9 g, silikonowy cewnik 8,5F, średnica zewn. 2,8 mm, średnica wewnętrzna 1,1 mm, o dł. 800 mm z możliwością użycia go w CT i MRI wraz z zestawem wprowadzającym: tunelizator tępo zakończony, podnośnik żyły, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22G - całość zapakowana w jedno opakowanie?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 45Dotyczy pakietu nr 11, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy o następujących parametrach: tytanowa komora portu z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu polisulfon, trójkątny, opływowy kształt z trzema uszkami silikonowymi ułatwiającymi mocowanie portu, wysokość portu 10,6 mm, waga: 4,6 g, silikonowy cewnik 6,5F, średnica zewn. 2,2 mm, średnica wewnętrzna 1,0 lub 8,5F średnica zewn. 2,8 mm, średnica wewnętrzna 1,1 mm - do wyboru przez Zamawiającego, o dł. 800 mm z możliwością użycia go w CT i MRI wraz z zestaw wprowadzającym: tunelizator tępo zakończony, podnośnik żyły, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22G - całość zapakowana w jedno opakowanie?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 46

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. 1 worek laparoskopowy o objętości 250ml i długości ok. 300mm, reszta parametrów bez zmian?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. wyroby.

Pytanie: 47

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. 2 worek laparoskopowy o objętości 600ml i dł. Ok. 300mm, reszta parametrów bez zmian?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymogi zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, w związku, z czym na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania załączników do SIWZ.

Dyrektor

GRZEGORZ KLOC


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna