Ubezpieczenie nnw rok szkolny 2018/2019 zakres ubezpieczeniaPobieranie 56 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar56 Kb.UBEZPIECZENIE NNW

ROK SZKOLNY 2018/2019ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wariant II

33

Wariant IV

46

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

19 000

30 000

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

15 000

25 000

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000

2 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu-system świadczeń proporcjonalnych

wartość za 1%w tym m.in. uszczerbek dotyczący uszkodzenia:

- głowy, twarzy, zębów, wzroku, słuchu,

- kończyny górnej i dolnej (w tym skręcenia i złamania)

- szyi, gardła, krtani, tchawicy, przełyku,

- klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa,

- skóry (blizny, oparzenia)15 000

150


25 000

250


Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

(świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu)50/dzień

60/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie 30 dni)

50/dzień

60/dzień

Koszty leczenia, w tym koszty:

- wizyt lekarskich , leczenia ambulatoryjnego,

- nabycia lekarstw i środków opatrunkowych,

- znieczulenia, wykonania badania rentgenowskiego,

- badań laboratoryjnych i diagnostycznych,

- pobytu w szpitalu, badań zabiegów i operacji,

- wezwania karetki pogotowia lub przewozu do szpitala lub ambulatorium


1 500

2 500

Koszty rehabilitacji

1 500

2 500

Koszty odbudowy stomatologicznej

(pobyt w szpitalu/bez pobytu w szpitalu)5 000/

700

5 000/

700

Koszty operacji plastycznych

5 000

5 000

Świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia

100

150

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów

3 000

5 000

Koszty uczestnictwa w wykupionych wczasach lub wycieczkach

5 000

5 000

Pomoc ASSISTANCE na terenie RP, w tym m.in.:

- wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki

- transport medyczny, dostarczenie leków oraz artykułów spożywczych,

- rehabilitacja – pokrycie kosztów rehabilitacji i transportu (max 3razy do wysokości 800zł)

- pomoc psychologa (max 3razy)

- organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu (uczeń poniżej 18 lat)

- całodobowy dostęp do infolinii medycznejTak

Wyczynowe uprawianie sportów, uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np.w klubach

Tak

Directory: pliki do pobrania
pliki do pobrania -> 1. Do hemodializy stosuje się cewniki jedno lub dwukanałowe wprowadzone do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników polega na
pliki do pobrania -> Regulamin rachunków-pakiety
pliki do pobrania -> Rozdział Postanowienia ogólne
pliki do pobrania -> Co słychać? Biuletyn Informacyjny 17 (12) Możliwości edukacyjne oraz różnice w uregulowaniach prawnych dotyczących edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
pliki do pobrania -> Ministra obrony narodowej
pliki do pobrania -> Bs limanowa
pliki do pobrania -> Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/3/2013
pliki do pobrania -> Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Postanowienia ogólne § 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zwanego dalej „Ośrodkiem”

Pobieranie 56 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna