Ubezpieczenia w pttkPobieranie 429,46 Kb.
Strona1/2
Data08.11.2017
Rozmiar429,46 Kb.
  1   2

UBEZPIECZENIA

WPOLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

Warszawa, 15.04.2014 r.

Spis treści


 1. UBEZPIECZENIA 1

 2. W 1

 3. POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM 1

 4. 1

 5. Warszawa, 15.04.2014 r. 1

 6. Spis treści 2

 7. Ubezpieczenia w PTTK w skrócie 3

i. Ubezpieczenie członków PTTK 3

ii. Ubezpieczenie OC 6

III. Ubezpieczenie mienia PTTK 7


 1. III. Ubezpieczenie za pośrednictwem Internetu kosztów leczenia AXA TUiR SA przez członków PTTK 12

 2. Członkowie PTTK z opłacona składką członkowska mogą zawierać umowy ubezpieczenia na warunkach zawartego Porozumienia z 2 sierpnia 2013r. z AXA TUiR S.A. za pośrednictwem Internetu i przy użyciu aplikacji informacyjnej. 12

 3. Członek PTTK po uruchomieniu aplikacji będzie mógł dokonać wyboru sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wariantu ubezpieczenia, który wybierze, a następnie po wypełnieniu wymaganych pól i zapoznaniu się z postanowieniami OWU oraz warunkami szczególnymi ubezpieczenia dotyczącymi zakresu ubezpieczenia przejść do etapu przystępowania do umowy ubezpieczenia (uzyska ochronę ubezpieczeniową). Jednym z wymaganych pól jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków i o poprawności danych osobowych. 12

 4. Po opłaceniu składki ubezpieczeniowej, osoba uprawniona otrzyma na podany adres e-mail dokument potwierdzający udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez AXA, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne informacje. 12

 5. Dokument potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia wysłany na adres poczty elektronicznej każdemu ubezpieczonemu stanowi potwierdzenie zapłacenia pełnej składki ubezpieczeniowej. 12

 6. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 12

 7. Zakres terytorialny: 12

 8. AXA ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium EUROPY. 12

 9. Wysokość składki została ustalona w dwóch wariantach: 13

 10. 12 miesięcy od daty wskazanej przez Ubezpieczającego w elektronicznym formularzu zawarcia ubezpieczenia i dokonania transakcji przez Internet, z okresem ochrony do 60 dni do wykorzystania w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. 13

 11. IV. Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 14

Ubezpieczenia w PTTK w skrócie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2014 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystne umowy ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.Nadal funkcjonują trzy główne umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) oraz umowy dodatkowe do indywidualnego korzystania przez oddziały, kadrę PTTK i członków PTTK.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna