Typizacja procesów technologicznychPobieranie 1,25 Mb.
Data09.11.2017
Rozmiar1,25 Mb.


TYPIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Opracowanie procesu technologicznego części podobnych technologicznie (procesu typowego).Etapy

1. Podział części na zbiory podobne technologicznie

(wg klasyfikatora części lub we własnym zakresie)
2. Opracowanie koncepcji a następnie dokumentacji procesu typowego.


Efekty

- zmniejszenie pracochłonności technologicznego przyg. produkcji,

- przeprowadzenie typizacji (unifikacji) środków produkcji,

- ujednolicenie i przyspieszenie opracowania norm czasu pracy,

- podnoszenie kwalifikacji technologów.

Typizacja dotyczy całego procesu technologicznego, może być stosowana niezależnie od wielkości i rodzaju produkcji.
OBRÓBKA GRUPOWA (S. P. Mitrofanow)
Dotyczy pojedynczej operacji technologicznej.

ETAPY

1. Wyselekcjonowanie grupy przedmiotów, które wykazują podobieństwo powierzchni mogących być obrabianymi w tej samej operacji złożonej.


2. Wybór (lub opracowanie) tzw. przedstawiciela grupy części.

Przedstawiciel grupy powinien posiadać wszystkie możliwe warianty powierzchni obrabianych, tym samym liczba zabiegów wykonywanych na przedstawicielu grupy jest największa.
3. Opracowanie instrukcji operacji grupowej.

Instrukcja przypisuje odpowiednio zabiegi poszczególnym częściom w grupie (patrz przykład ...).
EFEKTY
1. Skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego (w szczególności czasu uzbrojenia obrabiarki).

2. Opłacalność stosowania w produkcji małoseryjnej.

3. Zwiększa się stopień wykorzystania stanowisk, również wykorzystania pracy wysoko wykwalifikowanych ustawiaczy.

4. W skali zakładu maleje liczba i różnorodność procesów technologicznych.5. Możliwość stosowania zarówno na obrabiarkach konwencjonalnych (np. rewolwerówkach) jak i na obrabiarkach sterowanych numerycznie).
Uzbrojenie i nastawienie obrabiarki przy zmianie części powinno być zmieniane w niewielkim stopniu możliwym do zrealizowania przez pracownika obsługującego stanowisko.