Tworzenie I prowadzenie firm z zastosowaniem telepracy poradnikPobieranie 5,29 Mb.
Strona1/11
Data22.12.2017
Rozmiar5,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy - PORADNIK"Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”

Autorzy:
Tomek Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek, Monika Janiec
Konsulcja:
dr Jacek Męcina

Warszawa, 2006

Wstęp 5

Skąd pomysł na poradniki? 5

Czym jest projekt „Telepraca”? 5

Po co poradniki? 6

Ile poradników? 7

Gdzie szukać pozostałych informacji o telepracy? 8

Jak czytać poradniki? 8

Podsumowanie 9I. Wprowadzenie do telepracy 10

Jak zdefiniować telepracę? 10

Definicje telepracy. Przegląd 10

Nasza definicja 12

Inne przykłady definicji 13

Historia i rozwój telepracy 14

Początki 14

Wpływ technologii na zmiany stosunków pracy i wzrost roli telepracy 16

Telepraca na świecie 16

Telepraca w Polsce 19

Przyszłość telepracy 20

Rodzaje telepracowników i telepracy 22

Telepracownik 22

Rodzaje telepracy 23

Telepraca w domu 23

Telepraca nomadyczna 25

Telepraca w telecentrach 25

Telepraca zamorska 29

Zawody wykonywane w systemie telepracy 30

Podsumowanie 33II. Uwarunkowania telepracy 36

Technologiczne uwarunkowania telepracy 36

Ciągły proces zmian w nowoczesnej firmie 36

Szeroka dostępność Internetu podstawą rozwoju telepracy 37

Plany rządu dotyczące informatyzacji 37

Wymagania technologiczne telepracy 38

Podstawowe koszty związane z technologią używaną do telepracy 38

Psychologiczne uwarunkowania telepracy 41

Wpływ telepracy na telepracownika 41

Co jeszcze można zrobić? 44

Społeczne aspekty rozwoju telepracy 45

Ważne czynniki 45

Telepartyzantka 46

Ucieczka za miasto 47

Ekonomiczne i prawne warunki rozwoju telepracy 48

Korzyści ekonomiczne 48

Koszty 49

Aspekty prawne 50

Pierwsze wnioski 58

Korzyści wynikające z wprowadzenia telepracy 59

Korzyści z punktu widzenia telepracownika 60

Korzyści z punktu widzenia pracodawcy 62

Korzyści z punktu widzenia społecznych aspektów telepracy 65

Wymiary kosztów (wad) wprowadzenia telepracy wynikające z różnych uwarunkowań 67

Koszty (wady) z punktu widzenia telepracownika 67

Koszty (wady) z punktu widzenia pracodawcy 68

Podsumowanie 70

III.III. Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa do telepracy 74

Czy Twoja organizacja jest gotowa na telepracę? 74

Zarządzanie – podstawowy problem 74

Procesy w organizacji 75

Obszary działania firmy 77

Analiza aktywności wewnątrz działów 78

Zbiór zadań na stanowisku pracy 80

Potencjalne korzyści i koszty wprowadzenia telepracy 81

Czy warto wdrożyć telepracę? 81

Pierwszy test 82

Drugi test 83

Koszty i zyski 84

Analiza kosztów i zysków 85

Pierwsza uproszczona analiza kosztów i korzyści telepracy (na koniec pierwszego roku telepracy) 86

Druga uproszczona analiza kosztów i korzyści telepracy w telecentrum (na koniec pierwszego roku telepracy) 89

Trzecia przykładowa analiza kosztów i korzyści telepracy w domu 91

Analiza pracy 93

Telepraca może przyjąć różne formy 93

Rzeczywista analiza pracy 93

Identyfikacja odpowiednich stanowisk pracy 96

Przeprojektowanie pracy 99

Podsumowanie 101IV.Plan reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowanie do zmiany 103

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie 103

Przeszkody w przeprowadzaniu zmian 104

Etapy weryfikacji adekwatności telepracy dla Twojej firmy 105

Jak uniknąć błędów we wdrażaniu telepracy? 105

Jak przekonać „opornych”? 106

Sytuacje kryzysowe i ich rozwiązywanie 108

Nowe reguły i relacje w hierarchii przedsiębiorstwa 109

Tworzenie infrastruktury technicznej 109

Podstawowe reguły technologiczne 110

Podsumowanie 111

V.V. Zatrudnienie i zarządzanie telepracownikami 113

Profile telepracownika – kto może być telepracownikiem? 113

„Idealny telepracownik” 113

Kto nie powinien być telepracownikiem 115

Narzędzia oceny przydatności do telepracy 115

Rekrutacja i selekcja pracowników 116

Procedura doboru telepracowników 116

Stanowisko pracy 118

Ludzie 119

Rekrutacja może być nietypowa 120

Jak znaleźć odpowiednich kandydatów? 121

Grupy testowe 122

Szkolenia telepracowników 123

Wstęp do szkoleń 123

Czego uczyć? 124

Tematy szkoleń 125

Dostęp do szkoleń i rozwój kariery zawodowej 128

Prawne aspekty pracy telepracownika 129

Konieczne dokładniejsze uregulowanie prawne 129

Określenie zakresu/czasu pracy 130

Kontrola pracownika 134

Wynagrodzenie a wyniki pracy 134

Urlopy i nieobecności 135

Warunki pracy 136

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 137

Wysokość wynagrodzenia 137

Dodatki pieniężne dla pracownika 137

Inne koszty pracownika 138

Zarządzanie telepracownikami 138

Praca „stale obecna” 138

Zmiana metod zarządzania – wyzwania dla menedżerów 138

Telezarządzanie – produkt, nie proces 141

Niebezpieczeństwa dla pracodawców 142

Konieczne jest zaufanie 142

Uwaga skoncentrowana na produkcie, czyli efekcie pracy 143

Narady i przeglądy 145

Telespotkania i telekonferencje 146

Informacje zwrotne 146

Efektywność a styl pracy telepracownika 146

Pomiary efektywności i wyników pracy 147

Zmieniające się elementy w wyniku telepracy 147

Wyniki 148

Podsumowanie 149

Załącznik 1. Linki do stron www związanych z telepracą 152

Strony zawierające oferty telepracy: 152

Inne strony związane z telepracą: 153

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna