Tłumaczenie poświadczone z języka francuskiegoPobieranie 6,18 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar6,18 Kb.

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
[Ut: Do tłumaczenia przedłożono kopię dokument będący plikiem PDF składający się z trzech stron z okrągłym nadrukiem na wszystkich trzech stronach u góry z godłem narodowym Republiki Francuskiej z napisem:] Kancelaria Sądu Handlowego-/-

[Ut: niewidoczna ramka:] Numer rejestru do spisu handlowego spółek 313123…. R.C.S. Nanterre. Nasz znak: ALT

Wyciąg z rejestru handlowego i spółek-/-

WPIS DO REJESTRU HANDLOWEGO I SPÓŁEK.

Wyciąg sporządzono dni 4 lipca 2005

REJESTRACJA:

Nazwa

Numer wpisu do rejestruNumer administracyjny (identyfikacyjny)

Data wpisu


Dane podmiotu:

Forma prawna: Spółka akcyjna uproszczona

O kapitale początkowym:

Adres siedziby:

Czas, na jaki utworzona jest spółka:

Data zamknięcia kont:

Założenie- złożenie aktu założycielskiego: Przy kancelarii Sądu Handlowego w Nanterre dnia….pod numerem….

Ogłoszenie wpisu: La vie judiciaire z dnia….


ZARZĄD

Prezes


Biegły rewident

Zastępca biegłego rewidenta


DANE O DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU

Utworzenie podmiotu: Spółka zostaje założonaSposób powstania podmiotu: utworzenie spółki handlowej.

Przedmiot działalności: Zarówno we Francji jak i na całym świecie: Badania, zakładanie, rozwijanie, eksploatowanie, kierowanie, zarządzanie wszystkimi podmiotami handlowymi, przemysłowymi, zajmującymi się obrotem nieruchomościami lub finansowymi. Badania, podejmowanie lub wykonywanie robót publicznych i w szczególności na rzecz osób prywatnych. Nabywanie, dzierżawa, wynajem z przyrzeczeniem sprzedaży lub bez, budowa i eksploatowanie wszelkich fabryk, warsztatów, biur oraz lokalów. Nabywanie, zarządzanie i eksploatacja między innymi także w formie leasingu z opcją zakupu lub bez oraz sprzedawanie wszelkiego mienia: wyposażenia, sprzętu nieruchomego, ruchomego lub jeżdżącego maszyn i narzędzi, jak wszelkich pojazdów naziemnych, pływających jak i statków latających; udział pośredni lub bezpośredni we wszystkich operacjach i przedsięwzięciach poprzez zakładanie spółek, oddziałów lub zakładów zajmujących się obrotem nieruchomościami, handlowych, przemysłowych lub finansowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna