Trwałość danych-możliwość przechowywania danych w pamięci masowej komputera Niezawodność danychPobieranie 13.06 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar13.06 Kb.

Cechy charakterystyczne bazy danych:

- Trwałość danych-możliwość przechowywania danych w pamięci masowej komputera

- Niezawodność danych – programy wymieniające informacje z bazą danych są niezależne od przechowywanych danych na dysku

- Ochrona danych – mechanizm kontroli dostępu poprzez logowanie

- Integralność danych – zgodność z rzeczywistością

- Część intensjonalna – inaczej schemat bazy danych (struktura bazy danych)

- Część ekstensjonalna – to łączny zbiór danych w bazie danych
System zarządzania bazą danych SZBD (DBMS – Database Management System) obsługuje użytkowników bazy danych, umożliwiając im eksploatację oraz tworzenie baz danych-możliwość
Właściwości baz danych (SZBD):

-tworzenie struktur baz danych (struktura to szkielet bazy danych (tabele, widoki, powiązania pomiędzy tabelami, domeny, funkcje))

-wykonywanie operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete)

-obsługa zapytań

-generowanie raportów i zestawień

-administracja bazą danych-możliwość


Spójność bazy danych to poprawność umieszczania w nich danych-możliwość

Zapytania (kwerendy) to instrukcje napisane w języku SQLModele danych:
Model danych to zbiór zasad opisujących: dane, relacje, powiązania pomiędzy danymi, dozwolone operacje i ograniczenia nakładane na dane i operacje. Model danych jest próbą reprezentacji świata realnego i występujących w nim obiektów, zdarzeń oraz związków zachodzących między nimi.
Proste modele danych – dane zorganizowane są w strukturę rekordów zgrupowanych w plikach. Głównym dostępem operacji są operacje na rekordach.
Klasyczne modele danych – to modele: hierarchiczne, sieciowe i relacyjne. Modele relacyjne stanowią najbardziej popularną obecnie podstawę architektur systemów baz danych.
Semantyczne modele danych – semantyczne (znaczenie) przykład częściowy to obiektowe modele danych
Hierarchiczny model danych – odwrócone drzewo. Jedna z tabel pełni rolę „korzenia” drzewa a pozostałe mają postać „gałęzi”. Relacje są powiązanie ojciec syn. Tabela ojciec może być powiązana z wieloma tabelami/synami, lecz pojedynczy syn może mieć tylko jednego ojca
Sieciowy model danych – odwrócone drzewo z funkcją, że kilka drzew może dzielić ze sobą gałęzie, a każde drzewo stanowi część ogólnej struktury bazy danych. Między każdymi dwoma tabelami można zdefiniować dowolną liczbę powiązań (kolekcji), a każda tabela każda tabela może uczestniczyć w wielu rożnych kolekcjach.
Relacyjny model danych - Frank Codd określił 12 podstawowych zasad, które musiał spełnić system, by mógł zarządzać relacyjnym modelem danych-możliwość:

12 postulatów Codda

Jest to zestaw 13 zasad numerowanych od 0 do 12 stworzonych przez Edgara F. Codd pioniera relacyjnych baz danych. Każda relacyjna baza danych musi je spełniać.

0.

System musi być kwalifikowany jako relacyjny, jako baza danych i jako system zarządzania1.

Postulat informacyjny - dane są reprezentowane jedynie poprzez wartości atrybutów w wierszach tabel,

2.

Postulat dostępu - każda wartość w bazie danych jest dostępna poprzez podanie nazwy tabeli, atrybutu oraz wartości klucza podstawowego,3.

Postulat dotyczący wartości NULL - dostępna jest specjalna wartość NULL dla reprezentacji wartości nieokreślonej jak i nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegająca przetwarzaniu

4.

Postulat dotyczący katalogu - wymaga się, aby system obsługiwał wbudowany katalog relacyjny z bieżącym dostępem dla uprawnionych użytkowników używających języka zapytań,5.

Postulat języka danych - system musi dostarczać pełnego języka przetwarzania danych, który może być używany w trybie interaktywnym jak i w obrębie programów aplikacyjnych, obsługuje operacje definiowania danych, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcjami,

6.

Postulat modyfikowalności perspektyw - system musi umożliwiać modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono (modyfikowanie) semantycznie realizowalne,7.

Postulat modyfikowalności danych - system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, musi obsługiwać operatory INSERT, UPDATE oraz DELETE,

8.

Postulat fizycznej niezależności danych - zmiany fizycznej reprezentacji danych i organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje,9.

Postulat logicznej niezależności danych - zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje,

10.

Postulat niezależności więzów spójności - więzy spójności są definiowane w bazie i nie zależą od aplikacji,11.

Postulat niezależności dystrybucyjnej - działanie aplikacji nie zależy od modyfikacji i dystrybucji bazy,

12.

Postulat bezpieczeństwa względem operacji niskiego poziomu - operacje niskiego poziomu nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności.


Literatura:

P. Domka, Bazy danych i sysemy baz danychhttp://www.neurosoft.edu.pl/jbartman/BD-W8.pdf

http://zasoby.open.agh.edu.pl/~09seenglert/?category=podstawy&menu=2

Pobieranie 13.06 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna