Trudności w czytaniu I pisaniu u dzieciPobieranie 170,47 Kb.
Strona1/3
Data23.01.2018
Rozmiar170,47 Kb.
  1   2   3


Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci

Dysleksja najprościej mówiąc, to specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu. Dziecko o prawidłowym rozwoju intelektualnym ma kłopoty z nauczeniem się pisania i czytania, przy użyciu powszechnie stosowanych metod pedagogicznych. Najczęściej mówi się o dysleksji rozwojowej, to znaczy o trudnościach w pisaniu i czytaniu związanych z rozwojem dziecka. Zakłada się przy tym, ze w procesie rozwoju przy odpowiedniej stymulacji, trudności te ustąpią.

Trudności w czytaniu i pisaniu, w zachodnich publikacjach bywają nazywane "ukrytym kalectwem". Trudniej jest czasem dostrzec, a niekiedy nawet przyjąć do wiadomości istnienie zaburzeń, które nie są tak oczywiste i widoczne, jak np. fizyczne kalectwo. Określenie: ukryte kalectwo wskazuje, iż przyczyny trudności w uczeniu się leża "wewnątrz" dziecka i niełatwo jednoznacznie je zdiagnozować.

Po raz pierwszy specyficzne trudności w uczeniu się opisano sto lat temu. I co ciekawe, przypadek dyslektyka, opisany został nie przez psychologa czy pedagoga, lecz przez... okulistę. W. Pringla Morgana, do którego nauczyciel skierował czternastolatka, u którego podejrzewał wadę wzroku, bo nie odróżniał liter i nie mógł nauczyć się czytać. Ów okulista - po wykluczeniu wady wzroku - ten defekt nazwał "ślepotą słowną", "ślepotą na wyrazy".
Przyczyny tych trudności spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego, a w szczególności zaburzeniami pamięci, opóźnieniem w rozwoju języka, kłopotami z orientacja, zaburzeniami w postrzeganiu wzrokowym czy słuchowym.
Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie. Wskazuje się na dziedziczność, uszkodzenie układu nerwowego (podczas ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu czy we wczesnym dzieciństwie), wreszcie na zaburzenia hormonalne. Zaniedbanie środowiskowe pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.
Objawy trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegane są dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a powinien je zauważyć już nauczyciel w klasie "0" w szkole lub w przedszkolu. Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci "ryzyka dysleksji".
Wiek przedszkolny (3-5 lat):


 • opóźniony rozwój mowy;

 • słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi;

 • opóźniony rozwój ruchowy;

 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania czy zabaw ruchowych.

Klasa "0" (6-7 lat): • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne;

 • trudności z zapamiętaniem wiersza czy piosenki;

 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuchu fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej);

 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków;

 • niechęć do układanek;

 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod itp.;

 • trudności w nauce czytania.

Wiek szkolny (powyżej 7-go roku życia):

 • trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonu) błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych;

 • brzydkie pismo, niezdarny rysunek;

 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne); - mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, 1-t-l, m, w-u); - mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie (d-t, z-s, w-f); - opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter.


Terminologia: Wyróżnia się kilka postaci trudności w nauce czytania i pisania:

 • dysleksja - trudności w czytaniu;

 • dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

 • dysgrafia - tzw. "brzydkie" pismo.


Częstość występowania: w literaturze europejskiej podaje się, ze dzieci te stanowią 10-15% uczniów. Badania przeprowadzone w Polsce określają odsetek przypadków dysleksji na 9-10%, a dysortografii - na 13-16% (Bogdanowicz, Jaklewicz, 1968-82).

I - Przyczyny

Przyczynami trudności w czytaniu i pisaniu mogą być fragmentaryczne zaburzenia (opóźnienia) funkcji percepcyjno-motorycznych przy normalnym poziomie intelektualnym. Fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychoruchowego występować mogą w różnych zakresach: w zakresie funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego lub kilku tych analizatorów łącznie. Objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania zależą od rodzaju zaburzonych funkcji, jak również od głębokości deficytu każdej z tych funkcji.

Obserwuje się także u dzieci problemy w orientacji przestrzennej, a także w procesie lateralizacji czyli w procesie kształtowania się czynnościowej asymetrii ciała, która wyraża się większa sprawnością narządów (ręka noga oko).

We wstępnym etapie nauczania ujawniają się głównie trudności wynikające z obniżonej sprawności analizatora wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego (trudności w rozpoznawaniu liter i odwzorowywaniu ich kształtu). Dopiero w dalszym toku nauki ujawniają się kłopoty wynikające z obniżonej sprawności analizatora słuchowego.
: pisanie-prac-magisterskich-poznan
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Prawo bankowe nie definiuje czynności bankowych lecz formułuje katalog czynności, które uznaje się za czynności bankowe
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Kredyt w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Teoria piageta (poznawcza)
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Organizacja narodów zjednoczonych I główne organy Narodów Zjednoczonych lista członków
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> MBank na polskim rynku bankowym
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Spis treśCI. WstęP 2
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Organizacja narodów zjednoczonych I główne organy Narodów Zjednoczonych lista członków
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Tytuł: Zagrożenie środowiska przez katastrofy w transporcie
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Projekt Systemu Zarządzania
pisanie-prac-magisterskich-poznan -> Przedsiębiorstwo logistyczne Przedsiębiorstwo składowe (magazynowe)


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna