„Transport, rozwój regionalny, ekologia”Pobieranie 11.51 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar11.51 Kb.

Transport, rozwój regionalny, ekologia”

6 października 2011 r.

Bydgoszcz ul. Naruszewicza 11 budynek K Aula K1
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski

Patronat medialny: Czasopismo „Logistyka”
Program konferencji

9.30- 11.10 Sesja I Polityka transportowa i funkcjonowanie transportu, Aula K1

Przewodniczący: prof. dr hab. Magdalena Osińska
09.30-09.50 „Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP” dr Andrzej Lis

09.50-10.10 „Polityka transportowa i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce” prof. AM w Szczecinie dr hab. Czesława Christowa

10.10-10.20 „Problemy funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce” prof. dr hab. Zdzisław Kordel

10.20-10.50 „Systemowe uwarunkowania strategii rozwoju transportu – ewolucja świadomości ekorozwoju” mgr Karol Musolf

10.50-11.10 „Wielokryterialne badania systemu transportowego” prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski
11.10-11.30 Przerwa na kawę
11.30- 13.30 Sesja II Ekologia i finanse w aspekcie regionalnym, Aula K1

Przewodniczący: prof. AM dr hab. Czesława Christowa

Moderator: prof. dr hab. Franciszek Gronowski
11.30-11.50 „Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego” dr Maria Jankowska

11.50-12.10 „Kształtowanie proekologicznych postaw organizacji publicznych poprzez Prawo zamówień publicznych” dr Jarosław Teska

12.10-12.30 „Aspekty fiskalne amortyzowania aktywów trwałych przedsiębiorstwa transportowego” dr Maciej Piechocki

12.30-12.50 „odpowiedzialność korporacji za szkody na środowisku – sprawa Exxon Valdez” dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka13.10-15.10 Sesje równoległe IIIA i IIIB
Sesja IIIA Organizacja Transportu, Aula K1

Przewodniczący: prof. Politechniki Gdańskiej dr hab. Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło

Moderator: prof. WSG dr hab. inż. Janusz Łacny
13.10-13.30 Utrzymanie zdatności kolejowego systemu transportowego” prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski

13.30-13.50 Komputerowe wspomaganie komunikacji miejskiej” dr inż. Robert Kostek

13.50-14.10 Perspektywy włączenia transportu kolejowego w obsługę portów lotniczych w Polsce” dr Aleksandra Koźlak

14.10-14.30 Segmentacja rynku transportu lotniczego w kształtowaniu oferty usług lotniczych” dr Dariusz Tłoczyński

14.30-14.50 Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego” dr inż. Andrzej Montwiłł
Sesja IIIB Transport i logistyka, Aula K2

Przewodniczący dr Ilona Urbanyi-Popiołek

Moderator: prof. dr hab. Jerzy Kubicki
13.10-13.30 Centra dystrybucyjne i logistyczne Pomorza środkowego” dr Joanna Dyczkowska

13.30-13.50 Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i Austrii w latach 1998-2009” dr inż. Ewa Koreleska, dr inż. Anna Murawska

13.50-14.10 Koszty wypadków w transporcie w miesiącach letnich na obszarze zabudowanym” dr inż. Zbigniew Pietras, mgr inż. Waldemar Winter

14.10-14.30 Pokładowy system diagnostyczny pojazdów samochodowych” dr inż. Joanna Wilczarska14.30-14.50 Estymatory sygnału drganiowego w ocenie stanu technicznego silników spalinowych” dr inż. Marcin Łukasiewicz
14.50 Zakończenie konferencji

Pobieranie 11.51 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna