Transkrypcja Konferencja prasowa o uszczelnieniu systemu podatkowegoPobieranie 58,26 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar58,26 Kb.Transkrypcja - Konferencja prasowa o uszczelnieniu systemu podatkowego
RAFAŁ BOCHENEK:

Rozpoczynamy konferencję prasową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witamy serdecznie panią premier Beatę Szydło, ministra finansów pana Pawła Szałamachę, a także ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro. Jako pierwsza głos zabierze Pani Premier. Bardzo prosimy.


BEATA SZYDŁO:

Dzień dobry. Szanowni państwo, kiedy w październiku w czasie wyborów Polacy opowiedzieli się za zmianą. Bo między innymi ta zmiana była powodowana tym, że polscy obywatele oczekują państwa skutecznego w działaniu. Państwa sprawiedliwego, państwa które będzie wychodziło naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Ale będzie też zwalczało różnego rodzaju patologie, które do tej pory przez osiem lat były tolerowane. Polacy oczekują państwa, które będzie przede wszystkim chroniło tych, którzy uczciwie płacą podatki, przestrzegają zasad demokratycznego państwa prawa, którzy stosują się do prawa, którzy pracują. I w ten sposób chcą mieć poczucie tego, że państwo zawsze będzie stało po stronie tych, którzy uczciwie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec państwa. Natomiast jednocześnie oczekują, ażeby ci którzy unikają tych zobowiązań, którzy próbują naciągać prawo, czy próbują to prawo przekraczać czy szukać różnego rodzaju możliwości. Ażeby uczciwie wypełniać swoje obywatelskie obowiązki, żeby państwo potrafiło walczyć z tymi patologiami i karać tych, którzy nie stosują się do tych zasad. Mówimy o uczciwości, mówimy o sprawiedliwości, mówimy o traktowaniu uczciwym tych, którzy stoją zawsze zgodnie z tymi zasadami państwa prawa. Jeżeli mówimy dzisiaj o problemie niepłacenia podatków, unikania płacenia podatków, wyłudzania podatków. To jest to problem, z którym wielokrotnie już mówiliśmy o tym również i w czasie naszych konwencji programowych. Zaprezentowaliśmy różnego rodzaju rozwiązania. Dzisiaj mam okazję i możliwość razem z panem ministrem finansów Pawłem Szałamachą i panem ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro zaprezentować państwu propozycje, które będą realnie walczyły z tymi patologiami. Musimy pamiętać o tym, że każda złotówka, która nie wpływa do budżetu, a która powinna wpływać. Każda złotówka, która jest wyprowadzana z budżetu państwa, która w wyniku wyłudzania podatków nie trafia do budżetu państwa to jest złotówka, która pomniejsza możliwości realizacji zadań ważnych, zadań dla wszystkich obywateli. Te pieniądze, które nie wpływają do budżetu państwa w wyniku wyłudzania podatków to są pieniądze, które nie mogą być przeznaczone na sprawy, które są ważne dla nas wszystkich, na szkoły, na służbę zdrowia, na realizację tych zadań publicznych, do których zobowiązane jest państwo. W związku z tym przygotowane zostały przez rząd, którym mam zaszczyt kierować przez pana ministra Szałamachę i przez pana ministra Ziobro konkretne rozwiązania, które będą walczyły z tymi patologiami. Naszym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Naszym celem jest walka z tymi, którzy wyłudzają pieniądze z budżetu państwa, którzy unikają wpłacania podatków i ochrona tych, którzy uczciwie podatki płacą.


RAFAŁ BOCHENEK:

O kwestiach polityki budżetowej w zakresie podatków opowie nam pan minister Paweł Szałamacha.


PAWEŁ SZAŁAMACHA:

Dziękuję. Szanowni państwo, w czerwcu przedstawiliśmy wyniki wykonania budżetu za pierwsze pięć miesięcy. Za dwa tygodnie przedstawimy już wyniki za pół roku. Te pierwsze pięć miesięcy to są wyniki zachęcające albo bym nawet powiedział bardzo pozytywne, ponieważ jeżeli chodzi o wszystkie typy podatków to tych danin wpływa więcej niż w roku poprzednim. Wzrost jest w przypadku chociażby podatku akcyzowego bądź VAT-owskiego, czyli tych podatków, które ciągną budżet w wysokości sześciu, siedmiu procent. Także bardzo niskie jest zaawansowanie realizacji deficytu budżetowego. Bo po pierwszych pięciu miesiącach ten deficyt był zrealizowany jedynie w jednej czwartej. To jest wynikiem działań, które już zostały podjęte od początku naszego funkcjonowania w ministerstwie finansów, ale także działań, które będą wchodziły w życie w następnych tygodniach i miesiącach. Za niespełna dziesięć dni wejdzie w życie klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego, która utrudni, na pewno utrudni, ideałem byłoby ażeby całkowicie uniemożliwiła tak zwaną agresywną optymalizację podatkową korporacjom ponadnarodowym. Pierwszego sierpnia wejdzie w życie tak zwany pakiet paliwowy, który doprowadzi do sytuacji, w której tolerowanie szarej a wręcz czasami czarnej strefy na rynku paliw spowodowało ubytek dochodów budżetowych z tytułu akcyzy i VAT-u odprowadzanego od paliw płynnych w Polsce. Szacowanych nawet kwoty z branży mówią o szacunkach rzędu ośmiu, a dziesięciu miliardami złotych rocznie. Na Komitecie Stałym została zaakceptowana głęboka nowelizacja ustawy hazardowej. Czyli te działania będą przynosiły pozytywny skutek już teraz i one realizują taką filozofię, o której ministerstwo finansów konsekwentnie i dosyć twardo zmierza się nazwijmy to profesjonalistami, czyli częścią podatników, która żyje z tego, że chce świadomie i konsekwentnie oszukiwać budżet państwa. A jednocześnie drugą częścią tej filozofii jest uproszczenie i ułatwienie działalności dla tych przedsiębiorców, tych podatników którzy realnie wykonują swoją działalność i którzy chcą mieć w miarę bezstresowy kontakt z profesjonalną administracją podatkową. Zapłacić daninę i mieć nazwijmy to spokój, żeby zająć się własnym interesem, własnym biznesem. Także kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy współpracę panu ministrowi Ziobro i to on pewnie pociągnie temat. Jeżeli chodzi o inny ważny aspekt. To znaczy penalizację procederów fałszowania faktur VAT-owskich, wystawiania po prostu pustych faktur VAT. Wielu z nas spotkało się z sytuacją, w której w Internecie można znaleźć ogłoszenia typu sprzedam koszty, sprzedam fakturę z datą z miesiąca poprzedniego bądź poprzedniego. Wielu z nas dostaje e-maile, które są próbą wyłudzenia pieniędzy na podstawie faktur wystawionych za rzekomo wykonane usługi. Taki spam zaśmieca szynki e-mailowe wielu osób. Po prostu profesjonalni oszuści. Korzystając z jakiejś niewiedzy, czasami słabości, braku odporności psychicznej obywateli wysyłają tego typu informacje. Dotychczas oczywiście jest kwestia praktyki prokuratury, o której powie pan minister Ziobro. Ale także kwestii karnych i samych przepisów, ponieważ niestety praktyka dotychczas wymiaru sprawiedliwości powodowała, że tego typu czyny zwykle były karane karą grzywny. Jeżeli porównamy to z karą, która grozi w Polsce za fałszowanie banknotów, za fałszowanie pieniędzy, która to jest kara zaczynają się tak zwane widełki od pięciu lat pozbawienia wolności. To widzimy, że jest zupełna dysproporcja pomiędzy tymi czynami, że fałszowanie faktur w rzeczywistości przynoszące bardzo przyzwoite, gigantyczne, czasami wielomilionowe ubytki dla budżetu czyli wpływy dla oszustów jest tutaj pobłażliwie traktowane. A innego typu czyny z pełną surowością prawa. Ta cała filozofia musi zostać zmieniona, my robimy swoje. Pan minister Ziobro jak najbardziej też swoją część.
RAFAŁ BOCHENEK:

I teraz chcieli byśmy prosić o przedstawienie konkretnych zmian legislacyjnych zaproponowanych przez resorty, przez pana ministra Zbigniewa Ziobro.

ZBIGNIWE ZIOBRO:

Dzień dobry państwo, tak jak mówiła pani Premier państwo nie może być słabe wobec silnych, a silne wobec słabych, tak jak to obserwujemy dziś. Tak jak to obserwowaliśmy to przede wszystkim w czasach, kiedy rządził rząd Donalda Tuska. I my dziś to zmieniamy. Zmieniamy to już w trakcie i ramach obowiązującego prawa wykorzystując te możliwości, jakie to prawo nam daje, ale też przygotowujemy zmiany prawne, które będą pozwalały skutecznie tę sytuację poprawiać.Tutaj padały różne liczby. Odwołam się do podanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, która wskazują że państwo straciło w zeszłym roku ponad 80 mld złotych w wyniku działania oszustów. 80 mld złotych, przecież to są gigantyczne kwoty, które przekraczają wyobraźnię zwykłego śmiertelnika. I to jak to państwo potrafiło być, państwo Donalda Tuska silne, twarde i skuteczne wobec słabych, obrazuje przykład, który państwo szeroko opisywaliście w mediach pani emerytki z Łodzi. Która w punkcie ksero popełniła wykroczenie na 2 grosze i została ukarana przez sąd grzywną 300 złotych. A mogę państwu dać dziesiątki przykładów, gdzie straty Skarbu Państwa nie sięgają grosze, ale milionów czasami setek milionów i te kary mają charakter czysto symboliczny. W stosunku do tego jak została potraktowana ta emerytka. No pierwszy z brzegu przykład, który mam tutaj przed sobą. Na przykład zeszłego roku Wrocław sprawca skazany za wyłudzenie został dowiedziony 3 mln złotych i jaką karę uzyskał grzywny, otóż 1700 złotych. Trzy miliony 1 tysiąc 700 złotych porównajcie państwo proporcje dwa grosze 300 złotych. Państwo wobec kogo jest silne, a wobec kogo jest bezradnie słabe. No trudno się dziwić, że przy takiej polityce karnej, która znajduje swój wyraz w nich przykładach, które tu jeszcze krótko przywołam następuje rozzuchwalenie przestępców. No bo nic bardziej nie rozzuchwala jak bezkarność zawsze to mówimy i powtarzamy też i tu teraz, ale też procedujemy receptę na zmianę. By nie być gołosłownym dam państwu kilka przykładów. Na przestrzeni ostatnich dwu lat dokonaliśmy analizy praktyki działania prokurator i w ramach tej praktyki stwierdziliśmy, że zapadły wyroki wobec 253 osób sprawców wielkich afer VAT, wyłudzeń grubych milionów ze Skarbu Państwa tylko w 31 przypadkach dotyczących 31 były to kary bezwzględnego pozbawienia wolności, zresztą bardzo niskie z zasady. We wszystkich innych przypadkach były to kary wolnościowe i grzywny, które mają właśnie taki charakter przed chwilą przywołany, czyli rodzą bezkarność no i pytanie czy się opłaca, no popatrzcie państwo, zysk, z przestępstwa 3 mln grzywna ile? 1700 złotych, no policzcie sobie, tak, no żyć nie umierać. I my chcemy to zmienić. My chcemy przywrócić normalność. Był czas kiedy mówiono tutaj i chełpił się pan Premier zieloną wyspą. I mogą powiedzieć, powtórzyć to jeszcze raz że to była zielona wyspa dla oszustów, złodziei, i dla korupcji. A my to zmieniamy między innymi modyfikując prawo karne. Na zalecenie pani Premier przygotowałem zmiany w zakresie prawa karnego, które wprowadzają można powiedzieć daleko idącą czynią różnice w stosunku do stanu prawnego jaki jest dziś. Dzisiaj bowiem z reguły w takich sprawach, które mają charakter VAT stosowano kodeks karny skarbowy i tam maksymalne zagrożenie to jest 5 lat pozbawienia wolności. Regułą jak często mówi pan minister z praktyki, które obserwował to są kary grzywny i to grzywny w niezwykle symbolicznym wymiarze, czasami też stosowano kodeks karny i tam maksymalna kara grożąca to realnie przy stosowanych kwalifikacjach to było 8 lat pozbawienia wolności, ale oczywiście nigdy takie wyroki nie zapadały. Co czynimy, otóż wprowadzamy obostrzenia, może nie na wzór amerykański, chociaż wspomnę sprawę Madoca słynnego oszusta, który został skazany w Stanach Zjednoczonych na karę 150 lat pozbawienia wolności. I pewnie tam ta kara będzie skutecznie wykonywana. Ale za to wprowadzamy w stosunku do tego stanu rzeczy, który jest dziś istotne zaostrzenia odpowiedzialności karnej. Mianowicie wprowadzamy zasadę, że wobec sprawców przestępstw w sensie podstawowym, kiedy te szkody wynikające z fałszowania faktur nie są znaczne. To zagrożenie będzie dalej od 6 miesięcy, to znaczy będzie zagrożeniem kary od 6 miesięcy do lat 8. Ale jeżeli już mamy do czynienia z sytuacją, której łączna wartość tej szkody jest wielka. Czyli dotyczy obejmuje kwotę 1 mln złotych, albo sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu to takie przestępstwo będzie zagrożone karą nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności. A więc to oznacza że sąd nie będzie mógł kary zawiesić i sprawca będzie musiał trafić do więzienia co najmniej na 3 lata pozbawienia wolności, a będzie mógł tam trafić nawet na 15 lat pozbawienia wolności. I to już czyni różnice w zakresie kalkulacji i myślenia sprawców, czy opłaca się tego rodzaju przestępstwa popełniać, bo jakie będą tego konsekwencje. Ale to nie wszystko idziemy dalej. Mianowicie wiemy o tym, że są grupy zorganizowane w szczególności, bo to dotyczy zwykle zorganizowanych grup przestępczych, które wyprowadzają, okradają nas wszystkich przecież na kwoty sięgające dziesiątek nawet setek milionów złotych, robiąc gigantyczne operacje, które w konsekwencji przynoszą tak wielkie straty i takie postępowania też są w toku. I dlatego też dla takich spraw przewidzieliśmy, i takich sprawców przewidzieliśmy jeszcze wyższe zaostrzenie. Mianowicie byłaby to kara co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. A mogłaby być również orzeczona kara 25 lat pozbawienia wolności. Chodzi o to, żeby kara oddziaływała, by kara odstraszała, by kara była realnym narzędziem nacisku też w rękach organu ścigania. Bo wyobraźcie sobie państwo, że prokurator podejmuje próbę, czy organa ścigania rozmowy z takimi przestępcami, którzy zostali zidentyfikowani, sprawa została wykryta i chce ich skłonić do współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości. To jakie on ma dzisiaj możliwości. Przecież im się nie opłaca, im się to nie kalkuluje. Im się opłaca przyjąć grzywnę 1700 złotych na przykład, i zacierać ręce i myśleć o kolejnych przestępstwach, które są już w toku, albo które planują właśnie. Ale kiedy oni będą mieli trafić do zakładu karnego na długie, długie lata i spędzić tam część życia. To wówczas motywacje do tego, aby podjąć współpracę i wykazać skruchę będzie zupełnie inna. I też takie sytuacje przewidzieliśmy wprowadzając możliwość łagodzenia nadzwyczajnego złagodzenia kary, a wtedy w sytuacji nawet niewymierzenia kary. Jeżeli sprawca ujawnił wszystkie okoliczności przestępstwa i zwrócił całą należność, sumę którą ukradł budżetowi państwa. I w takich wypadkach liczymy na to, że znajdzie się wielu chętnych do współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Bo na pewno dziś nie opłaca się współpracować, ale jutro mówię jutro metaforycznie, wtedy kiedy wprowadzimy te rozwiązania prawne. Naprawdę wielu będzie się opłacało, jeśli będą mieli przed sobą perspektywę spędzania 15, 25 lat w więzieniu i ewentualnie możliwość ujawnienia wszystkich sprawców okoliczności popełnienia przestępstw i wyjawienia majątku, który zostałby przejęty przez Skarb Państwa, czy trafił do budżetu z powrotem. Oczywiście wspomnę też o rozwiązaniach związanych z konfiskatą majątkową. To jest projekt, który już miałem przyjemność tutaj z panią premier przedstawiać i która będzie pozwalała wobec tego rodzaju sprawców zwłaszcza sprawców działających w ramach grup zorganizowanych konfiskować przejmować ich pochodzące z przestępstwa majątki. To czyni różnice. I jeszcze jedno dodam, jeśli pani premier pozwoli, bo to też było wynikiem naszych rozmów i prośby pani premier. Otóż dokonaliśmy analizy praktyki dotychczasowej działań prokuratury wtedy, kiedy była niezależną prokuraturą. To chciałem państwu powiedzieć, że przy tej okazji, jak ta niezależna prokuratura dbała o wasze, o nasze, wszystkich pieniądze. Otóż w ten sposób dbała, że nie było w tej sprawie żadnych działań nadzorczych ze strony prokuratury generalnej. Żadnych. sprawy nie były z zasady nadzorowane. Ogromna część spraw była prowadzona w prokuraturach rejonowych, albo komisariatach policji, kończyła się umorzeniami, więc to był złoty czas dla złodziei. To naprawdę była ta zielona wyspa. To nie są żarty. Co wprowadzamy? Wprowadzamy zasadę, że te sprawy muszą być prowadzone przez wyspecjalizowanych prokuratorów. Zawsze pod nadzorem prokuratury krajowej. Bezpośrednio przez, muszą być w wyspecjalizowanych jednostkach prokurator okręgowy bądź regionalny z zasady. I wiele innych rozwiązać koordynujących wprowadzamy. I w tej sprawie przygotowałem wytyczne na polecenie pani premier i jeśli państwo pozwolą, jeśli pani premier sobie życzy to mogę symbolicznie je podpisać, by pokazać państwu, że te działania są i będą przez nas prowadzone. To są te wytyczne. Jest podpis. Pozwolę sobie wręczyć pani premier. Dodam tylko, jeśli pani premier pozwoli, że niezależna prokuratura też przygotowała wytyczne dwa razy. W sprawie tak poważnych i ciężkich przestępstw, osiemdziesiąt dwa miliardy, nie, nie, w sprawie mowy nienawiści. Przestępstwa mowy nienawiści były pod szczególnym nadzorem prokuratury niezależnej, byli nawet pełnomocnicy ustanowieni, były koordynowane, nadzorowane, dwukrotnie wydawane wytyczne, raz wytyczne, później ich korekta. Natomiast sprawy, gdzie skarb państwa tracił miliardy były poza zainteresowaniem. I dlatego prokuratura znowu jest elementem władzy wykonawczej. Dlatego prokuratura może realizować to o czym mówi konstytucja, czyli dbać o bezpieczeństwo Polaków, jeżeli oczywiście rząd i premier przywiązują do tego wagę, a pani premier i rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polski Razem przywiązuje do tego wielką wagę.

Dziękuję bardzo.


RAFAŁ BOCHENEK:

My również bardzo dziękujemy panie ministrze. Szanowni państwo bardzo prosimy o pytania. Jedno pytanie, jedna redakcja. Proszę.

DAWID RYDZEK, Fakty TVN

Pani Premier, czy już dzisiaj można powiedzieć gdzie dokładnie, w jakiej liczbie i jakie narodowości żołnierzy NATO będą stacjonowani w Polsce, na jakich zasadach, czy to na stałe, czy rotacyjnie? I kwestia bezpieczeństwa szczytu NATO. Czy wie, czy odpowiednie służby już zaraportowały pani gotowość do szczytu NATO i czy wie pani ilu agentów zabezpieczających głowy państwa będą, przyjadą do Polski, będą tutaj obecni. I jeszcze jak można jedno pytanie do ministra Ziobro. Wczoraj kielecki sąd umorzył sprawę Froga, słynnego można powiedzieć pirata drogowego. Sąd umorzył sprawę z powodu przedawnienia. W ciągu dwóch lat nie udało się policji i prokuraturze tej sprawy zamknąć. Czy pan tę sprawę zna, czy pan zamierza coś z tym zrobić?


BEATA SZYDŁO:

Szanowni państwo o ustaleniach szczytu NATO pozwolicie, że powiemy po jego zakończeniu. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć o tych decyzjach, które już zostały podjęte, między innymi na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich. Wczoraj spotkaliśmy się również w Pałacu Prezydenckim, był obecny też na tym spotkaniu pan minister Szałamacha, był minister Witold Waszczykowski, pan minister Antoni Macierewicz. Tam rozmawialiśmy o ostatecznym stanowisku, które będzie prezentowane ze strony polskiej. I również rozmawialiśmy oczywiście o przygotowaniu do szczytu NATO. Mogę powiedzieć tak, że jeżeli miałabym ocenić w tej chwili przygotowania do szczytu NATO to mogę powiedzieć, że oceniam je bardzo wysoko, jesteśmy gotowi. Szczyt NATO jest przygotowany w tej chwili bardzo dobrze od strony organizacyjnej. Dopinamy te ostatnie kwestie, które jeszcze te kilkanaście godzin do momentu kiedy zaczną przyjeżdżać do nas już przywódcy światowi kwestie organizacyjne. Ale mogę powiedzieć - tak, jesteśmy przygotowani, jesteśmy przygotowani pod względem organizacyjnym, pod względem zabezpieczenia. I też chciałam przy okazji powiedzieć, że to jest bardzo duża, bardzo ciężka praca wielu, wielu ludzi, zespołów ludzi, którzy ostatnie miesiące poświęcili na to, ażeby dobrze do tego szczytu się przygotować. Zarówno pod względem organizacyjnym, jak i pod względem merytorycznym. Bo państwo wiecie doskonale, że dla nas ważne jest to, ażeby te decyzje, które zapadną na szczycie w Warszawie dotyczyły przede wszystkim wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, polskich obywateli. Zabezpieczenia też naszego regionu. I tutaj tą kluczową kwestią jest oczywiście wzmocnienie wschodniej flanki. Chciałam przy okazji podkreślić, że to jest ogromna praca przede wszystkim pana ministra Antoniego Macierewicza, pana ministra Witolda Waszczykowskiego, również ministra Szałamachy. Dlatego że decyzje podjęte dotyczące wydatkowania środków na obronę w tym roku również, czyli te 2% zapisane i mogliśmy. Będziemy tutaj mówili, że jesteśmy jednym spośród pięciu państw, które ten warunek spełniają. To jest również ogromna praca pana ministra Szałamachy. I oczywiście nie do przecenienia rola Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który wziął na siebie ciężar negocjacyjny również tych kwestii merytorycznych. Mogę powiedzieć, że dzisiaj jest pełne przygotowanie i gotowość do tego, ażeby przyjąć gości i żeby szczyt NATO w Polsce mógł spokojnie przebiegać.


ZBIGNIEW ZIOBRO:

Jeśli pani premier pozwoli, tak? Pytanie do mnie.


BEATA SZYDŁO:

Tak, tak.


ZBIGNIEW ZIOBRO:

Dzisiaj rano dowiedziałem się o tym fakcie i zleciłem udając się do pracy zbadanie tej sprawy. Ale taka pierwsza refleksja, która tu się nasuwa to jest pytanie o stan prawny, który zostawiła nam poprzednia koalicja rządowa. Nie tylko, że te czyny w większości miały miejsce w okresie jeszcze poprzednich rządów. Ale przede wszystkim stan prawny jest taki, który zachęca do działań na przewlekłość i w konsekwencji prowadzących nieuchronnie do umorzenia postępowań. Więc dlatego zmieniamy w Polsce prawo, tak aby ono pozwoliło państwu w sposób skuteczny działać wtedy kiedy dochodzi do przestępstw bądź bardzo groźnych wykroczeń. W tym wypadku związanych z bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego. I to prawo będziemy zmieniać. Ale niezależnie od tego też poleciłem dokładną analizę tej sprawy, abyśmy wiedzieli jakie były okoliczności tego wyroku.


RAFAŁ BOCHENEK:

Bardzo proszę kolejna redakcja.


RADOSŁAW JANKIEWICZ, Telewizja Republika

Mam pytanie do pani premier i do pana ministra finansów. To jest kwestia emerytur, czyli powrotu do tego dawnego wieku emerytalnego sześćdziesiąt, sześćdziesiąt pięć. Moje pytanie, co jest, jak wygląda cała sprawa, co jest na stole, jakie propozycje, czego możemy się spodziewać. I kwestia tutaj dzisiejsza, jeśli chodzi o sprawy podatkowe. Czy także państwo myślicie jak zawiązać ten system, jeśli chodzi o unikanie opodatkowania zagranicznego. Czy takie firmy, które obecne są w Polsce, które stale wykazują albo straty, albo bardzo niewiele do tego budżetu oddają ze swoich zarobków, a obroty mają gigantyczne.


BEATA SZYDŁO:

Może, żeby było sprawiedliwie podzielimy się. Ja odpowiem o emeryturach, a pan minister odpowie o podatkach. Więc proszę państwa w tej chwili jest na stole przede wszystkim projekt ustawy, który przygotował Pan Prezydent i ten projekt ustawy jest w Sejmie. Komitet Stały Rady Ministrów przygotował opinię, to jest pozytywna opinia oceniająca ten projekt ustawy. Natomiast musi w tej chwili jeszcze tę opinię przyjąć Rada Ministrów. I Rada Ministrów będzie zajmowała się opinią tego wniosku przypuszczam, że w przyszłym tygodniu. I wtedy będziemy mogli powiedzieć jaka jest ostateczna ocena projektu przez rząd. W tej chwili moim celem, moim założeniem jest to, ażebyśmy do końca roku przyjęli ustawę zmieniającą wiek emerytalny. Tak jak się do tego zobowiązaliśmy. Zobowiązaliśmy się do obniżenia wieku emerytalnego i konsekwentnie wprowadzimy to w życie. Celem jest teraz przyjęcie do końca roku projektu ustawy.


PAWEŁ SZAŁAMACHA:

Panie redaktorze w tej krótkiej liście działań, którą przedstawiłem podczas mojej wypowiedzi wprowadzającej, mówiłem o zmianie, fundamentalnej zmianie, która wejdzie w życie za niespełna dziesięć dni. Czyli wprowadzeniu generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego. Przypomnę że ta klauzula była 11 no już prawie 12 lat temu w innym kształcie oczywiście w innym kształcie zapisów utrącona skasowana przez trybunał konstytucyjny. Wykonaliśmy bardzo poważną pracę nad nazwijmy to analizą. Powodów dla którego trybunał ją utracił ale także na nastąpiła zmiana klimatu nazwijmy to intelektualnego i odbioru tego typu zachowań. To co w klimacie wczesnych lat 2000 i jakiś sukcesów takiej ideologii takiej mocno liberalnej uchodziło za na zachowania naturalne i oczywiste. Dzisiaj kiedy widzimy ich ekscesy jest inaczej odbierane przez opinię publiczną. I także część środowisk prawniczych. Ta klauzula jest w podstawowym celem jest jak powiedziałem utrudnienie idealnym w świecie uniemożliwienie agresywnego planowania podatkowego zwłaszcza przez korporacje ponad narodowe zwłaszcza przez naszych gości. Którzy no korzystają nazwijmy to z gościny Rzeczpospolitej Polskiej z jej zasobów pracy z dużego rynku krajowego. Ale bardzo profesjonalnie nauczyli się przez kilkanaście lat nie płacić w Polsce podatków dochodowych nie płacąc często ani złotówki. W związku z tym to pańskie pytanie no jest w oczywisty sposób już zaadresowane poprzez nasze działania.

RAFAŁ BOCHENEK:

Bardzo proszę kolejne pytania.


JACEK RUSINOWSKI, Radio Plus

Pani premier w piątek prezydenci Polski i Stanów spotkają się żeby rozmawiać między innymi o umowie TTiP. Chciałem zapytać jaki jest stosunek rządu do tej negocjowanej umowy o wolnym handlu ze Stanami. Czy jest pełne poparcie dla tego projektu? Czy ma pani jakieś poważne wątpliwości czy zdaniem pani premier nie jest to idea sprzeczności szczególnie, jeżeli chodzi o ten mechanizm arbitrażu związany z umową z deklaracjami prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej. A druga sprawa jeszcze pozwolę sobie zapytać. Czy tak powinno zdaniem pani premier wyglądać stanowienie dobrego prawa jak procedowanie projektu ustawy o trybunale konstytucyjnym. Chodzi mi o szybkie rozpoczęcie prac wczoraj późnym wieczorem zakończenie pierwszego czytania nad ranem niemal. Czy to jest zdaniem pani premier właściwy sposób procedowania tak ważnej ustawy. Dziękuję.


BEATA SZYDŁO:

Jeżeli chodzi o umowy TTIP to jest to oczywiście umowa trudna. Ona nie jest łatwa i zdajemy sobie z tego sprawę. Ale jednocześnie też zdajemy sobie sprawę o tym pozytywnym jej wymiarze. Więc na pewno trzeba się zastanowić, bardzo dokładnie przeanalizować. I przede wszystkim tak szukać takich rozwiązań, które zabezpieczą również przede wszystkim nasz interes. To jest w tej chwili mocno dyskutowane również i na szczycie europejskim się tym zajmowaliśmy. Są różne opinie. Są różne głosy. Natomiast sądzę że mogę dzisiaj powiedzieć w ten sposób że Polski rząd zrobi wszystko ażeby zabezpieczyć polskie interesy. Natomiast widzimy oczywiście również potrzebę nawiązania takich relacji i takiej umowy. Tylko że tak jak jeszcze raz podkreślę. Na zasadach bezpiecznych i zasadach które będą przede wszystkim zabezpieczać polskie interesy. Dla nas z mojego punktu widzenia. Oczywiście o tym mówię.

Panie redaktorze jeżeli chodzi o ustawę o trybunale konstytucyjnym. No wszystkim nam zależy i miałam do tej pory też takie przekonanie że również i opozycja, ażeby rozwiązać problem trybunału konstytucyjnego. Pojawiły się projekty ustaw które zostały skierowane do komisji. I pracowali posłowie nad tym po to żeby wreszcie wypracować taki projekt ustawy, który wypełni między innymi te zalecenia czy te uwagi które skierowała do nas również komisja Wenecka. My jesteśmy tutaj bardzo konsekwentni i dotrzymujemy słowa. Ja dotrzymuję słowa również dotyczącego tego, o czym mówiliśmy w dialogu z komisją europejską, że szukamy konstruktywnych rozwiązań. W związku z tym zależy nam na tym żeby ta ustawa wreszcie została przyjęta. No i wszystko wskazywało na to że prace idą w dobrym kierunku, że można się porozumieć i z tego co mi wiadomo ja nie chcę oceniać pracy sejmu bo to nie jest moją rolą. Natomiast z tego co mi wiadomo został jeden z projektów ustaw wycofany w związku z tym ze względów formalnych trzeba było te prace przeprowadzić jeszcze raz. Jeszcze raz podkreślę. No powinno nam wszystkim również opozycji zależeć na tym, ażeby konflikt wokół trybunału konstytucyjnego się zakończył. W związku z tym jest konieczne przyjęcie tej ustawy.
RAFAŁ BOCHENEK:

Szanowni państwo, z uwagi na zbliżającą się Radę Ministrów, bardzo proszę dwie ostatnie redakcje po jednym krótkim pytaniu.


MAŁGORZATA TELMIŃSKA, TVN 24

Pani premier. Sprawa ważna dla tysięcy młodych lekarzy. Tych teraz już lekarzy i w przyszłości lekarzy. Miesiąc temu trybunał konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy wprowadzona przez koalicję platformy obywatelskiej i polskiego stronnictwa ludowego zakazująca publikacji i pytań z egzaminów lekarskich narusza konstytucje. Młodzi lekarze mają prawo przygotowując się do egzaminu poznać pytania z poprzednich lat. Wyrok nie został przez panią opublikowany. Oto apelują młodzi lekarze i naczelna rada lekarska. Jak pani zamierza wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom? Drugie pytanie inicjatywa stop aborcji zebrała podpisy. W sejmie leży projekt ustawy całkowicie zabraniający przerywania ciąży w przypadkach gwałtu, zagrożenia życia matki, kazirodztwa, uszkodzenia płodu. Jak pani zagłosuje? Jak pani już w tej chwili biorąc pod uwagę parlamentarną większość jest przygotowana do realizacji zobowiązań nakładanych na rząd, a wynikających z tej ustawy. I ekspresowo jeszcze do ministra Ziobry. Z prośbą o króciutkie pytanie jak będzie rozwiązany centralnie system walki z dopalaczami. Samorządy apelują o jakieś centralne wytyczne. Bo do tej pory każde miasto robi sobie co chce np. w Łodzi rozkopuje się chodniki, żeby uniemożliwić dojście do sklepu z dopalaczami ów przepraszam.


BEATA SZYDŁO:

Chyba też tak szybko spróbujemy, żeby się zmieścić w czasie, odpowiedzieć. Pani redaktor no między innymi dzisiaj właśnie za chwilę na posiedzeniu Rady Ministrów będziemy rozpatrywać projekt ustawy, który przede wszystkim przywraca dla młodych lekarzy dla studentów medycyny dla ludzi, którzy kończą medycynę, starze. To co zlikwidowała platforma obywatelska i PSL my to naprawiamy. Pan minister konstanty Radziwiłł przygotował takie rozwiązania i właśnie za chwilę będziemy nad tym również pracowali.


MAŁGORZATA TELMIŃSKA, TVN 24

Ale mi nie chodzi o staż, mi chodzi o konkretną rzecz. Pytania z egzaminów lekarskich. Trybunał Konstytucyjny mówi wyraźnie. Młodzi lekarze mają prawo je znać.


RAFAŁ BOCHENEK:

Pani redaktor zadał pani aż trzy pytania. Pani premier odpowiedziała na to pytanie. Przechodzimy do kolejnego.


BEATA SZYDŁO:

To chyba teraz o dopalaczach. Tak?


ZBIGNIEW ZIOBRO:

Otóż jeśli pani pozwoli to chętnie też odpowiem, bo wszyscy musimy wyjść razem na Radę Ministrów. A pewnie będzie jeszcze okazja nie jedna pani redaktor, żeby pani zadała i państwo kolejne pytania. Otóż dopalacze jak pani zapewne doskonale pamięta to jest sfera właściwości ministerstwa zdrowia. To pani Ewa Kopacz i pan Arłukowicz deklarowali, że te problem rozwiążą. Również w rządach Platformy Obywatelskiej minister sprawiedliwości tym tematem bezpośrednio się nie zajmował. Ale postanowiłem zaangażować się również w ten bardzo ważny problem i powołałem zespół, który wypracował w tej chwili nowe propozycje jeżeli chodzi o zmianę przepisów karnych. Pozwalające skutecznie zwalczać tego rodzaju przestępstwo. Minister sprawiedliwości nie jest od budowy dróg czy wykopków. Minister sprawiedliwości od przepisów prawa. I w tym zakresie przygotowałem rozwiązania które są na etapie w tej chwili uzgodnień z ekspertami i mam nadzieję, że one dokonają nie wiem nie chciałabym powiedzieć rewolucji. Bo tu były wielkie zapowiedzi już składane, a ja chciałabym trzymać się raczej ziemi i znając wagę problemu. Ale na pewno pomogą one w skutecznym zwalczaniu tego rodzaju zjawiska. Natomiast prawo musi zawsze dotyczy materii trudnej być przedmiotem negocjacji, rozmowy z ekspertami i to w tej chwili trwa. Proszę jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Niebawem, te przepisy pokażemy. Co do innych rozwiązań samorządów i tak dalej to ja nie jestem adresatem właściwym dla tych pytań.


MAŁGORZATA TELMIŃSKA, TVN 24

Ale pani premier aborcja. Ja też pytałam na żadne z pytań nie miałam odpowiedzi. Aborcja temat aborcji w sejmie głosowanie.


BEATA SZYDŁO:

Nie mam w tej chwili takiego tematu ani w rządzie ani w sejmie. Nie zajmujemy się


MAŁGORZATA TELMIŃSKA, TVN 24

Ale jest projekt i jest jasne.


BEATA SZYDŁO:

Na razie to tym się nie zajmujemy.


RAFAŁ BOCHENEK:

Szanowni państwo bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Już za moment rozpoczyna się posiedzenie rady ministrów także musimy kończyć. Do zobaczenia.
: files -> video -> transkrypcje
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
transkrypcje -> Transkrypcja Beata Szydło I Zbigniew Ziobro o komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji Premier Beata Szydło
transkrypcje -> Beata Szydło po spotkaniu z premierami Litwy I Łotwy oraz ambasadorem Estonii premier beata szydłO
transkrypcje -> Transkrypcja Premier Beata Szydło o obniżce podatku cit dla małych przedsiębiorców
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna