Toruń, dnia 27



Pobieranie 144,55 Kb.
Data12.12.2017
Rozmiar144,55 Kb.

Załącznik Nr 2/1 do SIWZ z dnia 28.11.2013 r.

zmieniony w dniu 05.12.2013 r.
Rodzaj i wielkość zamówienia oraz wzór „specyfikacji cenowej”

przedmiot zamówienia:



dostawa produktów do żywienia doustnego pacjentów

- ZADANIE Nr 1

Lp.


Rodzaj,

wskazania, cechy i właściwości (minimalne)

produktu zamawianego

Jedn.


miary

Szacunkowa

wielkość


zamówienia

w okresie

24 miesięcy


Nazwa

produktu


oferowanego

i opis jego cech



Cena

jedn.


netto

%

VAT



Wartość

netto pozycji

ogółem


Wartość

brutto


pozycji

ogółem




1.



a/ dieta beztłuszczowa w płynie, do podaży doustnej, w postaci klarownego nektaru owocowego, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml).

b/ WSKAZANIA: uzupełnienie diety pacjentów wymagających leczenia żywieniowego z zaleceniem ograniczenia spożycia tłuszczu i wybranych składników mineralnych, w chorobach takich jak: -choroby pęcherzyka żółciowego, -zapalenie i marskość wątroby, -przewlekłe zapalenie trzustki, -choroby nerek.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml

szt.

400


















2.



a/ dieta kompletna w płynie, do podaży doustnej , normalizująca glikemię, normokaloryczna (1 kcal/ml).

b/ WSKAZANIA: stosowanie u pacjentów z cukrzycą lub upośledzoną tolerancją glukozy wymagających leczenia żywieniowego w przypadkach takich jak: choroby nowotworowe, przygotowanie do zabiegów operacyjnych i żywienie po operacji, zaburzenia żucia i połykania, okres rekonwalescencji.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml

szt.

400


















3.



a/ dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), do podaży doustnej. Wysoka zawartość białka niezbędna w procesie leczenia ran.

b/ WSKAZANIA: leczenie żywieniowe pacjentów z trudno gojącymi się ranami (odleżyny, rany pooperacyjne), którzy mogą przyjmować pokarmy doustnie.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml

szt.

400


















4.



a/ dieta kompletna w płynie do podaży doustnej, bodatoresztkowa, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml).

b/ WSKAZANIA: zapobieganie lub leczenie niedożywienia. Szczególnie polecana w przypadku długoterminowego stosowania preparatów odżywczych ze względu na podobieństwo do diety naturalnej.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml

szt.

400


















5.



a/ dieta kompletna, do podaży doustnej hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), wysokobiałkowa.

b/ WSKAZANIA: zwiększone zapotrzebowanie na białko i energię jako rezultat stresu metabolicznego lub urazu np. w wyniku zabiegu operacyjnego, nowotworu, oparzeń, trudno gojących się ran, poważnych infekcji lub zakażeń.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml


szt.

400



















6.


a/ dieta cząstkowa do podaży doustnej będąca dodatkowym źródłem energii. Mieszanka tłuszczów roślinnych bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Nie zawiera składników mineralnych i witamin. Bezglutenowa, wolna od laktozy.

b/ WSKAZANIA: dodatkowe źródło energii dla pacjentów, którzy jedzą za mało w stosunku do potrzeb, nie mogą przybrać na wadze i (lub) u których występuje niezamierzona utrata masy ciała.



c/ produkt gotowy do użycia o poj. 500 ml

szt.

300























Wartość netto ogółem:

...........




Wartość

brutto


ogółem:

....................



Słownie wartość brutto zamówienia ogółem :...........................................................................

............................................................................................................... ....................................


data ........................................

……….…. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)


Załącznik Nr 2/2 do SIWZ z dnia 28.11.2013 r.

zmieniony w dniu 05.12.2013 r.
Rodzaj i wielkość zamówienia oraz wzór „specyfikacji cenowej”

przedmiot zamówienia:



dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów

oraz sprzętu medycznego do podaży diet - ZADANIE Nr 2


Lp.


Rodzaj,

wskazania, cechy i właściwości (minimalne)

produktu zamawianego

Jedn.


miary

Szacunkowa

wielkość


zamówienia

w okresie

24 miesięcy


Nazwa

produktu


oferowanego

i opis jego cech



Cena

jedn.


netto

%

VAT



Wartość

netto pozycji

ogółem


Wartość

brutto

pozycji

ogółem



1.


Pozycja nr 1

wyłączona z przedmiotu zamówienia

w wyniku odpowiedzi z 05.12.2013 r.

na zapytania do SIWZ i przeniesiona do Zadania nr 1 pozycja 6.



------

-------



---------------


-----


-----


--------


---------



2.


a/ Dieta bogatoresztkowa, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. Produkt bezglutenowy, wolny od laktozy lub z niską zawartością laktozy (max. ≤ 0,02g w 100ml), zawierający błonnik.

b/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.

szt.

6500





















3.

a/ Dieta kompletna, hiperkaloryczna (wysokoenergetyczna) - 1,5 kcal/ml, bezresztkowa, do żywienia dojelitowego. Produkt bezglutenowy, wolny od laktozy lub z niską zawartością laktozy (max. ≤ 0,06g w 100ml).

b/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12


szt.

1000


















4.


a/ Dieta wysokobiałkowa, kompletna, hiperkaloryczna (1,2 - 1,25 kcal/ml) do żywienia dojelitowego. Wysoka zawartość białka niezbędna pacjentom w ciężkim stanie.

b/ WSKAZANIA: zapobieganie niedożywieniu lub leczenie go u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko.


c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.


szt.

500



















5.



a/ Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), bogatoresztkowa, do żywienia dojelitowego. Produkt bezglutenowy, wzbogacony w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, zmodyfikowany pod względem zawartości węglowodanów tj. niską ich zawartością (max. 12,0g w 100ml), bogaty w błonnik, wolny od laktozy lub z niską zawartością laktozy (max. ≤ 0,15g w 100ml).

b/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób z cukrzycą lub z upośledzoną tolerancją laktozy.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.


szt.

1100


















6.


a/ Dieta kompletna, normo kaloryczna (1 kcal/ml), bogatoresztkowa, do żywienia dojelitowego. Wysoka zawartość białka niezbędna pacjentom w ciężkim stanie.

b/ WSKAZANIA: leczenie żywieniowe pacjentów z trudno gojącymi się ranami (odleżyny, rany pooperacyjne).

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.


szt.

1000



















7.


a/ Dieta łatwowchłanialna, niskotłuszczowa, normo kaloryczna (1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego. Produkt zawierający nie więcej niż 54% łatwo wchłanialnego tłuszczu MCT.

b/ WSKAZANIA: leczenie żywieniowe w chorobach połączonych z upośledzeniem trawienia i wchłaniania białek, tłuszczów lub dwucukrów.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.


szt.


1000



















8.


a/ Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego.

Dieta oparta na białku kazeinowym, z mieszaniną błonników (o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) regulujących pracę jelit, ważną przy długoterminowym leczeniu żywieniowym. Klinicznie wolna od laktozy. Bezglutenowa.

b/ WSKAZANIA: zapobieganie niedożywieniu lub leczenie go u pacjentów z obniżonym zapotrzebowaniu energetycznym (np. pacjentów paliatywnych) oraz u których występują silne zaburzenia neurologiczne.

c/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.



szt.


1000





















9.


a/ Dieta w proszku, kompletna pod względem odżywczym, bezresztkowa, przeznaczona do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Produkt bezglutenowy.Nie zawiera laktozy.

b/ WSKAZANIA: pacjenci z zachowanymi zdolnościami trawienia i wchłaniania, o podwyższonym lub normalnym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze, u których wykorzystanie pokarmu naturalnego jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

c/ produkt w proszku 430 g z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Oferent po 2 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 11 i 12.


szt.


500





















10.


a/ Dieta cząstkowa w proszku będąca źródłem białka i wapnia, o neutralnym smaku. Można dodawać do potraw i napojów. Zawiera małą ilość tłuszczu. Bezglutenowa.

b/ WSKAZANIA: dodatkowe źródło białka dla pacjentów, u których dieta nie pokrywa zapotrzebowania, w przypadkach takich jak: oparzenia, utrudnione gojenie się ran, odleżyny, nadmierna utrata białka z wydzielinami i wydalinami ustrojowymi.

c/ produkt w proszku w opakowaniach po 225 g.


szt.


500


(jeśli opakowaniabędą po 300g, ich ilość należy odpowiednio przeliczyć zaokrąglając w górę)



















11.


Aparaty do przetoczeń diety

za pomocą pompy Flocare 800 z końcówką typu ENLock. Aparaty do podaży diet (przetoczeń diety) muszą spełniać jeden z 2 warunków:

1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego 2 pompami Flocare 800,

lub

2) Oferent przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie 2 szt. nowych pomp do podaży diet zapewniając minimum 24-miesieczną gwarancję z serwisem na koszt Oferenta (Dostawcy). W tych okolicznościach w specyfikacji cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania 2 szt. pomp do podaży diet dojelitowo, które posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone do stosowania.

szt.

200



















12.



Aparaty do przetoczeń diety

za pomocą pompy Flocare Infinity z końcówką typu ENLock. Aparaty do podaży diet (przetoczeń diety) muszą spełniać jeden z 2 warunków:

1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego 2 pompami Flocare Infinity,

lub

2) Oferent przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie 2 szt. nowych pomp do podaży diet zapewniając minimum 24-miesieczną gwarancję z serwisem na koszt Oferenta (Dostawcy). W tych okolicznościach w specyfikacji cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania 2 szt. pomp do podaży diet dojelitowo, które posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone do stosowania.

szt.

200



















13.


Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. Do wymiany co 6 tygodni. Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety przez zestaw do podaży diety. Wolny od DEHP. Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z podziałką centymetrową, kontrastujący w promieniach RTG. Dołączona prowadnica ułatwiająca zakładanie.

Rozmiar: CH 10/110 i CH 12/110 cm


szt.

150



















14.



Zgłębnik gastrostomijny G-tube do zakładania samodzielnego, zakładania podczas operacji lub może być zamiennikiem PEG. Wykonany z miękkiego, przezroczystego silikonu, z nadrukowaną centymetrową podziałką, łatwy do założenia, nie wymaga endoskopu. Kontrastuje w promieniach RTG. Wolny do DEHP. Silikonowa płyta zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych. Silikonowy wewnętrznych balon mocujący. Zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety.

Rozmiar: CH 14/ 23, CH 18/ 23, CH 20/ 23



szt.

50



















15.


Zestaw do przezskórnej endoskopowej unostomii (PEG/J) służy do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita cienkiego lub dwunastnicy przez przetokę wytworzoną do żołądka. Umożliwia jednoczesne opróżnianie żołądka. Kontrastuje w promieniach RTG, centymetrowa podziałka. Metalowa prowadnica posmarowana środkiem poślizgowym, spirala Bengmark. Wolny od DEHP. Rozmiar: CH 9/105 cm

szt.

5



















16.



Zestaw do żywienia dojelitowego służący tylko do w wersji grawitacyjnej do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem

szt.

100




















17.


Strzykawka enteralna 60 ml

z końcówką typu ENLock

szt.

1000























Wartość netto ogółem:

...........




Wartość

brutto


ogółem:

....................


Słownie wartość brutto zamówienia ogółem :.............................................................................................


data ........................................

……….…. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)



©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna