Tom III : specyfikacje techniczneStrona1/18
Data04.02.2018
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNEKOD CPV: 45252100-9 ZAKŁADY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJILp.


ST


TYTUŁ


Strona


1.

ST-00.00

Wymagania ogólne


3-21

2.

ST-01.00

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, darni


22-25

3.

ST-02.00

Roboty ziemne pod obiekty kubaturowe

26-33

4.

ST-03.00

Roboty budowlane- budynek socjalny, techniczny, magazyn osadu odwodnionego


34-45

5.

ST-04.00

Roboty budowlane (betonowe, żelbetowe) – ławy żelbetowe budynku socjalnego i technicznego, budynku urządzeń do mechanicznego podczyszczania ścieków, fundamenty pod urządzenia, fundament pod silos na wapno, koryto ociekowe, blok biologiczny nr I i II, komora stabilizacji osadu, komory: rozdziału, pomiarowa, magazyn osadu odwodnionego, pompownia osadu recyrkulowanego, przepompownia ścieków, wylot do odbiornika

46-57

6.

ST-05.00

Instalacje wod-kan.- budynek socjalny i techniczny, magazyn osadu odwodnionego


58-63

7.

ST-06.00

Instalacja ogrzewania - budynek socjalny i techniczny


64-67

8.

ST-07.00

Instalacja wentylacji- budynek socjalny i techniczny


68-72

9.

ST-08.00

Instalacja technologiczna- budynek techniczny, blok biologiczny nr I i II, komora stabilizacji osadu, komory: rozdziału, pomiarowa, pompownia osadu recyrkulowanego, przepompownia ścieków

73-80

10.

ST-09.00

Zakup i montaż urządzeń- budynek techniczny, blok biologiczny nr I i II, komora stabilizacji osadu, komory: rozdziału, pomiarowa, pompownia osadu recyrkulowanego, przepompownia ścieków

81-86

11.

ST-10.01

Roboty ziemne- Rurociągi między-obiektowe

87-94

12.

ST-10.02

Roboty montażowe- Rurociągi między-obiektowe

95-103

13.

ST-11.00

Drogi, chodniki, parkingi, opaski wokół obiektów

104-115

14.

ST-12.00

Zieleń


116-119

15.

ST-13.00

Ogrodzenie


120-123

16.

ST-14.00

Wyposażenie oczyszczalni w sprzęt i meble dla laboratorium, w sprzęt BHP, POŻ i uzupełniający


124-127

17.

ST-15.00

Rozruch mechaniczny i technologiczny


128-137

18.

ST-16.00

Roboty elektryczne


138-149


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna