Test z informatykiPobieranie 11,92 Kb.
Data18.12.2017
Rozmiar11,92 Kb.

Test z informatykiI etap
Zawsze należy zaznaczyć tylko jedną z możliwych odpowiedzi. Należy podać odpowiedź poprawną, najpełniejszą lub najbliższą poprawnej.


 1. Termin „hardware” oznacza:

A: szynę komunikacyjną komputera, B: oprzyrządowanie maszyn cyfrowych, C: specjalną część pamięci operacyjnej, D: oprogramowanie maszyn cyfrowych.

 1. Skrót „ROM” oznacza:

A: urządzenie zewnętrzne, B: szybki edytor tekstu, C: pamięć zewnętrzną, D: pamięć operacyjną.

 1. Termin „kompatybilność” oznacza:

A: korzystanie z komputera przez wielu użytkowników, B: wymienność sprzętu lub oprogramowania, C: system liczenia o podstawach 2, 4, 8 i 16, D: współbieżne wykonywanie obliczeń.

 1. W klasycznej koncepcji działania komputera akumulator to:

A: miejsce gromadzące energię niezbędną do pracy procesora na wypadek zaniku zasilania, B: miejsce, w którym umieszcza się argumenty operacji, C: miejsce, w którym umieszcza się wynik operacji, D: miejsce, w którym umieszcza się argumenty i wynik operacji.

 1. Program źródłowy to:

A: program po pierwszej udanej kompilacji, B: program narzędziowy do edycji programów, C: tekst programu w kodzie binarnym, D: tekst programu w języku wysokiego poziomu.

 1. W języku poleceń DOS znak ? oznacza:

A: dowolny pojedynczy znak w określonym miejscu, B: dowolny pojedynczy znak w dowolnym miejscu, C: dowolny ciąg znaków, D: dowolny pojedynczy znak.

 1. Algorytm zachłanny, to:

A: algorytm wymagający bardzo dużych zasobów pamięciowych lub czasowych, B: algorytm tak (wadliwie) skonstruowany, że ulega zapętleniu, C: strategia postępowania polegająca na przyjmowaniu decyzji najlepszych w poszczególnych krokach, D: inaczej sytuacja niemożności znalezienia rozwiązania poprzez niejednoznaczne dane.

 1. Parą pojęć z zakresu podejścia obiektowego nie są:

A: dziedziczenie, metoda statyczna, B: hermetyzacja, konstruktor, C: polimorfizm, destruktor, D: metoda wirtualna, metoda realna.

 1. Utratę informacji w bazach danych może spowodować:

A: istniejąca redundancja, B: istniejąca niespójność, C: istniejąca niespójność i redundancja, D: istnienie sytuacji powtarzających się kluczy głównych.

 1. W dwójkowym systemie liczenia różnica liczb 101101-1100 wynosi:

A: 111100, B: 110000, C: 100001, D: 111001

 1. Jeżeli liczbę bitów przeznaczonych dla pamiętania cechy zwiększymy z n do n+1 to:

A: zakres reprezentowanych liczb nie zmieni się, B: zakres reprezentowanych liczb zwiększy się dwukrotnie, C: zakres reprezentowanych liczb powiększy się, krotność zależy od sposobu kodowania cechy, D: zakres reprezentowanych liczb zwiększy się 2n razy.

 1. Wynik metody trapezów jest dokładny w przypadku obliczania całki oznaczonej z funkcji:

A: tylko stałej, B: stałej lub liniowej, C: stałej, liniowej lub kwadratowej, D: dowolnej.

 1. Przeglądarkami stron WWW są:

A: Internet Expolorer, Adobe Photoshop B: Mozilla, Opera C: Firefox, eMule D: Internet Explorer, TotalCommander

 1. W adresach internetowych IP maska podsieci:

A: jest adresem sieci, B: nie jest adresem sieci, C: nie jest adresem sieci, ale tak samo składa się z czterech oktetów, D: może być adresem w zależności od klasy adresu.

 1. Protokół (program) Telnet służy do:

A: transmisji plików, B: synchronizacji katalogów, C: transmisji dźwięku lub wideo przez Internet, D: zdalnego logowania i pracy w sieci.

 1. Termin „html” oznacza:

A: żądanie wprowadzenia hasła, B: pewien protokół, C: pewien język, D: żądanie wznowienia przerwanej transmisji.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna