Test gramatyczno-leksykalny program angielskiPobieranie 11,67 Kb.
Data31.10.2017
Rozmiar11,67 Kb.

PRÓBNY TEST GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla kandydatów do programu polsko-angielskiego

komponent obowiązkowy na egzaminie wstępnym
I. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując słowo lub wyrażenie składające się z nie więcej niż trzech słów.

  1. J. Joyce and T.S. Eliot are great writers, but __________________ is easy to read.

  2. Never ____________________ the film, I can’t say whether it’s any good.
  3. The book doesn’t lend _______________________ adapted for television.II. Przekształć każde z poniższych zdań, stosując słowo napisane drukowanymi literami, tak aby utworzone zdanie zachowało sens zdania oryginalnego.

  1. You can usually trust Sheila to get the job done. RELIED

Sheila _______________________________________________ to get the job done.

  1. He always refused to behave deferentially to the senior partners. TREAT

He would _____________________________________________ respect they were due.

  1. If you hadn’t changed our original agreement, everything would have been fine. STUCK

Had ____________________________________________________ agreed, everything would have been fine.
III. Dokonując stosownych operacji słowotwórczych na wyrazach znajdujących się w prawej kolumnie, uzupełnij luki w poniższych tekstach.

For years ‘bogus’ was a word the British read in newspaper headlines but tended not to say. Its popularity among the teenagers of America changed that, although they didn’t use with its original meaning. It came from the Wild West. Its first appearance in print, in 1827, was in the Telegraph of Painesville, Ohio, where it meant a machine for making (1) _______________________ of coins. Soon, those ‘boguses’ were turning out ‘bogus money’ and the word had (2) ________________________ a change from noun to adjective. By the end of 19th century, it was well-established in Britain, applied to anything false, spurious or intentionally (3) ________________________. French word ‘bagasse’, meaning the refuse from sugar-cane production.


FORGE
GO
LEADIV. Przetłumacz poniższe zdania, nie dokonując żadnych zmian w podanych fragmentach.  1. Policja na razie nie zdołała zatrzymać podejrzanych, co już nikogo nie dziwi.

So far ____________________________________________________________________________

_______________________________  1. Zdaje się, że na Uniwersytecie Ryskim jest o wiele więcej miłośników literatury polskiej niż na przeciętnym polskim uniwersytecie.

There____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  1. Dopiero w piątek rano przypomniałem sobie, że mam urodziny. Moi koledzy z pracy zrobili imprezę, którą będę pamiętał przez całe życie.

__________________________________________________________________________________________________________©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna