Terroryzm 1Pobieranie 35,41 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar35,41 Kb.

Terroryzm

1.Hołyst B., Terroryzm, t 1, t 2; 2009, polityka

2.Hoffman B., Oblicza terroryzmu, 2001, polityka

3. Hiszpania: media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, pod red. Dobek-Ostrowska B. i Kuś M., 2007, polityka

4.Guła P., Terroryzm międzynarodowy, w tym islamski, 2009, polityka

5.Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynawowego w latach 1948 – 2004, red. Kozerawski D.S., 2006, polityka

6.Walka z terroryzmem międzynarodowym. Wybór dokumentów, Durys P. i in. , 2001, polityka

7.Białek T., Terroryzm- manipulacja strachem, 2005, polityka

8.Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny, 2006, polityka

9.Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, 2002, polityka

10.Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, 2010, polityka

11.Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. Hołyst B. i in., 2009, polityka

12.Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, red. Malendowski W., 2006, polityka

13.Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. Malendowski W., 2000, polityka

14.Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki, Z. Rau, 2009, prawo karne

15.Alexander Y. i in, Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny. Ataki chemiczne, bronie bioterrorystów, zagrożenie nuklearne, dokumenty, 2001, polityka

16.Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, 2008, polityka

17.Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, 2007, polityka

18.Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej- nowy impuls, 2006, polityka

19. Studia politologiczne. Polska na nowej drodze. Tradycja i współczesność, t. 2, red. A. Magierska, 1997, polityka („Terroryzm polityczny w Polsce – zagrożenia i perspektywy” s. 55)

20.Encyklopedia terroryzmu, 2004, encyklopedie, leksykony, słowniki

21.Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, 2007, encyklopedie, leksykony, słowniki

22.Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, 2000, polityka

23. Polityczne metody zwalczania terroryzmu, red. K. Liedl i in., 2006, polityka

24.Polska wobec terroryzmu, pr. zb., 2002, polityka

25.Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, 2007, polityka

26.Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, red. A. Kozieł, K. Gajlewicz, 2009, public relations, media,

27.Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, 2010, polityka („Terroryzm międzynarodowy – ideologia, formy działania i metody jego zwalczania” s. 480)28. Rashid A., Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, 2003, historia powszechna

29.Jałoszyński K., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, 2009, administracja

30.Nye jr. J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, 2009, polityka („Terroryzm transnarodowy”s.341)

31.Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, 2009, logistyka, transport

32.Rocznik strategiczny 2003/04, 2004, polityka, („Wojna w Iraku a walka z terroryzmem międzynarodowym – jak kulą w płot?” s. 416)

33.Mroziewicz K., Moc, niemoc i przemoc, 2005, polityka

34.Mroziewicz K., Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, 2009, polityka

35.Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, red. A. Kapiszewski, 2008, historia powszechna („Propaganda irackiego skrzydła organizacji al-Ka’ida” s. 231)

36.Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, 2009, administracja („Terroryzm jako zagrożenie państwa” s. 298)

37.Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, red. E. Pływaczewski, 2005, prawo karne

38.Teorie i casusy globalizacji, red. R. Becker, J. Marszałek-Kawa, 2006, polityka („Fundamentalizm islamski a terroryzm międzynarodowy” s. 41)

39.Todd E., Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, 2003, polityka, („Mit wszechobecnego terroryzmu” s. 31)

40.Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, 2007, polityka

41.Terroryzm, red. V. Kwiatkowska-Darul, 2002, polityka

42.Totalitaryzm – przeszłość czy realne zagrożenie? red. R. Fiedler, S. Wojciechowski, 2001, polityka („Terroryzm motywowany religią – imperatyw religijny jako główny element wojny totalnej” s. 61

43.Terroryzm. Globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, 2006, polityka

44.Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 2007, polityka

45.Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, 2009, polityka

46.Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, 2010, ekonomia („Terroryzm polityczny” s. 434)

47.System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura – charakter – obszary, red. J. Gryz, 2009, Unia Europejska, („Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu w obiektach portowych i na statkach” s. 295)

48.Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, 2008, polityka („Terroryzm międzynarodowy” s.170)

49.Kaczmarek J., Unia Europejska. Rozwój i zagrożenia, 2000, Unia Europejska („Fundamentalizm islamski” s. 95)

50.Croddy E. i in., Broń chemiczna i biologiczna. Raport dla obywatela, 2003, technika i przemysł („Pierwszy atak bombowy na Word Trade Center” s. 94)

51.Philips M., Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru, 2010, polityka

52.Liedel K., Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, 2010, polityka

53.Bieniek M. i in., Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej, 2008, polityka („Terroryzm zmora XXI wieku, globalne zagrożenia, doświadczenia z Iraku” s. 93)

54.Marcinko M., ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, 2008, polityka

55. Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian, 2009, polityka („Transnarodowy terroryzm: wyzwanie ze strony pozarządowych organizacji przemocy i przyzwolenie na udział rządów w rządzeniu” , s. 57)

56.Władza wykonawcza w Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, 2009, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne („Terroryści wybierają rząd – casus hiszpański” s. 301)

57.Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, 2006, prawo karne („Przestępczość zorganizowana a terroryzm” s. 49)

58.Problemy globalne współczesnego świat, red. S.M. Grochalski, 2003, polityka („Globalny wymiar współczesnego terroryzmu” s. 117)

59.Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, red. J. Marszałek-Kawa, 2010, media, PR („Terroryzm a media” s. 120, „Al.-Kaida Channel” s. 133, „Internet - jako narzędzie w rękach terrorystów” s. 144)

60.Zaucha A., Moskwa Nord-Ost, 2003, polityka

61.Łukaszewicz A., Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem, 2010, ekonomia

62.Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. T. Walasa, 2007, ekonomia („Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji” s. 261)

63.Oblicza terroryzmu, red. T. Bąk, 2011, polityka

64.Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, red. K. Riedel, 2011, polityka („Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożeń dla bezpieczeństwa” s. 63; „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne” s. 81)

65.Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, red. K. Jałoszyński,, 2010, polityka („Dobór i szkolenie żołnierzy (policjantów) jednostek przeznaczonych do walki z terroryzmem” s. 127; „Wybrane jednostki wojskowe Europy i świata przeznaczone do walki z terroryzmem” s. 181)

66.Ilnicki M., Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowo-prawne, 2011, polityka

67.Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, red. K. Jaroszyński, A. Letkiewicz, 2010, polityka

68.Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Konopka, G. Sobolewski, 2011, polityka („Zagrożenia systemów zaopatrzenia w wodę atakami terrorystycznymi z zastosowaniem trucizn sabotażowo-dywersyjnych” s. 399)

69.Ilnicki M. i in., Morski transport ropy i gazu, 2006, technika, przemysł, („Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu” s. 35; „Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu” s. 67; „Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu” s. 97; „Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed aktami przemocy” s. 137; „Polska wobec zagrożeń aktami przemocy morskiego transportu ropy i gazu i na Bałtyku” s. 159)

70.Świat u progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. W. Malendowski,, 2003, polityka („Terroryzm to teatr…” – refleksja teoretyczna nad istotą fenomenu” s. 121)

71.Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, 2011, polityka

72.Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, 2011, polityka


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna