Teoretyczne I praktyczne aspekty pracy mieszarek wirnikowychPobieranie 4.08 Mb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar4.08 Mb.
  1   2   3

Charakterystyka procesu sporządzania masy

w mieszarkach wirnikowych
dr inż. Rudy Czesław

Streszczenie

Mieszarki wirnikowe (turbinowe) są powszechnie stosowane w odlewniach do odświeżania masy obiegowej, syntetycznej z bentonitem. Stanowią podstawowe wyposażenie nowoczesnych stacji przerobu mas formierskich. Istotnym ich walorem jest krótki czas cyklu mieszania odświeżającego.

Na podstawie badań procesu sporządzania masy stwierdzono, że wydzielone, elementarne operacje mieszania z udziałem krążników (ugniatanie, rozcieranie, przerzucanie i rozgęszczanie) również mają miejsce w mieszarkach wirnikowych. Przebiegają jednak w różnym stopniu i z innym nasileniem niż w przypadku mieszarek krążnikowych.

Podstawy procesu odświeżania syntetycznej masy z bentonitem wymagały ustaleń i opisów przebiegu takich operacji jak: dezagregacja, rozprowadzenie lepiszcza i wody w objętości odświeżanej porcji, powleczenie ziaren oraz aktywacja lepiszcza i spulchnianie.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres i efekty badań prowadzonych z zakresu odświeżania masy przy użyciu mieszarek wirnikowych. Celem tych badań było określenie przebiegu procesu oraz wyznaczenie zakresu wartości parametrów konstrukcyjno – eksploatacyjnych, optymalnych ze względu na uzyskiwane właściwości masy odświeżanej i nakłady energetyczne procesu.

Wstęp

Powszechność zastosowania masy syntetycznej z bentonitem jest spowodowane dużym stopniem ponownego wykorzystania mas używanych, wynoszącym 95÷98%. Masa zwrotna po oddzieleniu odlewów jest nawilżana i odświeżana porcjami świeżego piasku, bentonitu oraz materiału, nośnika węgla błyszczącego.Odświeżanie masy zwrotnej polega na:

  • rozdrobnieniu grud i zrostków powstałych wskutek wielokrotnego używania masy obiegowej,

  • rozprowadzeniu odświeżających składników w całej objętości odświeżanej porcji masy,

  • powleczeniu ziaren masy materiałem wiążącym wprowadzonym w ramach odświeżania,

  • aktywacji powłoki.

Masa używana, w stosunku do masy wyjściowej (sporządzonej z samych świeżych materiałów) ma zmieniony skład ziarnowych. Stopień zmian granulometrycznych zależy od: składu masy, technologii wykonywania form, obciążeniem termicznym form, przyjętego sposobu przygotowania itp. Skład ziarnowy masy kierowanej do odświeżania charakteryzuje się zwiększonym udziałem frakcji gruboziarnistych. Badania zmian składu ziarnowego wykazały, że przeważają grudki masy, które są rozbijane przez wirnik mieszarki (rys.1, 2).

Rys.1. Schemat i widok wirnika mieszarki wirnikowejPobieranie 4.08 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna