Tematyka dni przemysłU 2008Pobieranie 28,17 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar28,17 Kb.

TEMATYKA DNI PRZEMYSŁU 2008


LP

NUMER

TEMAT

1

1.1.

Indywidualne wyposażenie żołnierza przyszłości:

 • systemy i technologie zapewniające ochronę personelu, wyposażenie i urządzenia w czasie walki, podczas stacjonowania sił pokojowych, w czasie akcji humanitarnych oraz operacji cywilnych;

 • uzbrojenie żołnierza,

 • systemy zarządzania działaniami zespołu żołnierzy,

 • przyrządy obserwacyjne i celownicze,

 • integracja wyposażenia żołnierza.

2

1.2.

Ochrona pojazdów i żołnierzy przed IED:

 • systemy rozpoznania i niszczenia materiałów wybuchowych
  i niebezpiecznych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych IED.

 • Technologie i systemy (rozwiązania) zabezpieczeń pojazdów
  o zwiększonej odporności minowej.

3

1.3.

Systemy ochrony baz, obiektów i obszarów, systemy pozoracji i zwodzenia.
1.3a

Obrona morska:

 • okręty (jako platformy) do rozpoznania radioelektronicznego, ratownictwa morskiego, zadań hydrograficznych,

 • sprzęt morski,

 • systemy obrony czynnej i biernej okrętów podwodnych.

4

1.4.

Systemy rozpoznania:

 • systemy i urządzenia rozpoznania:

  • obrazowego (w dzień i w nocy),

  • patrolowego,

 • bezpilotowe samoloty rozpoznawcze i wskazywania celów,

 • wozy rozpoznawcze,

 • integracja systemów rozpoznania,

 • stacje radiolokacyjne,

 • modernizacja stacji radiolokacyjnych rodziny NUR w celu dostosowania do współczesnego pola walki,

 • wyposażenie i oprogramowanie do aktualizacji map cyfrowych,

 • systemy rozpoznania i walki elektronicznej,

 • systemy do wsparcia działań w skrajnych warunkach klimatycznych,
  w tym sprzęt METEO.

 • Integracja bezzałogowych systemów rozpoznawczych z systemami uderzeniowymi.
5

1.5.

Sieciocentryczne systemy dowodzenia:

 • Sieciocentryczne oraz informatyczne systemy dowodzenia i łączności (zautomatyzowane systemy dowodzenia, terminale satelitarne,

 • systemy identyfikacji obiektów na polu walki oraz monitorowania położenia wojsk własnych,

 • propozycje i możliwości zastosowania sprzętu telekomunikacyjnego w miejscach stacjonowania sił pokojowych, w czasie akcji humanitarnych oraz operacji cywilnych,

 • polskie urządzenia kryptograficzne – systemy przesyłania informacji niejawnych,

 • ruchome stanowiska dowodzenia dla eskadry śmigłowców,

 • radiostacje ratownicze pilotów (bojowe, szkolne),

 • wozy dowodzenia na samochodach opancerzonych, autobusy sztabowe rozkładane z zautomatyzowanymi miejscami pracy,

 • terminale satelitarne SHF plecakowe oraz dla pojazdów będących w ruchu,

 • radiostacje szerokopasmowe,

 • aparatownie do łączności troposferycznej.

6

1.6.

Symulatory, trenażery, szkolenie zaawansowane załóg:

 • szkolenie zaawansowane pilotów,

 • oprzyrządowanie procesu szkolenia (trenażery, amunicja szkolna i treningowa, symulatory pola walki itp.),

 • imitatory środków napadu powietrznego.

7

1.7.

Wsparcie logistyczne operacji pokojowych:

 • wsparcie logistyczne dla odległych PKW (pojazdy transportowe, sanitarne, szpitale polowe),

 • zabezpieczenie eksploatacji użytkowanego UiSW (wyposażenie zaplecza remontowo-obsługowego, urządzenia do zabezpieczenia przechowywania sprzętu, itp.),

 • pojazdy ewakuacji technicznej,

 • modularyzacja (konteneryzacja) UiSW oraz wsparcia logistycznego,

 • technologie oraz środki techniczne do przeładunku środków materiałowych w transporcie lotniczym, morskim i lądowym (drogowo-kolejowym),

 • indywidualne i zbiorowe paczkowane polowe racje żywnościowe dostosowane do warunków klimatu gorącego.
8

1.8.

Statki powietrzne:

 • śmigłowce transportowe,

 • nowoczesne śmigłowce ratownictwa morskiego,

 • wyposażenie indywidualne załóg śmigłowców,

 • utrzymanie, naprawy i remonty głównych elementów śmigłowców i samolotów,

 • modernizacja silników PZL-10W,

 • modernizacja samolotów PZL-130 TC-1 Orlik,

 • sprzęt lotniskowy.

9

1.10.

Lądowe systemy rażenia taktyczne i operacyjne:

 • systemy rażenia na głębokość operacyjną do 300 km,

 • nowoczesna amunicja:

  • precyzyjna kalibru 120 mm,

  • 155 mm,

  • przeciwpancerna (kinetyczna) odporna na oddziaływanie systemów obrony aktywnej czołgów i wozów bojowych,

 • rakietowa kalibru 122 mm o zwiększonym zasięgu do 70 km.

10

2.2.

Pojazdy opancerzone lekkie i ogólnego przeznaczenia:

 • technologie i systemy zabezpieczeń pojazdów opancerzonych transportu ogólnego,

 • lekkie opancerzone samochody patrolowe i rozpoznawcze,

 • pojazdy wojsk aeromobilnych o wysokiej mobilności do transportu statkami powietrznymi (wersja lekka i opancerzona).

11

5.1.

Modernizacja systemów OPL:

 • system kierowania ogniem OPL do użycia przez brzegowe i morskie jednostki MW,

 • obrona powietrzna infrastruktury stałej i zgrupowań wojsk (systemy OP
  i OPL),

 • przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe PIORUN,

 • implementacja amunicji programowalnej AHEAD do PZA LOARA.

12

17.1.

Nowe technologie wykrywania i usuwania skażeń chemicznych
i biologicznych:

 • sprzęt i technologie likwidacji skażeń. (platformy do likwidacji skażeń uzbrojenia i sprzętu wojskowego; zestawy do likwidacji skażeń biologicznych; nowe technologie i odkażalniki z zastosowaniem zaawansowanych procesów utleniania),

 • sprzęt i środki rozpoznania skażeń (BST i TSP),

 • sprzęt i środki obrony przed bronią masowego rażenia.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna