Tematy wykładówPobieranie 11.61 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar11.61 Kb.

Tematy wykładów

 1. Opieka nad pacjentką w ciąży fizjologicznej, opieka i pielęgnacja w poszczególnych okresach porodu i połogu fizjologicznego, prowadzenie porodu aktywnego, obowiązująca dokumentacja medyczna.

 2. Postępowanie z noworodkiem w pierwszych minutach życia. Przygotowanie pacjentki do cięcia cesarskiego i porodu zabiegowego – pielęgnacja i obserwacja po zabiegu, ćwiczenia usprawniające.

 3. Planowanie rodziny (metody naturalne, antykoncepcja). Karmienie naturalne – sposoby przystawiania dziecka do piersi. Dieta matki karmiącej.

 4. Krwotoki w ciąży i połogu – obserwacja i pielęgnacja. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży (niedokrwistość, NIC, konflikt serologiczny) – postępowanie i pielęgnacja. Wybrane zakażenia u kobiet w ciąży.

 5. Przygotowanie bliższe i dalsze do operacji ginekologicznej, pielęgnacja po zabiegu – ćwiczenia usprawniające. Znieczulenie do zabiegu. Powikłania pooperacyjne w ginekologii.

 6. Nowotwory narządu rodnego, rak piersi – profilaktyka, rola edukacyjna pielęgniarki i położnej. Styl życia kobiet w okresie klimakterium.

 7. Prezentacja, omówienie i dyskusja dotycząca tematów przygotowanych do samokształcenia.

Literatura podstawowa:

 1. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla pielęgniarek i położnych PZWL, Warszawa 2002.

 2. Opala T.: Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. PZWL, Warszawa 2003.

 3. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich Wyd. Czelej, Lublin 2003.

 4. Maciejewski R. (red.): Anatomia czynnościowa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

 5. Chazan B., J. Leibschang (red.): Postępowanie w stanach nagłych w położnictwie ginekologii. PZWL, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

 1. Blak-Kaleta A.: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek. Verlag Dashofer, 2001.

 2. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. PZWL, Warszawa 2009.

 3. Stadnicka G. (red.): Opieka przedkoncepcyjna. PZWL, Warszawa 2009.

 4. Iwanowicz-Palus G. (red.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

 5. Iwanowicz-Palus G. (red.): Prowadzenie porodu. PZWL, Warszawa 2011.

Tematy do samokształcenia

  1. Zalety pozycji wertykalnych stosowanych podczas porodu fizjologicznego.

  2. Wirus Brodawczaka Ludzkiego (Human Papilloma Virus) – najnowsze doniesienia.

  3. Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu kobiety do porodu fizjologicznego. Rola osoby towarzyszącej kobiecie podczas porodu.

  4. Zalety karmienia piersią oraz najczęstsze problemy podczas karmienia naturalnego i sposoby radzenia sobie z nimi.

  5. Działalność Fundacji Rodzić po Ludzku i inicjatywa pisania planu porodu.

  6. Jak stać się Szpitalem Przyjaznym Dziecku? – 10 kroków do udanego karmienia piersią.

  7. Poród lotosowy.

  8. Bankowanie komórek macierzystych.

  9. Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego.

  10. Profilaktyka wad cewy nerwowej.

  11. Krzyk w porodzie.

  12. Projekt programu edukacyjno-zdrowotnego: „Powrót do sprawności po porodzie fizjologicznym”.

  13. Projekt instruktażu samobadania piersi dla kobiet.

  14. Powrót płodności po porodzie. Rodzaje antykoncepcji przeznaczonej dla kobiet karmiących piersią.

  15. Przygotowanie noworodka do wypisu ze szpitala – zalecenia dla rodziców.


Pobieranie 11.61 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna