Temat: Własne typy zmiennych I stalePobieranie 57,03 Kb.
Data05.06.2018
Rozmiar57,03 Kb.

Temat: Własne typy zmiennych i stale.

  1. Do deklaracji nowego typu danych używa się w języku Pascal słowa kluczowego TYPE. Po słowie type podajemy nazwę i definicję.

Przykłady:

Type wyraz = string[3];

Type tablica_wyrazow[1..6]of wyraz

Ważne aby przed deklaracją tablicy był zadeklarowany typ wyraz, bo do określenia typu wyraz używamy znanego slowa kluczowego string, zaś do określenia typu tablica_wyrazów używamy typu wyraz.  1. Przykład zastosowania własnej definicji typu:]  1. Typ okrojony. Jest stosowany gdy określone dane przybierają nietypowe wartości, np. 1…7. Wtedy definiujemy typ okrojony:

Type

dzien_tygodnia = 1..7;tabela_tydzień = array[dzien_tygodnia] of byte

  1. Przykład programu wybierającego losowo dzień na wycieczkę.  1. Deklaracja stałych. Stałe bywają pomocne w obliczeniach natury fizycznej, chemicznej, zwłaszcza, gdy używamy ich wielokrotnie. Przykład ograniczenia przeszukiwanego zbioru przez zadeklarowaną stałą:  1. Typ wyliczeniowy jest stosowany, gdy mamy do czynienia z newielką liczbą wariantów wartości, jaki może przyjąć zmienna.


  1. Sprawdź działanie poniższego programu, w którym zadeklarowano własny typ tablicy w oparciu o stałą.

program zamiana;

const MAX = 1000; {maksymalny rozmiar tablicy}
type Tablica = array[1..MAX, 1..MAX] of Longint; {wlasny typ tablicowy}
var t: Tablica;

i, j, n: Longint;


begin

Readln(n);

for i := 1 to n do

for j := 1 to n do

Read(t[i, j]);

for j := 1 to n do

begin

for i := 1 to n doWrite(t[i, j], ' ');

Writeln;


end;

  1. Stos jest typem struktury danych. Można na nim wykonać tylko 2 operacje:

Instrukcje posiadają adresy. Przy wykonywaniu procedury adres aktualnie wykonywanej instrukcji jest kładziony na stos. Odbywa się skok do instrukcji procedury lub funkcji. Następnie procesor wykonuje skok pod adres na wierzchołku stosu i pracuje dalej.

  1. Losowanie danych. W symulacjach, grafice, grach wykorzystywany jest element przypadkowości, a każdy język programowania ma gotowe procedury umożliwiające losowanie. Napisz program(ik) Działający jak sześcienna kostka do gry.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna