Temat pracy dyplomowejPobieranie 12,17 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar12,17 Kb.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej


Analiza danych zarejestrowanych w trakcie operacji kardiochirurgicznych

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

mgr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie i wykonanie oprogramowania do analizy danych pomiarowych zebranych w trakcie operacji kardiochirurgicznej. Oprogramowanie powinno umożliwić analizę danych pomiarowych wielokanałowych takich jak jednokanałowy sygnał EKG, 4 kanały potencjałów nasercowych (MAP) oraz dwa kanały impedancji. Zaimplementowane procedury powinny uwzględnić wiarygodność pomiarową wyników jak i umożliwić analizę i prezentację wyników długoterminowych jak i krótkoterminowych danych pomiarowych (ocena globalna na przestrzeni całego doświadczenia jak i analiza lokalna dla wybranego fragmentu zapisu)

Zadania do wykonania

Zakres pracy :

 • Zapoznanie się z metodami pomiaru i akwizycji sygnałów

 • Opracowanie metod analizy sygnałów – w szczególności dla dużych zbiorów danych,

 • Interfejs graficznego umożliwiającego zarządzanie wynikami pomiarów,

 • Opracowanie i wdrożenie metody opisywania zdarzeń w pliku pomiarowym (komentarze do zdarzeń podczas zbierania danych),

 • Opracowanie metod detekcji danych wg definiowanych kryteriów (np. efekt odklejenia się elektrod pomiarowych w trakcie pomiaru i innych) oraz ich analizy (wybrane metody),

 • Wizualizacja wyników analizy .

Wymagania :

 • Znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów

 • Znajomość oprogramowania Matlab

 • Umiejętność tworzenia interfejsów graficznych

Literatura

 1. R.M.Rangayyan, Biomedical Signal Analysis, A Case-Study Approach, IEEE Press 2002

 2. M.Akay, Nonlinear Biomedical Signal Processing, IEEE Press 2001

 3. R.L.Allen D.W.Mills, Signal Analysis, Time, Frequency , scale and Structure,Willey, 2004

 4. S.M.Kay, Fundamentals on Statistical Signal Processing, Estimation theory, Prentice Hall, 1993

 5. A. Pappoulis S.u.Pillai, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGrawHill, 2002

 6. G. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Pearson Addison Wesley, 2004

 7. T.K.Moon, W.C.Stirling, Matjematical Methods and Algorithms for Signal Processing, Prentice Hall, 2000

 8. www.mathworks.com

Uwagi
Dyplomant©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna