Temat: Cyklogram wykonania serii wyrobówPobieranie 0,77 Mb.
Strona8/8
Data18.06.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

KONTROLA

Utrzymanie produkcji na właściwym poziomie jest uzależnione od właściwej kontroli technicznej. Jest ona odpowiedzialna za: • jakość materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych,

 • kontrolę poszczególnych elementów wyrobu na różnych stadiach wykonania,

 • wykrycie i ewidencjonowanie braków,

 • kontrolę montażu,

 • kontrolę środków produkcji.ZADANIA PRACOWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLIKierownictwo musi:

 • w porozumieniu z kadrą zarządzającą produkcją ułożyć szczegółowy i możliwy do realizacji grafik wykonania zamówień metodą wykresów Gantta,

 • dokonać zamówień potrzebnych materiałów, narzędzi,

 • pozyskiwać nowe zamówienia ,

 • po konsultacji z kadrą zarządzającą produkcją ustalić wysokość wypłacanych wynagrodzeń.


Kadra zarządzająca produkcją musi:

 • dopilnować terminowości wykonania prac,

 • zgłosić zamówienia zgodne z zapotrzebowaniem na potrzebne materiały i narzędzia,

 • prowadzić ciągły nadzór,

 • zgłaszać ewentualne uwagi do kierownictwa (w tym również reduktory płacowe).


Pracownicy wykonawczy muszą:

 • przestrzegać grafiku wykonywania zadań,

 • ograniczyć zbędne czynności i niepotrzebne przerwy,

 • poprawić staranność wykonywanych robót, by zminimalizować braki,

 • zgłaszać majstrom uwagi mające wpływ na kształt i szybkość wykonania zamówienia.TRANSPORT

Przedsiębiorstwo musi mieć zapewniony sprawny transport zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny.a) wewnętrzny:

 • dostarczenie surowca lub na stanowisko w czasie nie powodującym przestoju w pracy,

 • wykorzystanie takich środków transportowych jak: wózki, linie lub taśmy transportowe.

b) zewnętrzny:

 • dostarczanie gotowych wyrobów do klienta (Pomimo, że zwiększa się koszt danego wyrobu klient woli dopłacić za transport niż organizować go samemu. Własny transport zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa i może stać się kartą przetargową w negocjacjach z klientami).MAGAZYN I GOSPODARKA NAPRAWCZA

 1. Sprawność realizacji zamówienia jest uzależniony od odpowiedniego stanu magazynu. Przedsiębiorstwo wykonuje wyroby nie wymagające dużej powierzchni magazynowej. Wykorzystywane elementy gotowe to wkręty i śruby, więc najłatwiej jest je przechowywać w pojemnikach. W nich także przechowywane są elementy wyrobu już wykonane, czekające na montaż. Magazynowanie wyrobu gotowego jest ograniczone do minimum. Z chwilą wykonania zamówionej ilości jest ona natychmiast dostarczana do klienta.
 1. Usprawnienie pracy magazynu realizuje się dzięki sprawnemu przekazywaniu informacji o potrzebnych materiałach lub częściach a także wykorzystaniu doświadczeń z poprzednich prac.
 1. Sprawna gospodarka naprawcza funkcjonuje dzięki informacjom dotyczących zdarzeń zachodzących w procesie użytkowania maszyn i urządzeń oraz o środkach wymaganych do realizacji napraw. Ważnymi informacjami są parametry uzyskane w wcześniejszych pracach naprawczych. Usprawnienie prac uzyskujemy dzięki planowaniu dyspozycyjności maszyn i urządzeń a także poprzez stworzenie harmonogramu napraw.
 1. Istotnym punktem jest zaopatrzenie. Jest ono ustalane na podstawie danych z wcześniejszych procesów i maksymalnie minimalizowane. Pozwala to na zmniejszenie się kosztów i nie „zamrażanie” pieniędzy.


ZASOBY LUDZKIE
 1. W przypadku braku zamówień, a co za tym idzie dłuższych postojów, pracownicy mogą być wysyłani na bezpłatny urlop.
 1. Dla zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed wypadkami losowymi związanymi z kadrą pracowniczą należy stworzyć bank zasobów ludzkich. Umożliwi on szybkie znalezienie zastępstwa dla nieobecnego pracownika.
 1. W celu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich możliwe jest okresowe przesuwanie ludzi o innych prac. Dotyczy to głównie tokarzy. Mogą oni być przesunięci do następnych prac:

 • Remontowych,

 • Konserwatorskich,

 • w magazynie.
 1. W chwili zatrudnienia pracownika jest on zobowiązany przejść szkolenie BHP oraz zapoznać się z regulaminem obowiązującym na terenie zakładu.
 1. Chcąc łatwiej prowadzić zakład pracy zastosowano prostą strukturę zatrudnienia i nadrzędności. Daje nam to:

 • szybszy przepływ informacji,

 • łatwiejszą kontrolę,

 • mniejsze koszty.
 1. W celu lepszej motywacji pracownika pensje są wypłacane w terminie. Kiedy takie rozwiązanie nie jest możliwe pracownik ma możliwość otrzymania części wypłaty. Ma on także możliwość pobrania zaliczki na poczet płacy.
 1. W celu obniżenia kosztów pracowniczych przedsiębiorstwo zdecydowało się na zlikwidowanie stanowisk pracy związanych z ochroną mienia i z pracami porządkowymi na poczet współpracy z firmami świadczącym wyżej wymienione usługi.
 1. Kolejnym etapem w minimalizacji wydatków jest podpisanie umów z firmami przedstawicielskimi. Ich zarobek jest ustalany na podstawie prowizji od wysokości sprzedaży.
 1. Dzięki zastosowaniu dwuzmianowego systemu pracy możliwa jest szybka realizacja zamówienia przy optymalnym wykorzystaniu możliwości maszyn. Pozostawia to także pewien czas na przeprowadzenie niezbędnych napraw i konserwacji maszyn.
 1. W zakładzie stosowany jest harmonogram pracy. Pozwala to pracownikom na łatwiejszą organizacje własnego czasu pracy i czasu wolnego. Dzięki zastosowaniu harmonogramu pracy pracownicy mogą zamieniać się pomiędzy sobą oraz pracować na różnych zmianach.
 1. W celu zwiększenia w zakładzie znajduje się system wyjść ewakuacyjnych a także odpowiedni system wentylacyjny i system przeciwpożarowy. Również w tym celu regularnie odbywają się szkolenia BHP a także są przeprowadzane kontrole techniczne mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
 1. W celu uniknięcia niepełnego wykorzystania zasobów ludzkich pracownicy są przenoszeni pomiędzy stanowiskami. Dzięki czemu pracownicy zdobywają nowe umiejętności na nowych stanowiskach. Dzięki takiej organizacji zajęć praca nie staje się monotonna i pozwala na większą satysfakcje pracowników.


MARKETING


 1. W przedsiębiorstwie wszystkie działania marketingowe skupiają się na optymalnym obciążeniu produkcji.
 1. Informacje przechodzące na drodze produkcja – dział marketingowy umożliwiają odpowiednią koordynacje działań. Pozwala to na lepszy kontakt z klientem, łatwiej jest określić termin realizacji zamówienia lub jego dostarczenia.
 1. Dział marketingowy:

  • informuje o potrzebach rynku,

  • w porozumieniu z produkcją rozwija ofertę,

  • koordynuje prace w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży i serwisu,

  • dostarcza klientowi informacje o produktach a przedsiębiorstwu o potrzebach nabywców.
 1. Własny transport zapewnia bezproblemową dystrybucję wykonywanych wyrobów.
 1. W celu zwiększenia swojej konkurencyjności przedsiębiorstwo świadczy usługi serwisowe. Wszystkie wyroby wytworzone przez firmę objęte są okresem gwarancyjnym. W przypadku wady fabrycznej klient nie ponosi żadnych kosztów. Do obecnego momentu nie nastąpiła taka sytuacja.
 1. Dodatkową usługą będącą atutem przedsiębiorstwa jest montaż u klienta. Taka działalność marketingowa daje nam przewagę nad konkurencją i podwyższa nasze zyski. Klient chcąc uchronić się przed błędnym montażem (możliwość wystąpienia awarii) jest skłonny zapłacić trochę więcej a nie narażać się na późniejsze koszty naprawy.
 1. W przypadku, kiedy klient nie życzy sobie montażu do produkty dołączana jest instrukcja obsługi.
 1. W celu zwiększenia trwałości i przydatności produktu do każdego sprzedawanego urządzenia dołączana jest instrukcja obsługi oraz instrukcja konserwacji wyrobu.
STRATEGIA

W związku z wzrastającymi potrzebami klientów przedsiębiorstwo musi obrać odpowiednią drogę rozwoju produktu, produkcji, informacji i zatrudnienia. • Produkt powinien być funkcjonalny trwały wysokiej jakości o przystępnej cenie.

 • W produkcji należy zastosować nowoczesne techniki wytwarzania, rozwijać zdolności produkcyjne, lokalizować procesy produkcji i dystrybucji w miejscach o niskich kosztach.

 • Informacje powinny być przekazywane szybko zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Realizowane to może być poprzez telefony komórkowe, stacjonarne, Internet, broszury informacyjne, ulotki itp.

 • Dla rozwoju firmy ważne jest uświadomienie personelu o wzajemnej relacji pomiędzy wszystkimi dziedzinami życia przedsiębiorstwa.


Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna