Temat : tworzenie bazy danych przy pomocy programu excelPobieranie 0,49 Mb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar0,49 Mb.
  1   2   3   4   5TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL
Czas trwania : 3 x 45 min.
CELE NAUCZANIA :


  1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna)

  • uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić bądź usunąć w niej dane dotyczące adresów zamieszkania ich matek

  • na podstawie tablicy bazy danych potrafi tworzyć rekordy danych i wykonywać na nich podstawowe operacje (wstawić nowy rekord , usunąć istniejący , przejść do następnego itp.)

2. Poziom rozszerzający (ocena dobra)  • uczeń potrafi wykorzystać istniejącą bazę danych do znalezienia lub wyznaczenia interesujących go informacji

  • uczeń potrafi wykonać wydruk korespondencji seryjnej

3. Poziom dopełniający (ocena bardzo dobra)
CELE WYCHOWAWCZE :

  • wdrażanie do staranności wykonania

  • dbanie o porządek w czasie pracy


METODY KSZTAŁCENIA : ćwiczenia praktyczne
ZASADY KSZTAŁCENIA : poglądowości , wiązania teorii z praktyką , stopniowania trudności
FORMY KSZTAŁCENIA : praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE : programy; MICROSOFT EXCEL , MICROSOFT WORD


PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Czynności organizacyjno – porządkowe (powitanie klasy , sprawdzenie listy obecności itp.)


2. Uświadomienie celu lekcji

Nauczyciel mówi uczniom , czym będą się zajmować na lekcji . Opisuje krótko poszczególne etapy tworzenia bazy danych i przedstawia korzyści związane z jej wykorzystaniem .

Nauczyciel przedstawia też kryteria wg których zostanie oceniona praca uczniów .


  1. Realizacja tematu lekcji

1. Uruchomienie programu EXCEL

Z menu Start wybieramy opcję Programy i dalej nazwę programu MICROSOFT EXCEL . Pojawia się Arkusz kalkulacyjny składający się z komórek uporządkowanych w kolumny

(od A) i wiersze (od 1) np. A1.2. Wpisz do komórek następujące dane : imię i nazwisko , adres (ulica , numer domu ,numer mieszkania , kod pocztowy , miejscowość) , oraz telefon kontaktowy twojej mamy oraz matek wszystkich pozostałych osób z klasy.

3. Na podstawie danych w Arkuszu 1 otwórz i przejrzyj rekordy bazy danych dotyczące kolejnych uczniów. W celu wykonania tego zadania , należy wybrać polecenie Formularz z grupy Dane . Na ekranie pojawi się okno dialogowe w którym przedstawione są pola rekordu i ich zawartość . Za pomocą przycisków można np. wstawić nowy rekord , usunąć istniejący , przejść do następnego lub poprzedniego rekordu .  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna