TechnologicznośĆ konstrukcjiPobieranie 3,14 Mb.
Strona1/10
Data07.12.2017
Rozmiar3,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


POŁĄCZENIA SPAWANE LUTOWANE

ZGRZEWANE KLEJONE.

 1. ŹRÓDŁA CIEPŁA

 • płomień gazowy (en. chemiczna)

 • łuk elektryczny (en. elektryczna)

 • en. mechaniczna

pł. gaz. C2 H2 + O2 2CO + H2 + 107 kcal/mol


2CO + H2 + 1½O2 = 2CO2 + H2O + 203 kcal/mol


Ciepło skoncentrowane 34% c. en.


Płomień : normalny O2 /C2H2 = 1,0 ÷ 1,2

nawęgl. O2 /C2H2 < 1

utleniaj. O2 /C2H2 > 1,2

ŁUK ELEKTRYCZNY


Gaz w polu elektr. ulega jonizacji oraz dysocjacji.

Mieszanina jonów dodatnich oraz cząsteczek wykazuje b. dużą zdolność emisyjną – tworząc PLAZMĘW

arunek ciągłości procesu jonizacji i dysocjacji – wys. temp.

Charak. łuku : argon – elektr. nietopl. wolfram.Inne źródła :

 1. Wiązka elektr. (P = 2 ÷ 20kW), (I ≈ 1A), (U ≈ 100kV)

 2. Plazma termiczna : (rozgrzany gaz przez sztucznie skoncentrowany łuk elektr.) t ≈ 30 000ºC U = 40 ÷ 120 V P = 200 kW

 3. Reakcje egzotermiczne (sp. proszku Al i tlenków Fe)

 4. Ciepło – przez tarcie

 5. Ciepło Joule’a (oporn. stykowa)


 1. Źródła energii

- gazy palne C2H2 (butla 15 atm, +15ºC rozp. w acetonie 40l 5,5 kg C2H2 ( 5m3 )

 • termit (ferromit) (Al + FeO)

 • łuk elektryczny (przetwornice, prost. spaw., transf. spawalnicze)
 1. Metody spawania

- ręczne, łukowe elektr. otuloną (1,5 mm - wsz. mat.

 • elektr. topliwą w osłonie gazu czynnego (MAG)

 • elektr. topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG)

 • elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna