Technologia przerobu surowców wtórnychPobieranie 1,07 Mb.
Strona11/15
Data14.02.2018
Rozmiar1,07 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Odpady pochodzące z opakowań
OPONY


Rodzaje recyklingu opon:

 1. bieżnikowanie (przedłuża żywotność) – 22% opon poddawane bieżnikowaniu

 2. Zastosowanie do produkcji granulatu gumowego (po usunięciu kordu i rozdrobnieniu metodami: mechaniczną lub kriogeniczną) – granulat do produkcji wyrobów gumowych.

 3. Używanie całych opon w pracach ziemnych oraz do budowy ekranów dźwiękochłonnych.

 4. Opalanie pieców cementowniczych (opalanie klinkieru) – 15% opon.

 5. Wykorzystanie w metalurgii stali ( w procesie wielkopiecowym – energetyczne mniejsze zużycie koksu) jako nawęglacz w kąpieli metalowej – odzysk ok. 10  20% stali.

Podstawowym składnikiem tworzyw sztucznych jest węglowodór C8H8


¼ C8H8 + O2  2CO + H2 + 8,21 MJ/kg

Ciepło


2CO + H2 + 3/2O2 = 2CO2 + H2O + 31,4 MJ/kg
W wyniku przeprowadzanych prób stwierdzono, że można zmniejszyć zużycie koksu o około 100 kg/ tonę surówki przy wprowadzeniu 30 – 35 kg plastykowych odpadów na tonę surówki. Ponadto korzystnej zmianie uległ skład gazu wielkopiecowego tzn. wzrosła w nim zawartość wodoru i węglowodoru – wartość opałowa jest większa.

Spalanie plastiku- reakcja gazyfikacji:

1/4C8H8 + O2 = 2CO + H2 + 8,21 MJ/ kg spalonych plastików

Powstaje tlenek węgla potrzebny do redukcji tlenków żelaza:

Fe2O3 +2 CO + H2  2Fe + 2CO2 + H2O – 0,46 MJ/ kg


Odpad poszatkować do granulacji <10mm i wilgotności <2% -granulat wprowadza się za pomocą powietrza do dysz wielkopiecowych.
Gazyfikacja plastików jest najbardziej ekonomicznym sposobem ich utylizacji. Dostarcza również reduktor potrzebny do redukcji tlenków węgla – wytwarzania stali. Innym sposobem uzyskania reduktora jest reakcja Bouduarda:

C + O2 = CO2 + Q (ciepło)

C + ½ O2 = CO + Q

C + CO2 = 2CO
Wprowadzenie granulatu z PCV i tworzyw sztucznych do procesu wielkopiecowego powoduje zmniejszenie zużycia koksu i pyłu z 500 na 300 kg/ tona. Ponadto uzyskany w ten sposób gaz wielkopiecowy posiada większą wartość opałową WD= 1200 [kcal/m3].
Innym odpadem wykorzystywanym w metalurgii są opony samochodowe

Korzyści wynikające z wykorzystania opon w procesie stalowniczym: 1. Ochrona środowiska

 2. Węgiel pochodzący z pirolizy gumy może być dobrym środkiem nawęglającym w procesie stalowniczym.

 3. Możliwość odzyskania stali w postaci kordu z opon (10 – 20% masy opony).


Sposób ładowania gumy z opon (po poprzedniej rozbiórce metodą kriogeniczną)

Guma ładowana jest do specjalnych pojemników które później dostarczane są do pieca.


UWAGA! Po wprowadzeniu opon stwierdzono czterokrotny wzrost zawartości węgla w stopionej stali.

Wadą zastosowania zużytych opon w procesie stalowniczym jest zanieczyszczenie stali siarką.


PRZERÓB SUROWCÓW WTÓRNYCH METALI NIEŻELAZNYCH

Pod tym pojęciem rozumiemy dwie grupy materiałów: 1. Złom metali nieżelaznych:

- złom poamortyzacyjny- części które utraciły wartość użytkową wskutek zużycia lub zniszczenia.
- złom poprodukcyjny- są to odpady metali nieżelaznych lub ich stopy powstałe w procesach obróbki plastycznej i odlewania i obróbki mechanicznej.
2) Odpady metalurgiczne metali nieżelaznych:

Skrzepyróżnego rodzaju rozpryski, rozlewy powstające na krawędziach wlewnic, kadzi, form podczas wytwarzania wymienionych wcześniej metali.
Zgorzelina - utleniona warstwa powierzchni metali
Zgary - substancja która tworzy się na powierzchni płynnego metalu w postaci mieszaniny jego związków, granulatu, wyłożenia ogniotrwałego pieca, rafinatu.

ŻużelSzlamyodpady o wysokiej wilgotności, drobnoziarniste powstające w procesach metalurgicznych lub przy mokrym oczyszczaniu gazów.
Pyły – substancje suche powstałe w procesach metalurgicznych wychwytywane z gazów odlotowych.
Nasionki – to materiały ogniotrwałe nasiąknięte metalem pochodzące z wyłożenia ogniotrwałego pieców, kadzi, koryt.
ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH:

Złom niesortowany – złom niewsadowy, który ze względu na skład chemiczny, zanieczyszczenia, postać lub masę wymaga przerobu.

Złom zespolony – złom różnych metali i stopów połączony ze sobą w wyniku lutowania, spawania lub mechanicznego połączenia.

Złom w gatunku metalu lub stopu tj. złom którego skład chemiczny odpowiada konkretnemu gatunkowi metalu lub stopu.

Złom w grupie gatunku metalu lub stopu- bardzo zbliżony pod wzgl. składu chemicznego
Zanieczyszczenia złomu metali nieżelaznych:

 • niemetaliczne – izolacje, opakowanie, drewno, smoła itd.

 • metaliczne – inne metale lub ich stopy np. stal nie połączona trwale.OZNACZENIA I KLASYFIKACJA ZŁOMU METALI NIEŻELAZNYCH


Złom metali nieżelaznych dzieli się:

 • na Kategorie

 • na Grupy

 • na Klasy


Kategoria – uwzględnia podstawowy pierwiastek i oznacza się cyframi kolejnymi od 1 ...9
Grupa – uwzględnia zawartość podstawowego pierwiastka i składników stopowych i oznacza się liczbami od 01 ......
Klasa – uwzględnia postać złomu, grubość kawałków, jednorodność i stopień czystości. Oznacza się cyframi od 1 ....
NP.

1.01.1

Kategoria Grupa Klasa

Oznaczenia grup kategorii złomu metali nieżelaznych.


KATEGORIA

OKREŚLENIE KATEGORII

1

Miedź i jej stopy z wyłączeniem złomu: kabli i przewodów

2

Nikiel i jego stopy

3

Cyna i jej stopy

4

Aluminium i jego stopy

5

Magnez i jego stopy

6

Cynk i jego stopy

7

Ołów i jego stopy

8

Miedź i aluminium w postaci przewodów i kabli

9

Kadm


Sposób oznaczenia złomu metali nieżelaznych

Składa się z: 1. części słownej określającej bliżej dany złom, jego postać. Np. złom poamortyzacyjny miedzi lub wióry itp.

 2. nazwy grupy

 3. znaku gatunku metalu lub stopu

 4. znaku klasy złomu

 5. numeru normy

Np. Odpady miedzi zawierające min. 99,9% Cu w postaci drutu:   1. PN – 76/ H – 157/15/0

Np. Złom poamortyzacyjny stopów aluminium z miedzią w postaci naczyń:

   1. PN – 76/ H – 157/15

Np. Złom ołowiowy, akumulatorowy:

   1. PN – 76/ H


Przykładowe różnice pomiędzy klasami


1.01.1 1.01.2

Zawartość Cu 9,99%

Klasa 1.Złom kawałkowy o grubości > 0,5 mm Klasa 2.Złom kawałkowy o grubości < 0,5 mm

1.03.1 1.03.2

Grupa złomu miedzi stopowej

o zawartości Cu min.97%

z dodatkiem Cr, Sn, Cd, Mn, Ni, Ti


Klasa 1.Złom kawałkowy Klasa 2.Wióry, ścinki.1.15.1 1.15.2

Grupa: Brązy cynowo – ołowiowe

dopuszczalna zawartość Fe do 1%

Zanieczyszczenia niemet. do 2%

Cyna: 416%

Ołów: 420%


Klasa 1.Odlewy Klasa 2.Wióry ścinki


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna