Technologia CipherMe w systemie Narodowej Ochrony ZdrowiaPobieranie 0,7 Mb.
Strona1/8
Data01.03.2018
Rozmiar0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Technologia CipherMe

w programie

Narodowej Ochrony Zdrowia
Dokument opracowany przez Hansen Net Sp. z o. o.

narodowego operatora technologii CipherMe w Polsce.
Celem tego dokumentu jest przedstawienie technologii CipherMe, a w szczególności pokazanie jak architektura CipherMe Medical może pomóc w realizacji wielu elementów programu Narodowej Ochrony Zdrowia.

CipherMe Medical to działający system który już teraz realizuje wiele punktów programu oraz tworzy solidne podstawy do realizacji wielu pozostałych.

W szczególności:


 1. Architektura CipherMe Medical realizuje wszystkie wymagania elektronicznego Rejestru Usług Medycznych, tanio i elastycznie.

 2. Decyzje administracyjne, w tym polityki lekowej państwa, mogą być komunikowane lekarzom, aptekom i innym instytucjom, natychmiastowo i bez nakładów na wprowadzanie nowych danych do ich systemów informatycznych.

 3. W systemie pomocy doraźnej, dane medyczne pacjenta, niezbędne do podjęcia odpowiednich decyzji, mogą być w rękach kompetentnych osób w 1 do 2 minut. W ratownictwie dane krytyczne docierają do załogi karetki i do szpitala docelowego.

 4. Dane medyczne pacjenta są dostępne mu w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Taka elastyczność pozwala na realizację dowolnej struktury dostaw usług zdrowotnych, w tym ścisłego, scentralizowanego nadzoru a elastycznej i rozproszonej dostawy usług.

 5. System pozwala zdefiniować ramy działań dla osób i instytucji, czyniąc niemożliwym działanie poza nimi, a wynikające mechanizmy prewencyjne są bardziej efektywne niż wszelka wykrywalność post-factum.

  1. System CipherMe automatycznie weryfikuje uprawnienia osób zawodowych i udostępnia im wyłącznie środki do których są upoważnione, łącznie z repertuarem receptariusza.

  2. Niemożliwym jest przypisanie osobom usług medycznych i związanych kosztów, bez świadamości i udziału tych osób, eliminując zjawisko fikcyjnych pacjentów i wydarzeń.

 6. Architektura CipherMe Medical jest technologicznym ucieleśnieniem wielu praw pacjenta.

  1. System daje pełną wolność wyboru świadczeniodawcy, jednocześnie poprawiając jakość i dostępność usług zdrowotnych.

  2. Kompletne dane medyczne w rękach pacjenta, cyfrowa integralność i niepodważalność wpisów, oraz możliwość odczytu przez autorów-lekarzy, eliminują obecne niejasności, stwarzają platformę wzajemnego zaufania. W efekcie, obecne manifestacje niezadowolenia powinny stracić rację bytu.

Architektura CipherMe stwarza uniwersalny fundament dla niemal każdego narodowego programu informatycznego w którym dużą rolę odgrywa kontakt obywatela z instytucją jak: system ochrony zdrowia, dowody osobiste i paszporty, prawa jazdy, dokumenty pojazdów, systemy finansowe jak podatkowy i celny, system ubezpieczeń społecznych i prywatnych, system obrony narodowej lub rynek pracy.

Koszty baz CipherMe są jedne a mogą z nich skorzystać wszystkie powyższe programy, co pozwala na wielokrotne obniżenie potrzeb inwestycyjnych i kosztów operacyjnych każdego z nich.


Technologia CipherMe 4

CipherMe Medical 6

Korzyści 8

CipherMe w Narodowej Ochronie Zdrowia 18

Elektroniczny Rejestr Usług Medycznych – punkt V.1 Programu 18

Instrument kontroli w polityce lekowej państwa – punkt V.2 Programu 18

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne – punkt III.2 Programu 20

Prawa pacjenta - punkt VII Programu 20

Perspektywy realizacji 22

Optymalizacja kosztów i elastyczność wprowadzenia 22

Skala czasowa 29

Możliwość bezprzetargowego wprowadzenia 29Struktury organizacyjne 30


Technologia CipherMe


CipherMe to unikalna i nowoczesna technologia która pozwala każdej jednostce: osobie lub instytucji przechowywać własne dane, zarządzać nimi i mieć do nich dostęp

 • w sposób bezpieczny, prywatny i anonimowy,

 • w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie,

 • po kosztach dostępnych dla każdego.

CipherMe opiera się na najnowszych technologiach kryptograficznych i komunikacyjnych.

Architektura CipherMe składa się z: • indywidualnych baz danych jednostek na licencjonowanych serwerach,

 • oprogramowania do wprowadzania, przeglądu i zarządzania danymi.

Obiekty w bazie są indywidualnie zaszyfrowane tak że nawet zarządzający serwerem nie ma dostępu do tożsamości właściciela, ani do jego danych. W ten sposób CipherMe unikalnie rozdziela własność zawartości danych od własności środków przechowywania tych danych, jak serwery Internet lub Intranet.

Właściciel bazy danych, prawowity właściciel zawartych informacji, zarządza dostępem do bazy udzielając licencji dostępu do indywidualnych obiektów osobom trzecim: lekarzom, pracodawcom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom państwowym.

Architektura CipherMe zmieni diametralnie sytuację obywateli w każdych sformalizowanych okolicznościach poprzez fizyczną realizację ich praw do wyłącznego posiadania własnych danych osobistych i do zarządzania nimi według potrzeb i wymagań prawnych. CipherMe zwiększy ich


 • wolność wyboru,

 • poczucie prywatności i bezpieczeństwa,

 • samowystarczalność oraz zwiększona świadomość takich dziedzin jak własne zdrowie,

 • a w efekcie zaufanie do organów władzy państwowej i jej instytucji.

Bezpieczeństwo i anonimowość danych


Operatorzy usług Internet często porównują bezpieczeństwo swoich instalacji do banku. Rzeczywiście, banki mogą być bardzo bezpieczne, ale głównie dla własnych potrzeb. Gdy oddamy dokument urzędnikowi bankowemu w okienku, może on potem fizycznie zrobić z nim co chce: skopiować, udostępnić jego zawartość innym lub nawet wynieść poza bank, bez naszego pozwolenia lub kontroli. Podobnie właściciel normalnej serwerowni ma fizyczny dostęp do zawartości poczty elektronicznej i wszelkich danych przechowywanych przez użytkowników.

Bazę danych w technologii CipherMe można porównać do zestawu anonimowych skrytek depozytowych w tym samym banku – jedna skrytka na każdy obiekt danych. Skrytki korzystają ze wszystkich standardowych zabezpieczeń bankowych, ale dostęp do zawartości każdej z nich ma jedynie właściciel oraz osoby przez niego upoważnione. Tożsamość samego właściciela pozostaje ukryta.


Autorstwo technologii


Technologię CipherMe zbudowała szkocka firma projektowa, CLAN Systems Ltd. 1, prowadzona od ponad 15 lat w Edynburgu przez polskiego informatyka. Technologia jest licencjonowana na każdy rejon geograficzny wybranemu operatorowi narodowemu, którym na terenie Polski jest Hansen Net Sp. z o. o.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna