Techniki wytwarzaniaPobieranie 3.51 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar3.51 Kb.

Techniki wytwarzania

zagadnienia do zaliczenia
 1. Opisz pojęcia: technologia, proces produkcyjny i ich składowe

 2. Typy organizacji produkcji

 3. Formy organizacji produkcji

 4. Dokumentacja technologiczna

 5. Oceń podstawowe czynniki wpływające na jakość wyrobu

 6. Aspekty procesu technologicznego

 7. Miejsce i rola baz danych i komputerowego wspomagania w procesie technologicznym

 8. System ESP – jego fazy organizacji

 9. Ocena i opis procesu nagrzewania ciał cienkich i masywnych

 10. Omów pojęcia i sens fizyczny liczby Biota

 11. Co nazywamy temperaturą rekrystalizacji i jej sens fizyczny

 12. Podział urządzeń grzewczych

 13. Co nazywamy obróbką plastyczną na zimno i na gorąco, podobieństwa i różnice

 14. Omów operacje tłoczenia (szkic, zasady oraz ograniczenia – proces wykrawania, wytłaczania, gięcia)

 15. Wspomaganie komputerowe w procesach wytłaczania o obróbki plastycznej

Pobieranie 3.51 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu