Techniki połOŻnicze I prowadzenie porodu I lic treści zajęĆPobieranie 8,71 Kb.
Data01.01.2018
Rozmiar8,71 Kb.

TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU I LIC

TREŚCI ZAJĘĆ

1. Budowa miednicy kostnej

2. Budowa kanału rodnego – płaszczyzny, przestrzenie, wymiary

3. Płód jako „przedmiot” porodu - budowa i wymiary

4. Ocena usytuowania płodu w macicy na podstawie badania zewnętrznego – chwyty Leopolda. Pomiary zewnętrzne miednicy.

5. Mechanizm porodu w położeniu podłużnym główkowym – ułożeniu przygięciowym potylicowym przednim

6. Ocena postępu porodu na podstawie badania zewnętrznego i wewnętrznego

7. Obserwacja rodzącej, prowadzenie I, II, III, IV okresu porodu

8. Prowadzenie dokumentacji porodu – partogram, karta gorączkowa położnicza, historia położnicza

9. Mechanizm porodu, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku porodów powikłanych:

- odmiana tylna ułożenia potylicowego

- nieosiowe ustawienie główki

- niskie poprzeczne ustawienie główki

- wysokie proste ustawienie główki

10. Mechanizm porodu, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku porodów w ułożeniach odgięciowych: wierzchołkowym, ciemieniowym, czołowym, twarzyczkowym

11. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania nieprawidłowych usytuowań i ułożeń główki płodu

12. Technika i zasady szycia krocza, zdjęcie szwów z krocza

13. Analiza i interpretacja zapisów KTG – planowanie postępowania

14. Fizjologia i zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy

15. Dokumentowanie procesu pielęgnowania w wybranych sytuacjach położniczych (ciąża, poród, połóg)

16. Rola i zadania położnej w wybranych powikłaniach przebiegu porodu

17. Konstruowanie planu porodu w oparciu o ocenę sytuacji położniczej

18. Wytyczne WHO dotyczące opieki okołoporodowej. Poród naturalny.

19. Poród rodzinny. Bezpieczne macierzyństwo.

20. Psychoprofilaktyka porodu. Poród aktywny. Pozycje wertykalne do porodu.

21. Szkoła Rodzenia formą edukacji osób oczekujących narodzin dziecka.

22. Narodziny ojcostwa. Ojcostwo współcześnie – rola ojca w porodzie.

23. Hormony w porodzie

24. Aktualne doniesienia dotyczące postępowania okołoporodowego w opracowaniach studentów.Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

Bręborowicz G.H.: Położnictwo i ginekologia , PZWL

Pschyrembel: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, PZWL

Chapman V., Charles C.: Prowadzenie porodu, PZWL

Gaskin May I.: Duchowe położnictwo, , wyd. Virgo

Gaskin May I.: Poród naturalny

Słomko Z.: Kardiotokografia Kliniczna, PZWL

Gauge S.M.: TG – to proste, PZWL

Bałanda – Bałdyga A.: Opieka nad kobietą ciężarną, PZWL

Łepecka – Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, PZWL

Troszyński M.: Położnictwo – ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.

Boyle M.: Stany nagłe w położnictwie i ginekologii, PZWL

Dębski R.: Stany nagłe w połoznictwie, PZWL

Ćwiek D.: Szkoła Rodzenia, PZWL

Odent M.: Odrodzone narodziny, wyd.Bela Med.

Leboyer F.: Poród bez przemocy, wyd. MamaniaCzarnawska – Iliev I..: Ciąża i poród bez obaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna