Technik logistyk (autor: Krzysztof Zowada)Pobieranie 126,48 Kb.
Strona1/2
Data12.06.2018
Rozmiar126,48 Kb.
  1   2


Technik logistyk

(autor: Krzysztof Zowada)


Test jednokrotnego wyboru

1. Dobro materialne w stanie naturalnym do przetworzenia lub spożycia to:


 1. materiał

 2. surowiec

 3. półprodukt

 4. towar

2. Logistyka dostarcza użyteczności: 1. formy i czasu

 2. miejsca i posiadania

 3. formy i posiadania

 4. miejsca i czasu

3. Informacja zawarta na przedstawionym znaku manipulacyjnym brzmi: 1. ż

  ywe zwierzęta


 2. produkty szybko psujące się

 3. dobra szybkorotujące

 4. chronić przed nagrzaniem

4. Do funkcji logistyki (procesów logistycznych) nie zalicza się: 1. transportu

 2. opracowywania zamówień klienta

 3. magazynowania

 4. koordynacji

5. Niewielka prędkość eksploatacyjna oraz relatywnie niska częstotliwość i punktualność połączeń to cecha:

 1. transportu morskiego

 2. transportu drogowego

 3. transportu przesyłowego

 4. transportu kolejowego

6. Just In Time to: 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw

 2. Planowanie zasobów dystrybucji

 3. Efektywna Obsługa Klienta

 4. Strategia Dokładnie na czas

7. Zapasy to element: 1. majątku trwałego przedsiębiorstwa

 2. majątku obrotowego przedsiębiorstwa

 3. kapitałów własnych przedsiębiorstwa

 4. kapitałów obcych przedsiębiorstwa

8. Przedstawiony na rysunku rodzaj transportu kombinowanego typu droga-kolej to system: 1. b

  imodalny

 2. Piggy Back

 3. na barana

 4. RO-LA

9. Wartość dominanty w danym szeregu statystycznym wynosi:
3

4

4

5

5

6

7

7

7

8

8
 1. 4 c) 6

 2. 5 d) 7

10. Główną cechą transportu intermodalnego nie jest:

 1. konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz

 2. konieczność użycia środków transportu co najmniej dwóch gałęzi transportu

 3. konieczność wystąpienia tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy

 4. możliwość zmiany jednostki ładunkowej w czasie transportu

11. Centra logistyczne, których promień oddziaływania wynosi około 500 km i więcej to: 1. ponadregionalne centra logistyczne

 2. regionalne centra logistyczne

 3. lokalne centra logistyczne

 4. globalne centra logistyczne

12. Najkorzystniejsze ceny przewozu na dużych odległościach, będące efektem największego spadku kosztów jednostkowych to cecha: 1. transportu kolejowego

 2. transportu przesyłowego

 3. transportu lotniczego

 4. transportu morskiego

13. Opakowanie zawierające taką ilość wyrobu, jaka jest sprzedawana w handlu detalicznym to: 1. opakowanie jednostkowe

 2. opakowanie zbiorcze

 3. opakowanie transportowe

 4. jednostka ładunkowa

14. Popyt, który w kolejnych okresach obserwacji wykazuje tę samą lub oscylującą wokół pewnej stałej wartości wielkość to tzw.: 1. popyt sezonowy

 2. popyt degresywny

 3. popyt elastyczny

 4. popyt stacjonarny

15. Informacja zawarta na przedstawionym znaku manipulacyjnym brzmi: 1. t

  u zawieszać


 2. góra, nie przewracać

 3. nie piętrzyć

 4. tu otwierać

16. Najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu to cecha: 1. transportu morskiego

 2. transportu lotniczego

 3. transportu kolejowego

 4. transportu drogowego

17. Prognozy …………………. dotyczą przedziału czasowego, w którym zachodzą zmiany zarówno ilościowe jak i znaczące zmiany jakościowe obserwowanej zmiennej. 1. krótkookresowe

 2. średniookresowe

 3. długookresowe

18. W spółce z o.o. kapitał podstawowy to: 1. kapitał akcyjny

 2. kapitał udziałowy

 3. fundusz udziałowy

 4. fundusz założycielski

19. Duże przedsięwzięcia logistyczne wymagają analizy strategicznej transportu. Na podstawie uzyskanych wyników podejmowane są decyzje:

 1. public relations

 2. Just In Time

 3. make or buy

 4. publicity

20. Kwartyl drugi w danym szeregu statystycznym ma wartość:3

4

4

5

5

6

7

7

7

8

8
 1. 4 c) 6

 2. 5 d) 7

21. Magistrale to linie kolejowe charakteryzujące się: 1. najmniejsza liczbą przewiezionych ładunków rocznie

 2. średnią liczbą przewiezionych ładunków rocznie

 3. największą liczbą przewiezionych ładunków rocznie

22. Możliwość wykorzystania niezależnych, zewnętrznych podmiotów jako dostarczycieli określonych dóbr i usług zamiast konieczności rozwijania tych stref działalności wewnątrz przedsiębiorstwa to: 1. lean management

 2. outsourcing

 3. partnerstwo strategiczne

 4. łańcuch dostaw

23. W magazynie przedsiębiorstwa produkującego odzież na początku miesiąca stwierdzono zapas 5000 metrów materiału. W ciągu miesiąca dokupiono 2500 m materiału. Jeżeli zapas nadmierny wynosi 1500 m, to zapas bieżący potrzebny do zapewnienia ciągłości produkcji to:

a) 7500 m c) 5000 m

b) 6000 m d) 2500 m


24. Źródeł współczesnej logistyki upatruje się w:

 1. ekonomii

 2. wojskowości

 3. teorii systemów

 4. logice

25. Punktem wyjścia przy projektowaniu koncepcji logistycznej obsługi klienta jest: 1. proces negocjacji

 2. analiza rynku/klienta

 3. określenie strategii  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna