TechNet 3 kwartałPobieranie 3,43 Mb.
Strona8/11
Data24.02.2019
Rozmiar3,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Demo 3A: Odtworzenie kopii zapasowej z serwera SQL Server 7 na komputerze SQL Server 2000

Ta demonstracja pokazuje sposób odtwarzania kopii zapasowych bazy danych na serwerze SQL Server 2000, oraz uwypukla pewne zagadnienia z tym związane.

Możliwe pytania:
1. Czy bazy danych MASTER, MSDB i MODEL mogą być odtworzone w ten sposób?

2. Czy system SQL Server 2000 umożliwia odtwarzanie plików z kopii zapasowych z bazy danych w wersji 6.5?Odpowiedzi:

 1. Nie

 2. Nie


SERVER1: Zadanie utworzy kopię bezpieczeństwa i odtworzy ją w systemie SQL Server 2000


Zadanie

Uwagi

Kroki

Utworzenie kopii zapasowej
 1. Z menu uruchom program Start | Programs | SQL Server | Enterprise Manager. 1. Przejdź w głąb drzewa aplikacji Enterprise Manager i otwórz gałąź SERVER1 klikając symbol + (serwer 7.0).


 1. Kliknij znak symbol + znajdujący się obok elementu databases, aby rozwinąć folder baz danych.
UWAGA: Jeśli bazy danych DFX nie istnieje, to znaczy, że została usunięta po uruchomieniu skryptu instalacyjnego lub skrypt instalacyjny nie został uruchomiony.


 1. Kliknij prawym klawiszem myszy bazę danych dfx, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie All Tasks | Backup Database.Standardowa procedura wykonania kopii zapasowej bazy danych SQL Server 7.0…..

Po kliknięciu przycisku Add otwiera się okno konfiguracji urządzenia przechowującego kopię zapasową. 1. Kliknij przycisk Backup Database Dialog.W ten sposób tworzy się nowe urządzenie do przechowywania kopii zapasowych.

Uwaga: Jeśli urządzenie już istnieje, to znaczy, że nie uruchomiono skryptu cleanup.bat .W trakcie demonstracji można wykorzystać istniejące urządzenie, ale należy pamiętać, aby przy odtwarzaniu wykorzystać najpóźniej utworzoną kopię zapasową.

 1. Kliknij przycisk radiowy Backup Device, a następnie kliknij strzałkę w dół znajdującą się przy liście rozwijanej. Przewiń listę w dół dopóki nie zobaczysz pozycji <new backup device>.


 1. W oknie dialogowym Backup Device Properties wpisz nazwę “upgrade_device_dfx”. Kliknij przycisk OK. Aby zamknąć okno dialogowe Select Backup Destination kliknij ponownie przycisk OK.


 1. Aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej kliknij przycisk OK w oknie dialogowym SQL Server Backup – dfx.


 1. Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej kliknij przycisk OK.

Odtwarzanie kopii zapasowej bazy danych

Poniższe komendy należy wykonać na serwerze SQL Server 2000.

 1. Kliknij folder Databases znajdujący się w gałęzi SERVER1\SQL 2000. Jeśli folder nie jest widoczny, kliknij symbol + obok gałęzi SERVER1\SQL 2000, a następnie kliknij folder Databases.
Formaty kopii zapasowych w systemach 7.0 i 2000 są zgodne, dlatego kopię zapasową można odtworzyć bezpośrednio w serwerze SQL Server 2000.

 1. Wybierz polecenie Tools | Restore Database.Aby utworzyć bazę danych w jednym z wystąpień serwera SQL Server 2000 należy obowiązkowo wpisać nazwę bazy danych w oknie dialogowym restore as database. Wpisana nazwa stanie się nazwą odtworzonej bazy danych.

Nazwa odtwarzanej bazy danych może być różna od nazwy, którą miała kopia zapasowa bazy danych. W takim przypadku utworzona baza danych będzie miała inną nazwę, ale zawierać będzie te same dane. 1. W oknie dialogowym Restore Database w polu listy Restore as database wpisz nazwę “dfx”. Następnie kliknij przycisk radiowy From device.Wybór nazwy urządzenia jest niezbędny, ponieważ wystąpienie serwera SQL Server 2000 nie ma informacji dotyczących bazy danych dfx dlatego, że została ona utworzona na innym serwerze.

 1. Kliknij przycisk Select Devices, aby wyświetlić okno dialogowe Choose Restore Devices.


 1. Kliknij przycisk Add…, aby wyświetlić okno dialogowe Choose Restore Destination.


 1. Kliknij wielokropek i przejdź do folderu: c:\mssql7\backup\ , a następnie zaznacz plik upgrade_device_dfx.bak i kliknij przycisk OK.


 1. W oknie dialogowym Choose Restore Destination kliknij przycisk OK.


 1. W oknie dialogowym Choose Restore Devices kliknij przycisk OK. 1. Kliknij zakładkę Options u góry okna dialogowego.W kopii zapasowej bazy danych dfx zapisane są ścieżki dostępu do poszczególnych plików bazy danych. Aby kopia została odtworzona poprawnie w systemie SQL Server 2000 (stara baza danych jest wciąż wykorzystywana w systemie 7.0) należy je zmienić.

Jeśli po wykonaniu kopii zapasowej usunięto bazę danych SQL Server 7 powyższy problem nie wystąpi. 1. W kolumnie Move to physical file wpisz następujące ścieżki dostępu do plików mdf i ldf:

  dfx_Log > C:\dfx_log.ldf

  dfx_Data > C:\dfx.mdf


 1. Kliknij przycisk OK, aby odtworzyć bazę danych.


 1. Po zakończeniu procesu odtwarzania kliknij przycisk OK.Ten krok wykonywany jest w celu pokazania, że baza danych została poprawnie odtworzona.

Na ekranie wyświetlane zostają informacje dotyczące bazy danych takie jak rozmiar itp.

Można również otworzyć jedną z tabel klikając jej ikonę


 1. Rozwiń folder databases i kliknij lewym klawiszem myszy bazę danych dfx. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie view | Taskpad.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna