TechNet 3 kwartałPobieranie 3,43 Mb.
Strona6/11
Data24.02.2019
Rozmiar3,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Na ekranie pojawi się ostrzeżenie, że nie wszystkie bazy danych zostaną zaktualizowane. Zaleca się jednoczesną aktualizację wszystkich baz danych ze względu na możliwe powiązania między nimi.

 1. W oknie wyboru bazy danych wybierz bazę upgrade_db i usuń zaznaczenie bazy danych model. Kliknij przycisk Next, a następnie Yes.Jest to bardzo ważna opcja aktualizacji. W tym miejscu można zmienić domyślną konfigurację, uruchomić własny skrypt lub wykorzystać już istniejącą bazę danych w SQL Server 2000.

 1. W oknie Database Layout zaznacz Use the default configuration or edit the default i kliknij przycisk Edit.W tym miejscu można zmienić rozmiar plików bazy danych. Domyślnie kreator aktualizacji połączy bazę rozmieszczoną na wielu urządzeniach i utworzy jeden duży plik oraz małe pliki dla wszystkich pozostałych urządzeń.

Dla dziennika i plików danych można łatwo zmienić następujące parametry domyślne:

Initial Size
Growth Increment
Number of Total Files

Uwaga: Tworzony plik dziennika jest dwa razy większy niż łączny rozmiar wszystkich segmentów dziennika w bazie w wersji 6.5 . 1. Kliknij przycisk Advanced na pasku narzędziowym okna dialogowego Proposed Database Layout.


 1. Kliknij prawym klawiszem myszy pierwszy plik urządzenia (disk1.ndf) dla nowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Edit Disk File Properties… na pasku narzędziowym.


 1. Po pojawieniu się okna Data File Properties wprowadź następujące informacje.

  “20480” jako rozmiar pliku

  “2048” jako przyrost rozmiaru pliku.

  Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Accept aby powrócić do okna układu bazy danych.

 1. Kliknij przycisk Next aby przejść do kolejnego etapu pracy kreatora Upgrade Wizard.Okno System Settings umożliwia przeniesienie istotnych ustawień systemowych z wersji SQL Server 6.5 do SQL Server 2000 (np.: te związane z procedurą przechowywaną sp_configure)

Ustawienia, które nie są istotne dla serwera SQL Server 2000, nie będą przenoszone (RA, LE Threshold i in.)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna