TechNet 3 kwartałPobieranie 3,43 Mb.
Strona3/11
Data24.02.2019
Rozmiar3,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Local Computer >>
wybierana teraz

Remote Computer
>> używana jeśli serwer ma zostać zainstalowany na zdalnej maszynie

Jeśli ta opcja zostanie wybrana, to program instalacyjny najpierw utworzy plik setup.iss, a następnie uruchomi instalację bezobsługową na serwerze docelowym.System może poprosić o podanie informacji dotyczących konta którego ma używać. Wybrane konto powinno mieć uprawnienia administratora na komputerze docelowym i prawo odczytu plików na komputerze, na którym znajdują się pliki instalacyjne serwera SQL.

Virtual Server >>
opcja wykorzystywana przy instalacji klastra


 1. W okienku Computer Name kliknij przycisk Next.Create a New Instance of SQL Server

Okno to umożliwia zainstalowanie maksymalnie 16 wystąpień serwera na jednej maszynie lub instalację serwera SQL Server 2000 na systemie 7.0 i/lub 6.5

Upgrade or add components…

Opcja oczywista

Advanced Options


 1. W oknie instalacyjnym wybierz polecenie Advanced Options i kliknij przycisk Next.Record an Unattended .ISS file

SQL Server przygotuje plik do instalacji bezobsługowej w formacie programu Install Shield.

Plik taki zawiera informacje o wszystkich ustawieniach wybranych w programie instalacyjnym.

Uwaga: Instalacja bezobsługowa umożliwia również aktualizację poprzedniej wersji serwera.Registry Rebuild

W poprzedniej wersji była to osobna aplikacja. Teraz weszła ona w skład programu instalacyjnego.Opcja ta umożliwia naprawienie serwera SQL w przypadku uszkodzenia lub przypadkowego skasowania wpisów w rejestrze, bez konieczności ponownej instalacji baz danych. 1. Wybierz opcję oznaczoną Record Unattended .ISS file i kliknij przycisk Next.


 1. W oknie User Information kliknij przycisk Next.


 1. W oknie Software License Agreement kliknij przycisk Yes.W tym miejscu należy wspomnieć, że była to opcja której żądali użytkownicy. Umożliwia ona połączenie się z serwerem SQL bez konieczności instalacji narzędzi klienta serwera SQL.

W przeciwieństwie do narzędzi klienta SQL Server 2000, wymagają one tylko I.E. 4.01 SP2, a nie I.E. 5.0. 1. W oknie dialogowym Installation Definition pozostaw domyślne ustawienia opcji Server and Client Tools, a następnie kliknij przycisk Next.Domyślny przycisk będzie nieaktywny, ponieważ na maszynie już istnieje domyślne wystąpienie serwera.

W naszej demonstracji domyślnym wystąpieniem będzie SQL Server 7.0 (tak jak opisano w instrukcji instalacji).

Jeśli na komputerze jest zainstalowana wersja 7.0 (tak jak w tym przypadku) to jest ona domyślnym wystąpieniem.

W innych przypadkach SQL Server 2000 może być zainstalowany jako wystąpienie domyślne. W trakcie aktualizacji całego serwera, SQL Server 2000 może stać się domyślnym wystąpieniem.

Warto wspomnieć, że wszystkie narzędzia klienta oraz klienci wykorzystujący MDAC 2.6 są w stanie połączyć się z wystąpieniami serwera SQL.

Dla usług MSSQLSERVERSQLSERVERAGENT, nazwy mają postać MSSQL$InstanceName.Wszystkie wystąpienia współdzielą usługę MSSEARCH.

 1. W oknie Instance name wprowadź nazwę “sql2000c” i kliknij przycisk Next.Warto wspomnieć, że możliwość przeszukiwania Full-Text Search jest włączana w typowej instalacji (inaczej niż w SQL Server 7.0).

Warto również podkreślić, że domyślne ścieżki dostępu do danych i programów zmieniły się. 1. W oknie Setup Type pozostaw wartości domyślne i kliknij przycisk Next.Uczestnicy dysponujący odpowiednią wiedzą nie powinni mieć problemu ze zrozumieniem kont usługowych wykorzystywanych przy instalacji serwera SQL.

 1. W oknie Service Accounts wprowadź nazwę konta mającego uprawnienia administratora domeny. Domyślnie powinno być to konto administratora z pustym hasłem.W serwerze SQL Server 2000 domyślnie stosowany jest tryb Windows Authentication Mode (dawny NT Authentication).

Domyślnie nie można również wybrać pustego hasła dla konta SA. 1. W oknie Authentication Mode kliknij przycisk Mixed Mode, a następnie zaznacz pole wyboru Blank Password (not recommended). Kliknij przycisk Next.


 1. W oknie Setup information kliknij przycisk Next.W serwerze SQL Server 2000 wprowadzono nowy sposób licencjonowania: per processor. Ten model zastępuje licencje typu per server.

Licencja procesorowa nie wprowadza ograniczeń na liczbę wewnętrznych lub zewnętrznych klientów, którzy mogą połączyć się z serwerem SQL działającym na procesorach, dla których nabyto licencję. 1. W oknie Licensing Mode kliknij przycisk Processor License for, zmień wartość na 1, a następnie kliknij przycisk Continue.


 1. W oknie Setup complete kliknij przycisk Finish.
Od tego momentu plik setup.iss może być wykorzystany przez program instalacyjny serwera SQL, uruchamiany z następującymi opcjami:

-F1 <ścieżka dostępu do setup.iss>

/S dla cichej instalacji

Warto wspomnieć, że na dysku CD znajdują się przykłady plików do instalacji bezobsługowej. 1. Uruchom program Windows Explorer i przejdź do foldera c:\winnt (lub tam gdzie zainstalowano windows 2000). Znajdź plik setup.iss i  kliknij prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Open With…, a następnie wybierz aplikację Notepad.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna