TechNet 3 kwartał


Demo 3C: Aktualizacja bazy danych SQL Server 7.0 przy pomocy kreatora Copy Database WizardPobieranie 3,43 Mb.
Strona10/11
Data24.02.2019
Rozmiar3,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Demo 3C: Aktualizacja bazy danych SQL Server 7.0 przy pomocy kreatora Copy Database Wizard

Ta demonstracja pokazuje w jaki sposób wykonać aktualizację bazy danych w wersji SQL Server 7.0 przy pomocy kreatora copy database wizard.Możliwe pytania:

 1. Czy można zaktualizować w ten sposób bazy MASTER, MSDB i MODEL?

 2. Czy można wykorzystać tą metodę w przypadku serwerów 6.5?

 1. Czy w trakcie aktualizacji oryginalne pliki są usuwane z serwera źródłowego?

 2. Czy można w ten sposób aktualizować bazy danych uczestniczące w replikacji?

Odpowiedzi:

 1. Nie

 2. Nie

 3. Jeśli aktualizacja jest realizowana na pojedynczym serwerze, to baza danych jest przenoszona. Jeśli aktualizacja odbywa się poprzez sieć, to baza danych jest kopiowana i oryginalne pliki bazy danych muszą zostać ręcznie usunięte z serwera źródłowego.

 4. NieUtworzenie pakietu DTS i podgląd/uruchomienie go w celu aktualizacji bd


Zadanie

Uwagi

Kroki

Uruchomienie kreatora Copy Database Wizard
 1. Uruchom aplikację Start | Programs | Microsoft SQL Server | Enterprise Manager. 1. W oknie programu Enterprise Manager kliknij serwer SERVER1\SQL2000.


 1. Kliknij ikonę Wizard w pasku narzędzi Enterprise Manager Toolbar.


 1. W oknie dialogowym kliknij symbol + znajdujący się obok elementu Management, następnie kliknij element Copy Database Wizard. Kliknij przycisk OK.

Uruchomienie kreatora
 1. W oknie Welcome to the Copy Database Wizard kliknij przycisk Next.


 1. Kliknij wielokropek (…) aby zmienić serwer źródłowy Source server na SERVER1, który powinien być serwerem SQL Server 7. Następnie kliknij przycisk Next.Warto wspomnieć, że serwerem źródłowym może być zarówno serwer 7.0 jak i 2000, natomiast docelowym musi być serwer 2000. Jeśli jako docelowy zostanie wybrany serwer w wersji 7.0, to pojawi się komunikat błędu.

 1. Zmień serwer docelowy Destination server na SERVER1\SQL2000 (pierwsze wystąpienie serwera SQL Server 2000).W tym oknie można zobaczyć trzy rodzaje statusu baz danych. Pierwszy – jeśli baza danych istnieje na serwerze docelowym, drugi – jeśli jest to systemowa baza danych, ...

Na pytanie o porządek sortowania w kopiowanej bazie danych należy odpowiedzieć, że w serwerze SQL Server 2000 ten problem nie istnieje, ponieważ potrafi on równocześnie wykorzystywać różne porządkami sortowania. 1. Kliknij pole wyboru w kolumnie Copy obok bazy danych migrate. Kliknij przycisk Next.Serwer SQL pokazuje wszystkie pliki powiązane z wybraną bazą danych.

 1. W oknie Database File Location kliknij przycisk Modify….


 1. W oknie dialogowym database files zmień nazwę każdego z plików z migrate_data.mdf i migrate_log.ldf na
  “migrate.mdf” i
  “migrate.ldf”.


 1. Kliknij wielokropek znajdujący się obok pliku mdf i zmień ścieżkę na korzeń napędu c: .


 1. Kliknij wielokropek znajdujący się obok pliku ldf i również zmień ścieżkę na korzeń napędu c: . Kliknij przycisk OK, a następnie Next.Opcje dostępne w tym oknie czynią z kreatora narzędzie porównywalne z tradycyjnymi metodami wykonywania aktualizacji.

Automatyczne kopiowanie loginów powiązanych z bazą danych pozwala uniknąć ponownego tworzenia ich na serwerze docelowym oraz wiązania z użytkownikami istniejącymi w bazie danych.

Możliwość kopiowania komunikatów, zadań i systemowych procedur przechowywanych wykorzystywanych przez bazę danych ogranicza konieczność ponownego ich wprowadzenia na serwerze źródłowym.

W tym miejscu należy wspomnieć, że kreator nie ma możliwości rozpoznania które z procedur składowanych, komunikatów i zadań, są powiązane wyłącznie z aktualizowaną bazą danych. 1. W tym oknie pozostaw domyślne ustawienia, z wyjątkiem pozycji Logins. Kliknij przycisk radiowy oznaczony Only logins used by the selected database. Następnie kliknij przycisk Next.Kluczowym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę uczestników jest sposób działania, zupełnie odmienny od narzędzi Transfer Objects w SQL Server 7 lub Transfer w SQL Server 6.5. Oba narzędzia najpierw tworzyły skrypty odtwarzające wszystkie obiekty w bazie danych, a następnie zbiorczo zapisywały dane. Skrypty były następnie uruchamiane na serwerze docelowym, po czym następowało zbiorcze ładowanie danych.

Kreator copy database wizard wykorzystuje format pakietu DTS. Dzięki temu proces kopiowania może być modyfikowany oraz uruchamiany według harmonogramu.W dalszej części demonstracji pokażemy jak uruchomić przygotowany pakiet DTS według określonego harmonogramu

 1. W następnym oknie wybierz opcję Schedule DTS package to run later, następnie kliknij przycisk Next.


 1. Kliknij przycisk Finish aby zamknąć okno dialogowe.

Dostęp do pakietu DTS utworzonego przez kreatora

Pakiety DTS są przechowywane na jeden z czterech sposobów.

Pakiety lokalne >>
Baza danych MSDB

Repozytorium >>
dla aplikacji DW oraz innych, które muszą śledzić kolejność zmian

Plik >>
pakiety DTS mogą być przenoszone, ładowane i uruchamiane na innych maszynach

Plik Visual Basic >>
przechowywane jako moduł kodu w języku Visual Basic

Kreator Copy database wizard tworzy pakiety lokalne, ale warto przypomnieć uczestnikom o innych opcjach, ponieważ pakiet lokalny może być zapisany w jednym z pozostałych formatów. 1. W gałęzi SERVER1\SQL2000 otwórz Data Transformation Services, a następnie kliknij element local packages. 1. Kliknij nagłówek kolumny Create Date, aby ułożyć listę, a następnie kliknij prawym klawiszem myszy najnowszy pakiet i z menu podręcznego wybierz polecenie Design Package.


 1. Po otwarciu pakietu kliknij prawym klawiszem ikonę w lewym dolnym rogu okna dialogowego i z menu podręcznego wybierz polecenie Properties. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Transfer Logins Properties.W tym miejscu można określić, które loginy chcemy przenieść na serwer docelowy. Możliwa jest również zmiana uprawnień dla poszczególnych loginów.

 1. Kliknij zakładkę Logins u góry okna dialogowego. 1. Kliknij przycisk Cancel, aby powrócić do obszaru roboczego okna Package designer.Jak wspomniano wcześniej, możliwe jest łatwe przeniesienie procedur Master Stored Procedures. Jeśli jest to konieczne, to przy pomocy tego okna dialogowego można łatwo przenosić kolejne procedury.

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Transfer Master Stored Procedures znajdującą się powyżej ikony Transfer Logins, a następnie wybierz polecenie Properties. 1. Kliknij zakładkę Stored Procedures znajdującą się u góry ekranu. 1. Kliknij przycisk Cancel, aby powrócić do obszaru roboczego okna Package designer.Można określić które zadania mają być przeniesione. Umożliwi to poprawne działanie wszystkich przepływów sterowania na serwerze docelowym. Możliwość ta ogranicza konieczność ręcznego uruchamiania skryptów przebudowujących zadania (z wyjątkiem aktualizacji serwera).

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę nad przepływem sterowania z ikony Transfer Master Stored Procedures, a następnie wybierz polecenie Properties. Na ekranie powinno pojawić się okienko Transfer Msdb Jobs Properties. 1. Kliknij zakładkę Jobs znajdującą się u góry ekranu. 1. Kliknij przycisk Cancel, aby powrócić do obszaru roboczego okna Package designer.


 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę powyżej przepływu sterowania z ikony Transfer Msdb Jobs Properties. Wybierz polecenie Properties. 1. Kliknij zakładkę Error Messages znajdującą się u góry ekranu. 1. Kliknij przycisk Cancel aby powrócić do obszaru roboczego okna Package designer.


 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ostatnią ikonę na projekcie przepływu sterowania. Powinno pojawić się okno dialogowe Transfer Database Properties. Wybierz polecenie Properties.


 1. Kliknij zakładkę Databases znajdującą się u góry ekranu. Kliknij przycisk Cancel.

Uruchomienie pakietu

Przed kliknięciem przycisku Execute, należy się upewnić, czy nikt nie korzysta z bazy danych SQL Server 7 migrate.

Jedynym sposobem na spełnienie tego warunku jest zamknięcie aplikacji Query Analyzer oraz kliknięcie elementu oznaczającego dowolną bazę danych użytkownika (np. northwind) w gałęzi databases serwera SQL Server 7. 1. Kliknij zielony trójkąt (Execute) u góry okna Package Designer, aby uruchomić pakiet Package.


 1. Na ekranie zostanie wyświetlony stan aktualizacji. Konwersja może potrwać 2-3 minuty.

 1. Po zakończeniu wykonywania pakietu kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przycisk Done w oknie Status.


 1. Pozostaw otwartą aplikację DTS Designer i przełącz się na konsolę. Kliknij prawym klawiszem myszy folder database i wybierz polecenie Refresh. Wśród baz danych powinna się pojawić baza danych migrate.


 1. Kliknij lewym klawiszem myszy bazę danych migrate, aby się z nią połączyć. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy bazę danych migrate i z menu podręcznego wybierz polecenie View | Taskpad.

Przeglądanie ustawień dziennika

 1. Przejdź do gałęzi drzewa SERVER1\SQL2000 dopóki nie znajdziesz foldera Data Transformation Services, a następnie kliknij symbol + obok niego. 1. Kliknij przycisk Local Packages, a wtedy po prawej stronie pojawi się folder zawierający pakiet powiązany z uruchomionym kreatorem. Jeśli tą demonstrację wykonywano wielokrotnie, to na tym ekranie można sprawdzić czas i datę. 1. Kliknij prawym klawiszem myszy pakiet i z menu podręcznego wybierz polecenie Package Logs.


 1. Kliknij symbol + obok elementu Version #1, a następnie dwukrotnie kliknij ostatni dziennik.W tym miejscu trzeba pokazać uczestnikom, jak uzyskać dostęp do dzienników czynności wykonanych przez kreatora. Jest to również pierwsze miejsce, w którym należy szukać informacji, jeśli kreator wyświetlił jakiekolwiek błędy.

 1. Kliknij przycisk More Info >>> aby wyświetlić informacje dotyczące pierwszego kroku. Kliknij przycisk Close dwa razy, aby zamknąć okna dialogowe dotyczące właściwości pakietów. 1. Zamknij wszystkie okna.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna